Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Latvijas Republikas Saeimas

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā (2010.gada 1.septembris – 2010.gada 30.septembris)

 

 

 

Saņemti iesniegumi

kopskaitā

286

individuālie

251

kolektīvie

23

anonīmie

12

 

 

Saņemto iesniegumu tematika

 

Likumdošanas priekšlikumi

71

Viedokļi

61

Sūdzības

52

Informācijas pieprasījumi

26

Dažādi iesniegumi

76

Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

-

 

 

Iesniegumu saņemšanas veids

 

Personīgi

59

Pa pastu

188

Pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37

Pa faksu

2

 

 

Saņemto iesniegumu adresāti

 

Saeima

42

Saeimas Prezidijs

35

Deputāti

81

Frakcijas

50

Komisijas

86

Struktūrvienības

10

 

 

Valoda

 

Latviešu valoda

267

Svešvalodas

19

 

 

Sagatavotas atbildes

38

tajā skaitā kompetentajām institūcijām     pārsūtīti iesniegumi

4

 

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas

priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs

 

 

Latvijas Republikas Saeimas
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats
par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā
(2010.gada 1.septembris – 2010.gada 30.septembris)

 

Tematika

Saņemto iesniegumu skaits

I. Likumdošanas priekšlikumi

 

71

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

 

21

Privātpersona ierosina grozīt likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

 

Latvijas Ārstu biedrība iesniedz priekšlikumus grozījumiem likumā „Par akcīzes nodokli”.

 

Latvijas Neredzīgo savienība aicina grozīt likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, paredzot atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas invalīdu nevalstiskās organizācijas.

 

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrība un Latvijas Grāmatizdevēju asociācija aicina saglabāt samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi grāmatām.

 

Reģionālās TV aicina izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem reģionālo televīziju ciparu formāta apraidei bez maksas gala lietotājiem (6 paraksti).

 

 

Juridiskie jautājumi

 

12

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”, likumprojektam „Grozījumi Civilprocesa likumā” un grozījumiem Maksātnespējas likumā.

 

Arodbiedrība „LABA”, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība un Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija iesniedz priekšlikumus grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

 

Rīgas Ebreju reliģiskā draudze aicina grozīt Saeimas vēlēšanu likumu, pagarinot vēlēšanu iecirkņu darba laiku.

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi

 

3

Privātpersona ierosina atjaunot 16.martu kā leģionāru atceres dienu.

 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome iesniedz priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos saistībā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma stāšanos spēkā.

 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi

 

5

Latvijas Tirgotāju asociācija un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Autortiesību likumā”.

 

Latvijas tradicionālās kultūras asociācija un Latvijas Privātskolu asociācija aicina grozīt Izglītības likumu.

 

Latvijas Sporta un tūrisma arodbiedrība iesniedz priekšlikumus likumdošanas pilnveidošanai sporta jomā.

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi

 

5

Latvijas Nacionālā Field Target asociācija un SIA „Polis LV” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums”.

 

Latvijas Komercbanku asociācija un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Informācijas tehnoloģiju drošības likums”.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības jautājumi

 

5

Latvijas Pilsoniskā alianse iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā”.

 

Latvijas Lielo pilsētu asociācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”.

 

Latvijas Pašvaldību savienība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījums Attīstības plānošanas sistēmas likumā”.

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

 

12

Biedrības „Vecpils mednieku kopa”, „Kalnlauki”, „Kazdanga”, „Rubeņi” un mednieku klubs „Mētras” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Medību likumā”.

 

Ventspils brīvostas pārvalde iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Jūras ūdeņu aizsardzības un pārvaldības likums”.

 

Arodbiedrība „LABA”, Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Vieglo taksometru nozares darba devēju organizācija iesniedz priekšlikumus grozījumiem Autopārvadājumu likumā.

 

Latvijas Būvinženieru savienība iesniedz alternatīvo likumprojektu „Būvniecības likums” (8 paraksti).

 

SIA „Papīrfabrika Līgatne” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.

 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi

 

6

Privātpersona aicina grozīt likumu „Par valsts pensijām”.

 

Latvijas Černobiliešu savienība aicina saglabāt atvieglojumus Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem.

 

Latvijas Profesionālo psihologu asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Psihologu profesionālās darbības likums”.

 

Biedrība „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” vērš uzmanību uz nepieciešamību novērst diskrimināciju rehabilitācijā, izskatot grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

 

 

Citi jautājumi

 

1

Privātpersona ierosina pieņemt Dekolonizācijas likumu.

 

 

II. Viedokļi

 

61

Par Saeimas darbu

 

4

Privātpersona pauž atbalstu deputātes A.Barčas (pie frakcijām nepiederoša deputāte) darbam.

 

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija izsaka pateicību Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai par tikšanos.

 

Privātpersona pauž sašutumu par Saeimā izskatāmo likumprojektu „Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā”.

 

Privātpersona aicina deputātus neatbalstīt likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā” jautājumā par Bībeles mācību.

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

 

12

Privātpersona pauž viedokli par Ministru kabineta noteikumos paredzēto aptieku izvietošanas kritēriju pamatotību.

 

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija atzinīgi vērtē Kultūras ministrijas darbu.

 

Latvijas Radiologu asociācija un Latvijas Radiologu asistentu asociācija aicina radiologa asistenta un radiogrāfera amatus iekļaut sertificējamo ārstniecības personu sarakstā.

 

 

Par situāciju valstī

 

25

Privātpersonas pauž viedokli par partiju solījumiem, 10.Saeimas deputātu kandidātiem, valsts valodas lietošanu, vēlēšanu sistēmu u.c.

 

Latvijas Arhīvistu biedrība vērš uzmanību uz arhīvu nozares attīstību samazinātā finansējuma ietvaros.

 

Latvijas Nedzirdīgo savienība vērš uzmanību uz dzirdes invalīdu iespējām saņemt audiovizuālo mediju pakalpojumus.

 

Jūrmalas aizsardzības biedrība norāda uz problēmām pašvaldību referendumu un zemes atsavināšanas jautājumos (4 paraksti).

 

Partija „Daugava-Latvijai” atklātā vēstulē aicina sākt nevardarbīgu cīņu pret, iespējams, nelikumīgi ievēlētu valsts varu.

 

Biedrība „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” aicina nepieļaut veselības aprūpes finansējuma samazinājumu.

 

 

Citi viedokļi

 

20

Privātpersona uzskata, ka vairāk jāreklamē iespējas iegūt izglītību ārzemēs.

 

Privātpersona ierosina Nacionālo bibliotēku izvietot Biržas namā, nevis jaunajā bibliotēkas ēkā jeb Gaismas pilī.

 

Privātpersonas pauž kritisku viedokli par partiju apvienību „Saskaņas Centrs”.

 

Latvijas Raidorganizāciju asociācija pauž viedokli par nevienlīdzīgu konkurenci reklāmas tirgū.

 

Latvijas Grāmatvežu asociācija pauž viedokli par Konsultatīvās padomes izveidošanu.

 

 

 

 

III. Sūdzības

 

52

Par Saeimas darbu

 

18

Privātpersonas pauž neapmierinātību ar Saeimas sniegtajām atbildēm.

 

Privātpersona ir neapmierināta ar Saeimas lēmumu par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša apstiprināšanu amatā.

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

 

18

Privātpersonas sūdzas par Finanšu ministrijas darbu, tieslietu ministra pienākumu izpildītāju, Daugavpils pilsētas domes darbu, veselības aprūpi Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jēkabpils nodaļas darbu, Rīgas domi, Rīgas domes Apsaimniekošanas pārvaldes rīcību, Madonas novada pašvaldības Sociālo  dienestu, Jelgavas domi, Valsts ieņēmumu dienesta Liepājas nodaļas vadību un Maksātnespējas administrāciju.

 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

 

10

Privātpersonas sūdzas par Satversmes tiesu, Daugavpils tiesu, tiesnešu darbu, prokuratūru un Valsts policijas Valmieras iecirkņa policistu darbu.

 

 

Citas sūdzības

 

6

Privātpersonas sūdzas par SIA „IZZI”, cilvēktiesību pārkāpumiem un komercbanku rīcību.

 

 

IV. Informācijas pieprasījumi

 

26

V. Dažādi iesniegumi

 

76

-        lūdz deputātus finansiāli atbalstīt atsevišķas privātpersonas un organizācijas

-        lūdz palīdzību dažādu jautājumu risināšanā

-        informatīva satura iesniegumi

-        iesniegumi bez konkrēta satura

 

 

VI. Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

 

-

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību birojs