Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Šodien deputāti savā 2014.gada 30.aprīļa komisijas sēdē uzklausīja Zemkopības ministrijas pārstāvjus, Latvijas pārtikas uzņēmēju federācijas pārstāvjus, Viesnīcu un restorānu asociācijas pārstāvjus, Latvijas Augļkopju asociācijas pārstāvjus, Biedrību „Zemnieku saeima”, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvjus un pētījuma „Samazinātās PVN likmes piemērošanas pārtikas produktu grupām ietekme Latvijas tautsaimniecībā” pētnieku un prezentētāju Alekseju Niperu.

Prezentācijās laikā komisijas deputātiem bija iespēja iepazīties ar Zemkopības ministrijas pasūtīto pētījumu, kurā tika analizēta samazinātās 12% PVN likmes piemērošana pārtikas produktu grupām ietekme Latvijas tautsaimniecībā. Saskaņā ar veikto pētījumu un aprēķinu rezultātiem PVN likmes samazināšana pārtikas precēm samazina pārtikas preču mazumtirdzniecības cenu līmeni, kaut arī prognozējamais samazinājums nav proporcionāls PVN likmes samazināšanai. PVN likmes samazināšana nedaudz palielina arī pārtikas preču patēriņa apjomu. Vienlaikus rada samazinājumu ieņēmumiem no PVN valsts budžetā, bet kopējais sabiedrības ieguvums nedaudz pārsniedz šo samazinājumu. Pētījumā ir secināts, ka PVN likmes samazināšana var uzlabot uzņēmējdarbības vidi un samazināt cenu kropļojumus, kuri veidojās ēnu un nelegālās ekonomikas ietekmes rezultātā.

Uzaicinātie pārstāvji aicināja atbalstīt iesniedzēju prasības.

2014.gada 23.aprīlī Saeimas Mandātu, ētikas uz iesnieguma komisiju apmeklēja Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Lolita Čigāne, Finanšu ministra padomnieks finanšu kontroles jautājumos Reinis Strolis un Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Ilmārs Šņucins. Pārstāvji paziņoja, ka minētā iniciatīva nevar būt atbalstīta sekojošu iemeslu dēļ: samazinot PVN likmi pārtikai, rezultātā būs panākts tikai īslaicīgs efekts un, samazinot PVN likmi pārtikai līdz 12%, izmaksas sastādīs apmēram 123 mljn. eiro, savukārt pārtikas cena proporcionāli nesamazināsies; valdības deklarācijā ir norādīts, ka nodokļu likmes esošajā valdībā netiks mainītas; samazinot PVN likmi pārtikai Latvija nevarēs finansēt daudzās valsts vajadzības; 4) pazemināta PVN likme nemazinās nevienlīdzību valstī; netiks sniegts atbalsts vietējiem ražotājiem; pamatieguvēji no pazeminātās PVN likmes pārtikai būs tikai tirgotāji; pazeminātā likme pārtikai ir izdevīga tikai tām valstīm, kurām vietējās pārtikas patērētāju īpatsvars ir ļoti liels.

Komisijas turpinās izskatīt kolektīvo iesniegumu „Noteikt pazemināto PVN likmi pārtikai”.

Šodien deputāti sākotnējā izvērtēšanas sēdē uzklausīja kolektīva iesnieguma iesniedzēju un iniciatīvas autoru Normundu Grostiņu. Iesniedzējs ziņoja, ka Latvija, Igaunija un Dānija ir vienīgās ES valstis, kurās PVN likmes pārtikai nav samazinātas. Ņemot vērā, ka Latvijā lielai daļai iedzīvotāju tēriņi par pārtiku sastāda trešdaļu no ienākumiem, kas ir ievērojami vairāk nekā citās ES valstīs, iesniedzējs piedāvāja noteikt pazemināto PVN likmi pārtikai. Iniciatīvas autors norāda arī uz to, ka ES atļauj zemāku likmi piemērot pārtikas produktiem, medikamentiem, medicīnas iekārtām invalīdiem, periodiskajiem izdevumiem, teātru, muzeju biļetēm un vēl virknei preču un pakalpojumu. N.Grostiņš piedāvāja darbību uzsākt pakāpeniski, sakot ar PVN likmes samazinājumu noteiktām pārtikas preču grupām.

Uzklausot iesniedzēju prasības, komisijas locekļi vienojās uzaicināt uz iesnieguma tālākās izvērtēšanas sēdi Finanšu ministrijas pārstāvjus, lai noskaidrotu viņu viedokļus par šo ierosinājumu.
Atgādinam, ka Latvijas Republikas Saeima 2014.gada 12.martā saņēma vairāk kā 13 400 Latvijas pilsoņu parakstītu iniciatīvu „Noteikt pazemināto PVN likmi pārtikai” ar aicinājumu Saeimai noteikt pazemināto PVN likmi pārtikai.
Saeimas Prezidijs 2014.gada 24.martā lēma nodot vairāk kā 13 400 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu „Noteikt pazemināto PVN likmi pārtikai” sākotnējai izvērtēšanai Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai.

Šā gada 18.jūnijā komisijas sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja LR Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes iesniegumu par lūgumu izdot 11.Saeimas deputātu Borisu Cileviču saukšanai pie administratīvās atbildības pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15.panta sestās daļas.

Komisijā vērsies Saeimas Prezidijs ar lūgumu izvērtēt Saeimas deputātu Ingas Vanagas un Ingas Bites rīcību 2014. gada 12.augustā Saeimas rīkotā konferencē. Saskaņā ar Kārtības ruļļa 179.pantu, Komisija 2014.gada 21.augusta sēdē ierosināja Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietas, kas tiks izskatītas šā gada 3.septembrī komisijas sēdē.