Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

 

Latvijas Republikas Saeimas

Sabiedrisko attiecību biroja informācija

par saņemtajiem iesniegumiem

2009.gada maijā

 

Saņemti iesniegumi:

 

kopskaitā

521

individuālie

504

kolektīvie

14

anonīmie

3

t.sk. svešvalodās

20

t.sk. e-pasts

32

Saņemti iesniegumi pa sadaļām:

 

priekšlikumi un atsauksmes par politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem

176

priekšlikumi likumdošanas jautājumos

111

dažādi jautājumi

234

Sabiedrisko attiecību birojā:

sagatavotas atbildes

16

sniegtas starpatbildes par iesniegumu tālāku virzību un informācija par saņemtajiem iesniegumiem

27

nodoti iesniegumi deputātiem (t.sk. pavairoti)

407

nodoti iesniegumi Saeimas frakcijām (t.sk. pavairoti)

182

nodoti iesniegumi Saeimas komisijām (t.sk. pavairoti)

58

nodoti iesniegumi Saeimas struktūrvienībām

38

pārsūtīti iesniegumi citām iestādēm un organizācijām

3

lietā ievietotie iesniegumi (anonīmi, bez konkrēta satura)

3

Apmeklētāju un informācijas centrā:

 

pieņemti apmeklētāji

108

t.sk. individuālie

73

saņemti iesniegumi

27

saņemti zvani pa informatīvo tālruni 67087321

114

sniegtas atbildes uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši:

 

deputāts J.Lagzdiņš (TP)

1

Frakcija „Saskaņas Centrs

1

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

1

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas

priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs

 

Sabiedrisko attiecību biroja

vadītāja Lelde Rāfelde

 

 

 

Pārskats par Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja

Apmeklētāju un informācijas centrā saņemtajiem iesniegumiem

2009.gada maijā

 

Tēma

Saņemto iesniegumu skaits

I.Priekšlikumi un atsauksmes par politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem

Iekšpolitika, ekonomika

8

Autors no Aizkraukles rajona uzskata, ka varas pārstāvji nedomā par tautas nākotni, un ir sašutis par to, ka valsts novesta līdz krīzes situācijai. Pauž viedokli, ka ir jāievieš progresīvais ienākuma nodoklis un jālikvidē aģentūras un valdes.

 

Biedrības „Pilsētas attīstības kustība” (Daugavpils) priekšsēdētājs iesniedz konkrētus priekšlikumus Latvijas ekonomikas glābšanai, piemēram, veikt tautsaimniecības auditu, pārskatīt atsevišķu projektu lietderību, nepieļaut pievienotās vērtības nodokļa tālāku paaugstināšanu.

 

Rīdziniece pauž neapmierinātību ar valdības darbu, kas novedis pie krīzes situācijas valstī. Raksta, ka netic politiķiem, nezina, par ko balsot vēlēšanās, un atbalsta Saeimas atlaišanu.

 

Rīdzinieks iesniedz vairākus priekšlikumus valsts glābšanai no ekonomiskā sabrukuma, piemēram, sarīkot „mērnieku laikus”, vairot valsts ienākumus u.c.

 

2

 

 

4

 

 

1

 

 

1

Saeimas darbs

 

6

Autors no Valkas rajona uzskata, ka Saeimas deputāti nedrīkst kandidēt pašvaldību vai Eiropas Parlamenta vēlēšanās, jo tauta viņus ir ievēlējusi uz četriem gadiem un viņi devuši zvērestu. Vēlētājiem nevajadzētu ļaut likt „krustiņus” vēlēšanu biļetenā, jo, pēc autora domām, vienam vēlētājam tad tiek piešķirtas divas balsis.

 

Jelgavas politiski represēto apvienības „Staburadze” priekšsēdētājs nosoda Saeimas vairākuma atbalstu atļaut A.Rubikam kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

 

Partijas „Tēvzemes nacionālo spēku savienība” valde aicina deputātus nepieļaut tādu likumu pieņemšanu, kuri saasinātu sociālo spriedzi, un pauž satraukumu par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas netaisnīgo metodiku.

 

2

 

 

 

1

 

 

1

Autore no Rēzeknes kritiski izsakās par Saeimas Prezidija locekles S.Āboltiņas (JL) Saeimas sēdes vadīšanas stilu un to, ka deputāte neesot aizrādījusi deputātam V.Buzajevam (PCTVL).

 

1

Autors no Kanādas kritiski vērtē deputātes V.Paegles (TP) un visas Tautas partijas frakcijas attieksmi pret latviešu leģionāriem.

1

Ministru kabineta darbs

115

Vairākas autores izsaka sašutumu par valdības lēmumu noteikt griestus māmiņu algām, nenosakot pārejas periodu. Ja Saeima šo lēmumu apstiprinās, tad sola vērsties Satversmes tiesā.

 

Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente uzskata, ka jāsakārto veselības aprūpes sistēma, saglabājot pašreizējo primārās veselības aprūpes finansēšanas modeli.

 

Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra darbinieki iebilst pret centra reorganizēšanu un uzskata, ka centra reorganizācijai nav finansiāla aprēķina un tiek zaudēts finanšu kredīts Tvaika ielas stacionāra attīstībai. Uzskata, ka cietīs pacienti un nozare kopumā.

 

Latvijas Skolotāju kongresa valdes priekšsēdētājs iesniedz kongresa aicinājumu, rezolūcijas un prasību nekavējoties atcelt Izglītības un zinātnes ministrijas plānoto izglītības sistēmas reformu. Izsaka nožēlu, ka izglītības ministre T.Koķe nepiedalījās kongresa darbā.

 

Zemgales apgabaltiesas, Kurzemes apgabaltiesas un Administratīvās apgabaltiesas tiesneši aicina nesagraut neatkarīgo tiesu sistēmu un nesamazināt tiesnešu algas (36 paraksti).

 

Krāslavas rajona tiesību aizsardzības iestāžu vadītāji aicina augstākās valsts amatpersonas, izskatot Ministru kabineta noteikumu projektu par tiesu namu darbības teritorijām, Aglonas novadu iekļaut Krāslavas tiesas darbības teritorijā (4 paraksti).

 

SIA „Delta Rīga” valdes priekšsēdētājs lūdz taisnīgi sadalīt biodīzeļdegvielas kvotas, saglabājot tās iepriekšējo gadu apjomā.

 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības Jēkabpils arodorganizācijas pārstāvis uzskata, ka paredzētie grozījumi sociālajā budžetā apdraudēs Satversmē noteiktās sociālās garantijas arodslimību ārstēšanai.

 

5

 

 

1

 

101

 

 

 

1

 

 

3

 

1

 

 

1

 

 

2

 

Valsts institūciju darbs

12

Okupācijas muzeja direktore uzsver, ka jāturpina muzeja rekonstrukcijas projekts „Nākotnes nams”, jo projekta apturēšana negatīvi ietekmēs muzeja sekmīgo darbu.

 

Autore no Salaspils ir sašutusi par Rīgas domes lēmumu atjaunot uzrakstu pie Uzvaras pieminekļa, aicina deputātus iepazīties ar minēto lēmumu un rīkoties kā neatkarīgai valstij.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēdes dalībnieki aicina valdību un Saeimu saglabāt un attīstīt Latvijas Akadēmisko bibliotēku un Misiņa bibliotēku (24 paraksti).

 

Smiltenes novada pašvaldību vadītāji lūdz atbildīgās institūcijas pārskatīt policijas iecirkņu izvietojumu novadā un atstāt Smiltenē 2.kategorijas iecirkni (9 paraksti).

 

Vairāki tūrisma nozares pārstāvji un asociācijas biedri atklātā vēstulē aicina nepārtraukt reģionu pārstāvju darbību Tūrisma attīstības valsts aģentūrā. Viņi ir atvērti dialogam un sadarbībai ar Saeimu un valdību (30 paraksti).

 

2

 

 

1

 

2

 

 

1

 

 

6

Valsts amatpersonu darbs

1

Autors no Rīgas atzinīgi vērtē deputātes S.Kalnietes (PS) darbu un aicina viņu strādāt Latvijas tautas labā. Kritiku velta Eiropas Parlamenta deputātei T.Ždanokai.

 

1

Politisko partiju darbs

1

Autors no Rēzeknes velta atzinīgus vārdus politisko organizāciju apvienībai Saskaņas Centrs un cer, ka 6.jūnijs būs viņu „uzvaras diena”.

 

1

Nevalstisko organizāciju (NVO) darbs

32

Sociālo brīvprātīgo biedrības „ODIN/VITA” (Daugavpils) vadītāja iesniedz brīvprātīgo foruma rezolūciju, kurā Saeima aicināta pieņemt Brīvprātīgo darbības likumu, izstrādāt brīvprātīgo darbības politiku utt. (13 paraksti).

 

Biedrība „Asociācija Ģimene” aicina Saeimas deputātus atbalstīt ģimenes un stiprināt ģimenes sociālo funkcionēšanu. Tā iesniedz rezolūciju par dabīgas ģimenes nozīmi valsts ilgtermiņa pastāvēšanā un attīstībā un aicina uz sadarbību.

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs iepazīstina ar valdes lēmumiem attiecībā uz paredzamajiem grozījumiem normatīvajos aktos sociālās drošības jomā - par pensijām, bezdarbnieku pabalstiem u.c.

 

Latvijas Īrnieku apvienības valdes priekšsēdētājs lūdz krīzes periodā noteikt tiesās moratoriju municipālo un denacionalizēto namu īrnieku izlikšanai no dzīvojamās telpas, kā arī atlikt jau spēkā stājušos spriedumu izpildīšanu.

 

Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas prezidents lūdz Saeimas deputātus finansiāli atbalstīt sportistu piedalīšanos 21.Nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs 2009.gadā.

 

1

 

 

19

 

 

9

 

 

 

1

 

 

2

Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas

 

1

Jūrmalnieks aicina Saeimas deputātu V.Lāci (pie frakcijām nepiederošs deputāts) iesniegt ierosinājumu aizliegt kolaboracionistiem kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Autors atbalsta deputāta darbību.

 

1

 

II. Priekšlikumi likumdošanas pilnveidošanas jautājumos

Likumdošanas pilnveidošanas jautājumi

2

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība aicina deputātus izstrādāt speciālu likumu krīzes situācijai, kurā tiktu apkopotas visas nepieciešamās izmaiņas, par kurām diskutējuši sociālie partneri.

 

Latvijas Lauksaimniecības kameras priekšsēdētājs lūdz apturēt jebkāda likumprojekta par Latvijas Pasta banku virzību Saeimā, neizvērtējot šādas bankas darbību.

 

1

 

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

1

Rīdzinieks analizē valsts budžetu un piedāvā vairākus risinājumus ekonomikas stāvokļa uzlabošanai.

 

1

Juridiskā komisija

100

Autors no Rīgas iesniedz domubiedru grupas izstrādātos likumprojektus „Par likuma atcelšanu, ar kuru pieņemts un apstiprināts Lisabonas līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu”, „Grozījumi Satversmes 68.pantā” un „Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu””.

 

100

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 

1

Autors ir iesniedzis atbildīgajai komisijai likumprojekta Grozījumi Militārā dienesta likumā analīzi, bet nav saņēmis komisijas viedokli. Viņš uzskata, ka, grozot minēto likumu, tiks pārkāpta Satversme.

 

1

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

4

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs aicina grozīt Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta iekārtas likumu, lai mazinātu valsts iestāžu administratīvo slogu un paātrinātu lēmumu pieņemšanas procesu.

 

Rīdziniece aicina veikt izmaiņas likumdošanas aktos, nosakot, ka nedrīkst mainīt dzīvojamo telpu statusu, ja tās nodotas ekspluatācijā kā dzīvoklis.

 

Autore no Daugavpils uzskata, ka jāgroza likums Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, lai iedzīvotāji, kas godprātīgi maksā komunālos maksājumus par pašvaldības izīrēto dzīvokli, varētu to privatizēt un iegūt īpašumā.

 

Latvijas Neredzīgo biedrības biedrs ierosina grozīt Biedrību un nodibinājumu likumu, tādējādi paplašinot biedrības biedru tiesības un veicinot viņu aktivitāti.

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

1

„Meža īpašnieku biedrības” priekšsēdētājs lūdz risināt jautājumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu gadījumos, kad fiziskās personas gūst ienākumus no meža un kokmateriālu pārdošanas.

 

1

Sociālo un darba lietu komisija

 

1

Autore uzskata, ka nevar visām jaunajām māmiņām maksāt vienādu „māmiņu algu”, jo daudzas to izmanto negodprātīgi.

 

1

Pilsonības likuma izpildes komisija

 

1

Meksikas pilsonis lūdz atzīt sevi par Latvijas pilsoni, jo vēlas turpmāko dzīvi saistīt ar Latviju. Viņš Latvijā dzīvo kopš 1992.gada un ir nokārtojis Naturalizācijas pārvaldes pārbaudījumus, taču šķērslis pilsonības iegūšanai ir fakts, ka no Meksikas pilsonības nav iespējams atteikties.

 

1

 

III. Iesniegumi un sūdzības dažādos jautājumos

234

 

Iesniegumos un sūdzībās biežāk skartie jautājumi:

-          NVO darbs (25);

-          tiesību aizsardzība un likumības nodrošināšana (12);

-          likumdošanas problēmas (11);

-          finansiālā palīdzība (11);

-          Saeimas darbs (11);

-          informācijas pieprasījumi (10).

 

Apmeklētāju pieņemšanā biežāk skartie jautājumi:

-          informācija par Saeimas amatpersonu un struktūrvienību kontakttālruņiem (18);

-          konsultācijas dažādos jautājumos (11);

-          Saeimas caurlaižu režīms (7);

-          informācija par citām institūcijām (6);

-          informācija par Saeimas darbu (6).

 

Pa Saeimas informatīvo tālruni 67087321 biežāk saņemtie jautājumi:

-          informācija par Saeimas amatpersonu un struktūrvienību kontakttālruņiem (52);

-          informācija par Saeimas darbu (27);

-          informācija par citām valsts institūcijām (10);

-          konsultācijas dažādos jautājumos (6).

 

Sabiedrisko attiecību biroja

vadītāja Lelde Rāfelde