Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Komisijas sēdē šā gada 6.augustā, izskatīja 11.Saeimas deputāta Nikolaja Kabanova (SC) Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu. Komisija konstatēja 7.panta pārkāpumu, par ko deputātam izteiks rakstveida brīdinājumu, par to Komisija paziņos Saeimas sēdē un Komisijas lēmumu publiskos laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Komisijā vērsies 11.Saeimas deputāts Raivis Dzintars ar lūgumu izvērtēt Saeimas deputāta Nikolaja Kabanova publiski izteikto pēc XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem. Saskaņā ar Kārtības ruļļa 179.pantu, Komisija 2013.gada 24.jūlija sēdē ierosināja Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu, kas tiks izskatīta šā gada 6.augusta komisijas sēdē.

Šā gada 24. jūlijā komisijas sēdē komisijas deputāti vienbalsīgi atbalstīja Saeimas lēmuma projektu ar lūgumu uzdot Saeimas Juridiskai komisijai nodrošināt tiesību ekspertu diskusiju par Saeimas pilnvarām ar eiro ieviešanu saistītajos jautājumos, tai skitā par tās iespējām mainīt eiro ieviešanas Latvijā laiku, diskusijā iesaistīt dažādu viedokļu paudējus, sniedzot līdzvērtīgas iespējas savu viedokli paust arī kolektīvā iesnieguma autoru deleģētiem ekspertiem un atkarībā no diskusijas rezultātiem, lemt par kolektīvā iesnieguma autoru iniciatīvas tālāku virzību.

Komisijā izskatīja saņemto kolektīvo iesniegumu "Par limita noteikšanu braukšanas ātruma kontroles mērierīču (fotoradaru) fiksētajam transportlīdzekļu braukšanas ātrumam". Deputāti vienojās rīkot sēdi 2013. gada 24. aprīlī un uzaicināt tajā Valsts iesaistītās institūcijas pārstāvjus lai uzzināt viņu viedokļus par minēto jautājumu un pieņemt lēmumu par kolektīva iesnieguma "Par limita noteikšanu braukšanas ātruma kontroles mērierīču (fotoradaru) fiksētajam transportlīdzekļu braukšanas ātrumam" turpmāko virzību.