Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Latvijas Republikas Saeimas

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā (2010.gada 1.augusts – 2010.gada 31.augusts)

 

 

Saņemti iesniegumi                              

 

kopskaitā

428

    individuālie                                                                                                

402

    kolektīvie                                                                                                         

22

    anonīmie

4

 

 

Saņemto iesniegumu tematika

 

Likumdošanas priekšlikumi

48

Viedokļi

64

Sūdzības

41

Informācijas pieprasījumi

120

Dažādi iesniegumi

153

Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

2

 

 

Iesniegumu saņemšanas veids

 

Personīgi

177

Pa pastu

228

Pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Pa faksu

4

 

 

Saņemto iesniegumu adresāti

 

Saeima

114

Saeimas Prezidijs

44

Deputāti

102

Frakcijas

66

Komisijas

79

Struktūrvienības

7

 

 

Valoda

 

Latviešu valoda

410

Svešvalodas

18

 

 

Sagatavotas atbildes

35

    tajā skaitā kompetentajām institūcijām     pārsūtīti iesniegumi

1

 

 

Likumā noteiktos atbilžu sniegšanas termiņus pārkāpa:

 

 

 

Deputāts P.Tabūns (VL-TB/LNNK)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas

priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs

 

 

Latvijas Republikas Saeimas
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats
par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā
(2010.gada 1.augusts – 2010.gada 31.augusts)

 

Tematika

Saņemto iesniegumu skaits

I. Likumdošanas priekšlikumi

 

48

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

 

8

Privātpersonas ierosina noteikt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus tiem īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas vietās, kur trokšņa līmenis pārsniedz pieļaujamo normu (46 paraksti).

 

Latvijas Privāto pirmsskolu biedrība aicina deputātus valsts budžeta grozījumos paredzēt finansējumu tām privātajām pirmsskolām, kurās programmu apgūst bērni no piecu gadu vecuma.

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Tirgotāju asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””.

 

 

Juridiskie jautājumi

 

5

Privātpersona ierosina grozīt Saeimas vēlēšanu likumu tā, lai varētu balsot par personālijām, nevis vēlēšanu sarakstiem.

 

Pārvadājumu pakalpojumu asociācijas iesniedz priekšlikumus grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (4 paraksti).

 

Rīgas Grīziņkalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība aicina paātrināt likumprojekta „Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Grīziņkalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai” izskatīšanu Saeimas Juridiskajā komisijā.

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi

 

1

Latvijas Komercbanku asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības likums”.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības jautājumi

 

1

Privātpersona iebilst pret Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā atbalstītajiem grozījumiem Dzīvojamo māju apsaimniekošanas likumā.

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

 

21

Medību klubs „Kazdanga” neatbalsta deputātu ierosinātos grozījumus Medību likumā.

 

AS „Nordeka” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums”.

 

SIA „Lido” iesniedz priekšlikumus grozījumiem likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.

 

AS „Latvijas Gāze”, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija un Latvijas Darba devēju konfederācija atbalsta priekšlikumu par akcīzes nodokļa dabasgāzei atlikšanu līdz 2014.gada 1.janvārim.

 

 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi

 

12

Latvijas Pašvaldību savienība ierosina grozīt likumu „Par sociālo drošību” un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.

 

Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienība ierosina grozīt Valsts sociālo pabalstu likumu.

 

Latvijas Farmācijas arodbiedrība, Latvijas Brīvo farmaceitu apvienība un citas nevalstiskās organizācijas atbalsta deputātes A.Seiles (PS) priekšlikumus grozījumiem Farmācijas likumā (10 paraksti).

 

Aptieku īpašnieku asociācija iesniedz priekšlikumus grozījumiem Farmācijas likumā.

 

Latvijas Kaskadieru biedrība aicina Saeimu ātrāk izskatīt likumprojektu „Grozījumi likumā „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu””, lai novērstu kinoindustrijas darbaspēka tirgus izkropļojumu.

 

 

II. Viedokļi

 

64

Par Saeimas darbu

 

11

Privātpersona aicina Saeimu aktualizēt jautājumu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz 1940.gadā izpirkto baltvācu zemi.

 

Privātpersonas pauž atbalstu deputātu V.Agešina (SC) un V.Ščerbatiha (ZZS) darbam.

 

Privātpersona uzskata, ka deputāts P.Tabūns (VL-TB/LNNK) ir pārkāpis Saeimas deputātu ētikas kodeksa normas.

 

Privātpersona pauž viedokli par Saeimas darbu un pieņemtajiem likumiem.

 

Partijas „Daugava-Latvijai” pārstāvji uzskata, ka vairāk nekā piecdesmit Saeimas deputāti ir pārkāpuši Satversmi, balsojot par pensiju samazināšanu (9 paraksti).

 

Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība aicina deputātus izveidot darba grupu darbam ar likumprojektu „Grozījumi Autortiesību likumā”.

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

 

8

Latvijas Ārstu biedrība aicina Saeimu un valdību saglabāt samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi medikamentiem un palielināt to alkoholam un tabakai.

 

SIA „Lattelecom” atbalsta valsts sekretāru sanāksmē izskatīto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli””.

 

Latvijas kultūras žurnālu redaktori aicina 2011.gada valsts budžeta veidošanas procesā risināt jautājumu par kultūras atbalsta sistēmu (9 paraksti).

 

Biedrība „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” iebilst pret trīskārt samazināto finansējumu tehniskajiem palīglīdzekļiem salīdzinājumā ar 2008.gadu.

 

Latvijas Telekomunikāciju asociācija pauž viedokli par Nacionālās radio un televīzijas padomes darbu attiecībā uz televīzijas programmu apraidi un retranslāciju.

 

 

Par situāciju valstī

 

17

Privātpersona uzskata, ka jautājumā par demogrāfisko situāciju valstī lielāka vērība jāpievērš Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam.

 

Jūrmalas pilsētas dome iedzīvotāju vārdā iesniedz prasību izsludināt moratoriju nekustamā īpašuma nodokļa paaugstināšanai un pārskatīt minētā nodokļa likmi, ņemot vērā mājsaimniecību ienākumus (1585 paraksti).

 

Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centrs uzskata, ka būvniecība ir prioritāri atbalstāma tautsaimniecības nozare, un piedāvā Būvniecības attīstības platformu 2011.-2015.gadam.

 

Latvijas Slimnīcu biedrība vērš uzmanību uz kritisko situāciju veselības aprūpē un lūdz nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamo finansējumu (12 paraksti).

 

 

Citi viedokļi

 

28

Privātpersona kritiski vērtē no politisko organizāciju (partiju) apvienības „Saskaņas Centrs” Ķekavas domē ievēlēto deputātu darbu.

 

Privātpersonas pauž atbalstu politisko partiju apvienībai „Vienotība” un apvienībai TB/LNNK.

 

Privātpersona pauž kritisku viedokli par partijas LPP/LC darbu.

 

SIA „Lattelecom” vērš uzmanību uz iespējamo SIA „Baltcom” un SIA „IZZI” apvienošanu.

 

Latvijas - Amerikas finanšu foruma pārstāvji iepazīstina ar pētījumu par finanšu pakalpojumu jomu un norāda uz finanšu sektora attīstības potenciālu.

 

 

 

III. Sūdzības

 

41

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

 

13

Privātpersonas sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Valsts probācijas dienestu, Rīgas domi, Daugavpils pilsētas domi un Saldus novada pašvaldību.

 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

 

13

Privātpersonas sūdzas par kriminālprocesa ierosināšanu, lietu izskatīšanas gaitu, Ģenerālprokuratūru, Rīgas apgabaltiesu un Valsts policiju.

 

 

Citas sūdzības

 

15

Privātpersonas sūdzas par SIA „Lattelecom”, namu apsaimniekotājiem, Jelgavas autobusu parku, cietuma administrāciju un Aģes upes biosistēmas bojāeju.

 

 

IV. Informācijas pieprasījumi

 

120

V. Dažādi iesniegumi

 

153

-        lūdz deputātus finansiāli atbalstīt atsevišķas privātpersonas un organizācijas

-        uzaicina deputātus uz dažādiem pasākumiem

-        informatīva satura iesniegumi

-        iesniegumi bez konkrēta satura

 

 

VI. Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

 

1

     

 

 

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību birojs