Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija saskaņā ar saeimas Kārtības rulli sagatavo reizi mēnesī pārskatu Saeimai par iesniegumiem, kas saņemti Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā, un par to izskatīšanu Prezidijā, Saeimas frakcijās, komisijās un citās Saeimas struktūrvienībās. Pārskatus par saņemtajiem iesniegumiem publicē Saeimas un komisijas mājas lapās.