Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Latvijas Republikas Saeimas

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā  (2010.gada 1.marts – 2010.gada 31.marts)

Saņemti iesniegumi

 

kopskaitā

509

individuālie

494

kolektīvie

9

anonīmie

6

 

 

Saņemto iesniegumu tematika

Likumdošanas priekšlikumi

91

Viedokļi

200

Sūdzības

44

Informācijas pieprasījumi

37

Dažādi iesniegumi

136

Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

1

 

 

Iesniegumu saņemšanas veids

Personīgi

182

Pa pastu

269

Pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

58

Pa faksu

-

 

 

Saņemto iesniegumu adresāti

Saeima

64

Saeimas Prezidijs

57

Deputāti

175

Frakcijas

86

Komisijas

114

Struktūrvienības

13

 

 

Valoda

Latviešu valoda

472

Svešvalodas

37

 

 

Sagatavotas atbildes

66

tajā skaitā kompetentajām institūcijām         pārsūtīti iesniegumi

6

 

 

Likumā noteiktos atbilžu sniegšanas termiņus pārkāpa:

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

2

frakcijas TP, ZZS, PS, SC un PCTVL

1

Deputāte I.Circene (JL)

1

 

 

 

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas

priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs

 

Latvijas Republikas Saeimas
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats
par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā
(2010.gada 1.marts – 2010.gada 31.marts)

 

Tematika

Saņemto iesniegumu skaits

I. Likumdošanas priekšlikumi

91

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

30

Privātpersona uzskata, ka Muitas likuma VI nodaļa neatbilst ES likumdošanas aktiem.

 

Privātpersona vērš deputātu uzmanību uz grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” un to saistību ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri”.

 

Privātpersona aicina saglabāt nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumus līdz 2015.gadam.

 

Alkohola ražotāju un tirgotāju apvienība pauž atbalstu likumprojektam „Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli””.

 

Latvijas Okupācijas muzeja biedrība aicina atbalstīt muzeju un 2010.gada valsts budžeta grozījumos paredzēt tam finansējumu.

 

Latvijas Preses izdevēju asociācija aicina saglabāt preses izdevumiem samazināto PVN likmi.

 

Biedrība „Latvijas Dārznieks” un SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” lūdz grozīt likumu „Par akcīzes nodokli” daļā par nodokļa piemērošanu dabasgāzei.

 

 

Juridiskie jautājumi

6

Privātpersona ierosina mainīt vēlēšanu sistēmu, lai varētu balsot par atsevišķiem kandidātiem.

 

Rīgas Grīziņkalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība aicina ātrāk izskatīt Saeimā likumprojektu par biedrības īpašuma tiesību noteikšanu.

 

Latvijas Pašvaldību savienība pauž viedokli par iespējamiem grozījumiem likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi

16

Biedrība APEIRONS un privātpersona pauž kritisku viedokli par digitālās virszemes televīzijas ieviešanu.

 

SIA „Lattelecom” pauž viedokli par pāreju uz digitālo virszemes televīziju un izsaka atbalstu priekšlikumam par bezmaksas dekoderu iegādi mazturīgajām mājsaimniecībām.

 

4.maija Deklarācijas klubs atbalsta Valsts prezidenta ierosinājumu pārdēvēt 4.maiju par Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu.

 

Latvijas Ugunsdzēsības asociācija ierosina 17.maiju noteikt par atzīmējamu Ugunsdzēsēju glābēju dienu.

 

SIA „TV 3 Latvia” pauž viedokli par likumprojektu „Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums”.

 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi

1

Latvijas Elektriķu brālība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības jautājumi

8

Privātpersona ierosina grozīt Iesniegumu likuma 5.panta ceturto daļu.

 

Latvijas Darba devēju konfederācija iesniedz atzinumu par likumprojektu „Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā”.

 

Latvijas Pilsoniskā alianse eLPA, Sabiedriskās politikas centrs „Providus” un Latvijas Pašvaldību savienība iesniedz priekšlikumus grozījumiem likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

 

Sabiedriskās politikas centrs „Providus” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”.

 

Latvijas Īrnieku apvienība aicina apturēt likumprojekta „Grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri”” izskatīšanu līdz laikam, kad būs apstiprināti jaunie nozares ministri.

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

13

Privātpersona lūdz grozīt likumu „Par zemes reformu Latvijas pilsētās”, pagarinot bijušo zemes īpašnieku un viņu mantinieku pieteikšanās termiņu.

 

Privātpersona ierosina ierobežot alkohola tirdzniecību attiecībā uz jauniešiem līdz 19 gadu vecumam.

 

Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Tirgotāju asociācija un Tabakas un alkohola kontroles Latvijas nacionālā koalīcija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā”.

 

Latvijas Būvnieku asociācija pauž viedokli par likumprojektu „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”.

 

Latvijas Komercbanku asociācija pauž viedokli par likumprojektu „Grozījumi Komerclikumā”.

 

Latvijas Kristīgās akadēmijas pārstāvji aicina neatbalstīt likumprojekta „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” 48.panta otro daļu.

 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi

17

Privātpersonas ierosina izdarīt grozījumus likumā „Par valsts pensijām”.

 

Aptieku attīstības biedrība, Aptieku īpašnieku asociācija, Latvijas Farmācijas arodbiedrība, SIA „Euroaptieka” un Latvijas Darba devēju konfederācija ierosina atcelt Farmācijas likuma 36.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz aptieku īpašniekiem.

 

Latvijas Ārstu biedrība iebilst pret likumprojektu „Grozījumi Ārstniecības likumā” jautājumā par medicīniskā personāla apmācību un sertifikāciju (5 paraksti).

 

 

II. Viedokļi

200

Par Saeimas darbu

115

Privātpersona pateicas frakcijai „Saskaņas Centrs” par apsveikumu un vēl spēku turpmākajam darbam.

 

Privātpersonas pauž kritisku viedokli par dažiem pēdējā laikā Saeimā pieņemtajiem likumiem un par to, ka deputāti sniedz intervijas krievu valodā.

 

Privātpersona vēlas noskaidrot deputātu viedokļus jautājumā par Latvijas lomu ieroču kontrabandā uz Somāliju un ierosina izveidot parlamentāro izmeklēšanas komisiju.

 

Ugāles bibliotēkas pārstāve pateicas deputātam M.Grīnblatam (TB/LNNK) par ziedojumu grāmatu iegādei.

 

Latvijas Hemoflijas biedrība pateicas Sociālo un darba lietu komisijai un cer uz turpmāku sadarbību.

 

Latgales reģionālā pensionāru apvienība pateicas frakcijai LPP/LC par atbalstu, sadarbību un atsaucību.

 

SIA „Film Agels Studio” pateicas Saeimas amatpersonām par atbalstu, sadarbību un atsaucību.

 

Latvijas Autisma apvienība pateicas deputātiem par sadarbību un izpratni.

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

17

Privātpersona kritiski vērtē Ministru kabineta lēmumu atļaut Rīgas Domes deputātam A.Šleseram izcirst kokus Jūrmalā.

 

Privātpersonas pauž savu negatīvo nostāju pret 16.marta pasākumiem.

 

SIA „Akvaparks” uzskata, ka vairāku valsts iestāžu neieinteresētības dēļ rodas problēmas ar ES struktūrfondu pieejamību apstiprināto programmu ietvaros.

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina nodrošināt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas īstenoto uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu pēctecību.

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība aicina risināt ar bibliotēkas būvniecības turpmāko gaitu saistītos jautājumus.

 

Latgales reģionālā pensionāru apvienība aicina samazināt ministriju skaitu.

 

Vairāki mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāji pauž satraukumu par Rīgas kultūras iestāžu finansējumu 2010.gadā.

 

 

Par situāciju valstī

49

Privātpersonas uzskata, ka jāpārtrauc valsts izsaimniekošana, jāveic pasākumi ekonomikas atveseļošanai, jādomā par vienotību un patriotismu, jānodrošina tas, lai iedzīvotāji nepamet valsti.

 

Privātpersona aicina nevis atkārtoti samazināt pensijas, bet gan ierobežot maksimālo algu apmēru.

 

Privātpersona pauž viedokli, ka jārisina jautājums par iespēju piešķirt strādājošajiem brīvdienas 25.martā un 14.jūnijā.

 

Privātpersona aicina latviešu partijas izbeigt savstarpējos politiskos strīdus un partijās uzņemt tikai tādus cilvēkus, kuri domā par tautu.

 

A/S REBIR vadība apšauba elektroenerģijas tarifu paaugstināšanas pamatotību un aicina ierobežot tarifu straujo pieaugumu.

 

SIA „JTI Marketing and Sales” pārdošanas vadītājs pauž viedokli par problēmām ar akcīzes nodokļa iekasēšanu valstī un piedāvā savus risinājumus.

 

Latvijas Ārstu biedrības prezidents ierosina mainīt valsts attieksmi pret sportu, lielāku vērību veltot bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku sportam.

 

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls iesniedz rezolūciju ar aicinājumu uzlabot risinājumus vardarbības pret sievieti novēršanai valstī un sasaukt Vislatvijas Sieviešu forumu.

 

 

Citi viedokļi

22

Privātpersona uzskata, ka partiju apvienības „Vienotība” dibināšanas kongresā ir jādefinē Latvijas eksistences un ilglaicīgais pastāvēšanas pamati.

 

Privātpersonas pauž viedokli par leģionāriem un vēstures faktiem.

 

Latvijas bīskapi uzskata, ka valstij jāgarantē Satversmē paredzētās tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību (4 paraksti).

 

Latvijas Izgudrotāju biedrība pauž viedokli par intelektuālā rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.

 

III. Sūdzības

44

Par Saeimas darbu

5

Privātpersona kritiski vērtē deputāta P.Tabūna (TB/LNNK) izteikumus Saeimas sēdē, apspriežot likumprojektu „Grozījumi Imigrācijas likumā”.

 

Privātpersonas sūdzas par to, ka nav saņēmušas solīto atbalstu no deputātiem A.Klementjeva (SC) un V.Agešina (SC).

 

Privātpersona ir neapmierināta ar Juridiskā biroja sniegto atbildi.

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

5

Privātpersonas sūdzas par Veselības norēķinu centra atteikumu izsniegt dokumentu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Ieslodzījuma vietu pārvaldi.

 

Privātpersona sūdzas par Rīgas Domes lēmumu jautājumā par bērnu nodrošināšanu ar vietām bērnudārzos.

 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

16

Privātpersona sūdzas par to, ka policijā strādā personas, kuras neprot valsts valodu.

 

Privātpersonas sūdzas par ģenerālprokuroru, prokuratūras darbu, tiesu sistēmu, Daugavpils tiesu un Valsts policijas rīcību.

 

 

Citas sūdzības

18

Privātpersonas sūdzas par namu apsaimniekotājiem, komunālo pakalpojumu sniedzējiem, sociālās palīdzības pakalpojumiem, Hipotēku un zemes bankas rīcību un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas vadības lēmumu.

 

 

 

IV. Informācijas pieprasījumi

37

V. Dažādi iesniegumi

136

-          lūdz viedokli vai skaidrojumu par likumu normām

-          lūdz deputātu atbalstu dažādu jautājumu risināšanā

-          uzaicina deputātus uz dažādiem pasākumiem

-          iesniegumi bez konkrēta satura

-          anonīmie

VI. Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

1

 

 

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību birojs