Adrese: Jēkaba 16/221
       Rīga, LV–1811
       Tālrunis: (+ 371) 6708 7475
       Elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 179.panta trešo daļu ir tiesīga ierosināt Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu un vērtēt deputāta rīcību tikai tādos gadījumos, ja iesniegumu komisijai iesniedz deputāts, deputātu grupa vai frakcija. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošo regulējumu komisija nevar ierosināt lietu pamatojoties uz privātpersonas iesniegumu.

Informācija par iesniegumu un priekšlikumu iesniegšanas kārtību Saeimai:  https://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/iesniegumi-un-priekslikumi