Drukāt

Komisijas priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs:

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai šī gada ziemas sesijā bijušas 17 sēdes.

29.janvarī apritēja gads, kopš Saeimā pēc toreizējā komisijas priekšsēdētāja Sergeja Dolgopolova iniciatīvas tika izveidots Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs. Pēc gada mēs varam secināt, ka tas bijis pareizs solis.


Ļoti bieži iedzīvotāji, vēršoties Saeimā, nav pārliecināti par to, kur meklēt padomu un kurš viņiem var palīdzēt. Tādēļ būtībā Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs darbojas kā tilts starp Saeimu un sabiedrību. Centrs sniedz iespēju iedzīvotājiem klātienē uzzināt par Saeimas darbu, uzrakstīt iesniegumu un centra telpās tikties ar deputātiem.

Komisija regulāri vērtē centra darbu un iepazīstas ar tā sagatavoto informāciju par Saeimā saņemtajiem iesniegumiem. Šī informācija sniedz pilnu ainu par to, kas vēršas Saeimā ar iesniegumiem, kādi jautājumi patlaban ir aktuālākie sabiedrībā un kādas izmaiņas likumdošanā ir nepieciešamas. Ar ikmēneša Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskatu par saņemtajiem iesniegumiem var iepazīties Saeimas mājaslapā.

Mūsu darba prioritāte ir informēt sabiedrību par komisijas darba aktualitātēm, tādēļ šajā sesijā izveidojām savu faktu lapu. Tāpat sākts darbs pie komisijas mājas lapas izstrādes, kas sniegs iedzīvotājiem iespēju nepastarpināti iegūt informāciju par komisiju un Saeimas darbu.

Šīs sesijas laikā izskatījām tikai divus Valsts policijas iesniegumus par deputātu pārkāpumiem ceļu satiksmē, un Saeima atbalstīja deputātu saukšanu pie administratīvās atbildības. Tāpat Saeima piekrita trīs deputātu sodīšanai par savu radinieku algošanu deputāta palīga amatā. Esmu pārliecināts, ka šāda deputātu rīcība nav atbalstāma un tas nav ētiski.

Aktuāli joprojām bija deputātu disciplīnas jautājumi. Komisija jau vairākkārt ir uzsvērusi, ka ikvienam deputātam jāapzinās, ka viņš ir publiska persona, kura strādā sabiedrības labā. Deputāti ir tautas vēlētas amatpersonas, un mums jādara viss nepieciešamais, lai iedzīvotāju doto uzticību nepieviltu.

Vitālijs Orlovs,
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētājs