Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Latvijas Republikas Saeimas

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā

(2010.gada 1.decembris - 2010.gada 31.decembris)

 

 

Saņemti iesniegumi                              

 

kopskaitā

621

    individuālie                                                                                                

564

    kolektīvie                                                                                                         

22

    anonīmie

35

 

 

Saņemto iesniegumu tematika

 

Likumdošanas priekšlikumi

195

Viedokļi

214

Sūdzības

53

Informācijas pieprasījumi

20

Dažādi iesniegumi

135

Atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

4

 

 

Iesniegumu saņemšanas veidi

 

Personīgi

57

Pa pastu

504

Pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

56

Pa faksu

4

 

 

Saņemto iesniegumu adresāti

 

Saeima

62

Saeimas Prezidijs

15

Deputāti

510

Frakcijas

33

Komisijas

77

Struktūrvienības

11

 

 

Valoda

 

Latviešu valoda

572

Svešvalodas

49

 

 

Sagatavotas atbildes

119

    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi

8

 

 

 

 

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas

priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs

 

 

Latvijas Republikas Saeimas

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā

(2010.gada 1.decembris - 2010.gada 31.decembris)

 

 

Tematika

Saņemto iesniegumu skaits

I. Likumdošanas priekšlikumi

195

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

162

 

Latvijas Tirgotāju asociācija iesniedz priekšlikumus grozījumiem likumā „Alkoholisko dzērienu aprites likums” par alkoholisko dzērienu tirdzniecības laika pagarināšanu.

 

Latvijas Cilvēku ar īpašajām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO, Latvijas Pensionāru federācija, Leikēmijas slimnieku atbalsta biedrība un Rozes fonds aicina nesamazināt finansējumu veselības aprūpes nozarei.

 

Liepājas Diakonijas centrs lūdz ņemt vērā biedrību un nozares ekspertu prasības veselības aprūpē cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lemjot par 2011.gada budžetu.

 

Reto slimību biedrība „Caladrius” aicina 2011.gada valsts budžetā saglabāt finansējumu reto slimību ārstēšanai bērniem līdzšinējā apjomā.

 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība aicina veselības aprūpes budžetam 2011.gadā paredzēt vismaz 4,05% no iekšzemes kopprodukta un paaugstināt medicīnas darbinieku atalgojumu.

 

Latvijas Universitāšu asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli””, aicinot nepiemērot uzņēmumu ienākuma nodokli augstskolām.

 

Latvijas Lielo pilsētu asociācija aicina 2011.gada valsts budžetā piešķirt finansējumu reģionālo un vietējo televīziju turpmākai pastāvēšanai, kā arī ieviest likumos izmaiņas, kas atļautu veikt virszemes apraidi ciparu formātā.

 

Latvijas Komercbanku asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” par fondēto pensiju kapitāla mantošanas ieviešanu un samazināto iemaksu kompensēšanu.

 

Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret to, ka tiek atcelta valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu.

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība iesniedz priekšlikumus 2011.gada valsts budžetu pavadošo likumprojektu paketei par pievienotās vērtības nodokli, pensijas piešķiršanas un apdrošināšanas bezdarba gadījumiem kārtību.

 

Latvijas Darba devēju konfederācija iesniedz priekšlikumus likumprojekta „Par valsts budžetu 2011.gadam” 2.lasījumam.

 

Latvijas Alus darītāju asociācija un Latvijas Bezalkoholisko dzērienu uzņēmēju asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli””, iebilstot pret nodokļa paaugstināšanu bezalkoholiskajiem dzērieniem.

 

Latvijas Siltumuzņēmēju asociācija iebilst pret grozījumiem likumā „Par akcīzes nodokli”, kas paredz strauju akcīzes nodokļa palielināšanu dabasgāzei, ko izmanto siltumenerģijas ražošanai.

 

Latvijas Veterināro zāļu lieltirgotāju asociācija un Veterinārārstu biedrība iebilst pret pievienotās vērtības nodokļa paaugstināšanu veterinārajām precēm.

 

Latvijas Grāmatu izdevēju asociācija pauž viedokli par likumprojektu „Par valsts budžetu 2011.gadam” un aicina Saeimu nepaaugstināt pievienotās vērtības nodokļa likmi grāmatām.

 

Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība sniedz atzinīgu vērtējumu likumprojektam  „Transportlīdzekļu nodokļu likums (Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums)”.

 

Privātpersona aicina piešķirt politiski represētajiem pensionāriem autotransporta nodokļu atlaides.

 

SIA „Sātiņi-S” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Transportlīdzekļu nodokļu likums (Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums)” par nodokļa atvieglojumiem lauksaimniecības produktu ražotājiem.

 

Privātpersona iebilst pret transportlīdzekļa ikgadējās nodevas palielināšanu.

 

Sabiedrības integrācijas fonds iebilst pret budžeta samazinājumu 2011.gadā.

 

SIA „Microsoft Latvia” aicina 2011.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu valsts pārvaldes lietoto Microsoft programmatūras licenču pārslēgšanai.

 

Privātpersona iebilst pret nodomu Latvijas Bankas darbiniekus iekļaut vienotajā atalgojuma sistēmā.

 

Privātpersona ierosina pieņemt likumu, kas paredzētu atmaksāt „Bankā Baltija” noguldītos līdzekļus.

 

 

Juridiskie jautājumi

 

6

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums””.

 

Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība un  Latvijas Pilsoniskā cilvēktiesību komisija aicina izdarīt grozījumus Civillikumā.

 

Latvijas Komercbanku asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojekta „Grozījumi Civilprocesa likumā”  2.lasījumam.

 

Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija pauž viedokli par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

 

Jūrmalas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība aicina Saeimu izstrādāt un pieņemt likumprojektu par nekustamā īpašuma nodošanu biedrības īpašumā.

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi

 

3

Latvijas Pareizticīgās baznīcas Sinode aicina pieņemt likuma grozījumus, kas paredzētu pasludināt 6. un 7.janvāri par svētku dienām.

 

Reģionālo televīziju asociācija aicina grozīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, lai reģionālās televīzijas varētu veikt apraidi ciparu formātā un pastāvēt kā neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi.

 

Privātpersona lūdz izsludināt amnestiju.

 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi

 

4

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija un inženiertehnisko asociāciju pārstāvji iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” par profesionālās izglītības kompetences centru.

 

Latvijas Privātskolu asociācija ierosina grozījumus Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi

 

2

Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība ierosina izmaiņas tiesību aktos, kas regulē tiesu izpildītāju atalgojumu.

 

Privātpersonas aicina grozīt likumu normas par piespiedu nomas maksu.

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

 

7

Privātpersonas aicina izstrādāt likumprojektu, kas regulētu meža apsaimniekotāju tiesības un atbildību, ierosina palielināt kravas automašīnu nodevu, lai tā būtu vienādā apmērā ar vieglās automašīnas nodevu, kā arī aicina ar likumdošanas palīdzību risināt jautājumu par mājdzīvniekiem, atstāti bez pajumtes.

 

AS „Preses Nams” un SIA „Narvesen Baltija” pauž viedokli par iespējamo tabakas direktīvas 2001/37/EC pārskatīšanu.

 

Latvijas Pašvaldību savienība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” un priekšlikumus likumdošanai sabiedriskā transporta finansējuma jomā.

 

Biedrība „Medniekiem.lv” aicina uzdot Zemkopības ministrijai izstrādāt grozījumus medniecību regulējošos normatīvajos aktos, pieaicinot ieinteresētās nevalstiskās organizācijas.

 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi

 

8

Privātpersonas iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Darba likumā” un citu likumu grozījumiem, tai skaitā par bērna līdz 5 gadu vecumam kopšanu slimības gadījumā, kā arī pauž atbalstu pensijas apjoma piesaistīšanai bērnu skaitam ģimenē, kas var ietvert arī audžubērnus.

 

Latvijas arodbiedrība „Enerģija” aicina nelikt likumdošanas ierobežojumus sociālajam dialogam starp darba devēju un darba ņēmēju un darba koplīgumu prasību izpildei.

 

Liepājas Metalurgu arodbiedrība iebilst pret grozījumiem likumos, kas liegtu iespēju pensionēties ar atvieglotiem noteikumiem.

 

Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība aicina saglabāt līdzšinējo ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas kārtību.

 

 

Citi jautājumi

 

3

Privātpersonas (77 paraksti) aicina Saeimu pieņemt Dekolonizācijas likumu, lai novērstu okupācijas sekas Latvijā.

 

Privātpersona aicina pieņemt likumu, kas legalizētu prostitūciju.

 

Privātpersona ierosina veikt grozījumus Satversmē saistībā ar valsts drošību.

 

 

II. Viedokļi

 

214

Par Saeimas darbu

 

121

Privātpersonas pauž viedokli par deputātu Andra Šķēles (PLL) un Visvalža Lāča (VL-TB/LNNK) darbu, aicina apturēt deputāta Valērija Kravcova (SC) pilnvaras līdz valsts valodas pārbaudes beigām un pārbaudīt arī citu deputātu latviešu valodas zināšanas.

 

Privātpersonas (17 paraksti) atkārtoti lūdz izskatīt Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē jautājumu par kārtību, kādā tiek aprēķināta pensija personām, kuras strādājušas kaitīgos apstākļos.

 

Biedrība „Grupa A” aicina izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju, lai izvērtētu budžeta līdzekļu izlietojumu, ieguldot tos AS „Parex banka”.

 

Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija vēlas sadarboties ar Saeimu mazumtirdzniecības nozares likumdošanas jautājumos.

 

Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija aicina Saeimas deputātus rūpēties par jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu.

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

 

4

Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs pauž atbalstu Alūksnes slimnīcai.

 

Ārvalstu investoru padome Latvijā un Latvijas Darba devēju konfederācija pauž viedokli par teritoriālās plānošanas un būvniecības procesu sadalīšanu starp Ekonomikas ministriju un Vides ministriju, likvidējot Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju.

 

Iekšlietu ministrijas rezerves darbinieki pauž viedokli par situāciju iekšlietu sistēmā.

 

 

Par situāciju valstī         

 

8

Privātpersonas pauž viedokli par sociālpolitisko situāciju valstī un 2011.gada valsts budžetu, vērš uzmanību uz sarežģīto situāciju veselības aprūpes jomā, kā arī kritizē reformu īstenošanu valsts pārvaldē un tieslietu nozarē.

 

Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija vērš uzmanību uz muzikālās izglītības finansēšanas jautājumu.

 

Privātpersona pauž viedokli par SIA „Lattelecom” pieprasīto summu par raidītāju izmantošanu un VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” darbu.

 

 

Citi viedokļi

 

81

Latvijas Pilsoniskā cilvēktiesību komisija vērš uzmanību uz nepieciešamību  iesaistīt sabiedrības pārstāvjus tiesnešu disciplinārlietu izskatīšanā.

 

Novadu pašvaldību vadītāji un slimnīcu valdes locekļi iestājas pret vietējo slimnīcu reorganizāciju.

 

Zemnieku Saeima, Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija, Latvijas Pilsoniskā alianse, Sociālo brīvprātīgo biedrība „Odin/Vita”, Sieviešu tiesību institūts un Gruzīnu biedrība Latvijā „Georgika” pauž atbalstu Sabiedrības integrācijas fonda darbības turpināšanai.

 

Latvijas Ārstu biedrība aicina deputātus izvērtēt likumdošanas normas, kas regulē tabakas izstrādājumu tirdzniecību.

 

Latvijas Dermatoveneroloģiskā asociācija norāda uz Rīgas Stradiņa universitātes nesamērojami lielajiem administratīvajiem izdevumiem un aicina to pakļaut Izglītības un zinātnes ministrijai.

 

Privātpersonas aicina visu instanču tiesu visās lietās pieņemtos nolēmumus publiskot internetā.

 

SIA „Eht Engineering vērš uzmanību uz nepieciešamību atbalstīt mēslošanas līdzekļa „Sapropelis” izmantošanu organiskajā lauksaimniecībā.

 

Privātpersona norāda uz likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" nepilnībām.

 

SIA „Deloitte Latvia” lūdz izvērtēt VAS „Latvijas Valsts meži” prettiesisko rīcību, izsludinot iepirkumu konkursu.

 

Latvijas Žurnālistu asociācija pauž satraukumu par vārda brīvības apdraudējumu laikrakstā „Telegraf”.

 

Privātpersonas pauž viedokli par leģionāru jautājumu valsts politiskajā dienaskārtībā, par Latvijas vēsturi un Latvijas attīstībai svarīgiem jautājumiem.

 

Privātpersona aicina risināt pārapdzīvotības jautājumus.

 

Privātpersona kritiski vērtē invaliditātes pensijas aprēķināšanas kārtību, jo pensija nesedz ārstēšanās izdevumus.

 

 

III. Sūdzības

 

53

Par Saeimas darbu

 

7

Privātpersonas kritizē Saeimu par likumu neievērošanu, Saeimā ievēlēto partiju un deputātu darbu, negatīvi vērtē partiju apvienības „Par Labu Latviju” frakcijas darbu, kā arī sūdzas par liegto iespēju piedalīties Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē.

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

 

23

Privātpersonas sūdzas par Aizsardzības ministriju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, tās Jēkabpils reģionālo nodaļu, Veselības inspekciju, Valsts kasi, Rīgas domi, Rīgas pilsētas Īres valdi, Ģibuļu pašvaldību, Sērenes pagasta pašvaldību, Birzgales pagasta pašvaldību, 18.vakara maiņu vidusskolas administrāciju, Satversmes aizsardzības biroja direktoru.

 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

 

10

Privātpersonas sūdzas par Daugavpils pilsētas un rajona policijas priekšsēdētāju, Latvijas Republikas prokuratūru, Valsts policiju, Daugavgrīvas cietumu, Centrālcietumu, Gulbenes rajona tiesu, Augstāko tiesu.

 

 

Citas sūdzības

 

13

Privātpersonas sūdzas par SIA „Lattelecom”, namu apsaimniekotājiem, aicina ierosināt valsts valodas zināšanu pārbaudi Latgales apgabaltiesas Daugavpils nodaļas prokuroram,  sūdzas par korupciju zemes īpašumu kārtošanā, par AS „Parex banka”, par Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumu.

 

 

 

IV. Informācijas pieprasījumi

20

 

 

V. Dažādi iesniegumi

 

- aicina deputātus uz dažādiem pasākumiem

- apsveic deputātus Jaunajā gadā

- aicina deputātus atbalstīt dažādus projektus

- lūdz palīdzību dažādu jautājumu risināšanā, tostarp finansiālu palīdzību

- plašsaziņas līdzekļu akreditācija

- informatīva satura paziņojumi

- iesniegumi bez konkrēta satura

- anonīmie

135

 

 

VI. Atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

 

4