Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

2011. gada 7. decembrī     Rīgā

Lēmums

 

Par 11. Saeimas deputāta Nikolaja Kabanova Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šā gada 30. novembra sēdē ierosināja un savā 2011. gada 7. decembra sēdē izskatīja 11. Saeimas deputāta Nikolaja Kabanova Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

Lietas izskatīšanas gaitā komisija izvērtēja 11. Saeimas deputāta Nikolaja Kabanova rīcību, parakstoties par Satversmes grozījumu ierosināšanu par valsts valodas statusa piešķiršanu krievu valodai, un uzklausīja Nikolaja Kabanova viedokli.

Komisija konstatēja, ka 11. Saeimas deputāts Nikolajs Kabanovs, parakstoties par Satversmes grozījumu ierosināšanu par valsts valodas statusa piešķiršanu krievu valodai, ir pārkāpis Saeimas deputātu ētikas kodeksa 4. pantu.

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 179. pantu, komisija nolemj:

Izteikt 11. Saeimas deputātam Nikolajam Kabanovam rakstveida brīdinājumu, paziņot par to Saeimas sēdē un publicēt komisijas lēmumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu

komisijas priekšsēdētājs

 

V.Orlovs