Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Komisija, pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, sagatavo Saeimas lēmuma projektus

  • par deputātu pilnvaru apstiprināšanu,
  • par deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku,
  • par deputātu izslēgšanu no Saeimas sastāva,
  • par piekrišanu deputātu saukšanai pie administratīvās atbildības,
  • par piekrišanu kriminālvajāšanas uzsākšanai, apcietināšanai, kratīšanas izdarīšanai vai citādai personas brīvības ierobežošanai,
  • par piekrišanu deputātu saukšanai pie kriminālatbildības.


Saeimas lēmuma projektus par deputātu pilnvaru apstiprināšanu  komisija pēc vēlēšanu materiālu pārbaudīšanas virza izskatīšanai Saeimas sēdē. Pieņemtais lēmuma projekts par deputāta pilnvaru apstiprināšanu vai izslēgšanu no Saeimas sastāva stājas spēkā uzreiz pēc balsošanas rezultātu paziņošanas. Aktuālākā informācija lasāma sadaļā Deputātu pilnvaras

Saeimas lēmuma projektus par deputātu saukšanu pie administratīvās vai kriminālatbildības komisija virza izskatīšanai Saeimas sēdē, izsakot savu viedokli par tā atbalstīšanu vai neatbalstīšanu. Par lēmuma projektu balso deputāti Saeimas sēdē un, ja lēmuma projekts ir atbalstīts, tad tas stājas spēkā pēc publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija savās sēdēs pieņem lēmumus deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu lietās un par Valsts prezidenta amata kandidātu atbilstību Valsts prezidenta ievēlēšanas likuma noteikumiem. Par pieņemtajiem komisijas lēmumumiem Saeimas deputātu ētikas pārkāpumu lietās un par Valsts prezidenta amata kandidātu atbilstību Valsts prezidenta ievēlēšanas likuma noteikumiem komisija paziņo Saeimas Prezidijam.