Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Statuss: priekšlikums pieņemts 1.lasījumā, atrodas Saeimā pirms 2.lasījuma.


Grozījumi Saeimas kārtības rullī

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī šādus grozījumus:

1. Izteikt 139. pantu šādā redakcijā:

139. Balsošana Saeimas sēdēs notiek atklāti ar elektroniskās balsošanas iekārtas palīdzību, izņemot gadījumus, kad noteikta cita kārtība. Par klātesošiem balsošanā uzskatāmi tie deputāti, kas atrodas Saeimas sēžu zālē un personiski balsojuši "par", "pret" vai "atturas".

 

Likumprojekta “Grozījumi Saeimas Kārtības rullī”
anotācija


1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Latvijas Republikas Satversmes 24.pants paredz, ka Saeima , izņemot Satversmē īpaši paredzētus gadījumus, taisa savus lēmumus ar klātesošo deputātu absolūto balsu vairākumu.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 139.pantu pašreiz par klātesošiem balsošanā uzskatāmi tie deputāti, kas balsojuši "par", "pret" vai "atturas".

Prakse rāda, ka Saeimas Kārtības ruļļa 139. pants tiek dažādi interpretēts, un bieži rodas šaubas, vai nav nobalsots kāda klāt neesoša deputāta vietā.

Lai novērstu radušos situāciju, nepieciešams precizēt Saeimas Kārtības ruļļa 139. panta otro daļu, nosakot, ka par klātesošiem balsošanā uzskatāmi tie deputāti, kas atrodas Saeimas sēžu zālē un personiski balsojuši "par", "pret" vai "atturas".

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Likumprojekta apspriešanas gaitā piedalījās Saeimas Juridiskā biroja pārstāvji.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta pastāvošo institūciju kompetences ietvaros.

Jaunu institūciju dibināšana nav nepieciešama.