Drukāt

2013.gada 9.maijā Latvijas Republikas Saeima vienbalsīgi nolēma uzdot Ministru kabinetam izvērtēt iespējas 2014.gadā palielināt kompensāciju C hepatīta slimības ārstēšanai līdz 90% apmēram, balstoties uz Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu „Par dzīvi bez C hepatīta”.

Pamatojoties uz Saeimas Kartības ruļļa 131.panta 7.punktu, kas nosaka, ka Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija kontrolē ar Saeimas lēmumu par kolektīvā iesnieguma turpmāko virzību dotā uzdevuma izpildi un, ja nepieciešams, var sagatavot citus Saeimas lēmuma projektus, lai nodrošinātu dotā uzdevuma izpildi, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija 2013. gada 18.septembrī uzaicināja uz savu komisijas sēdi Veselības un Finanšu Ministrijas pārstāvjus lai saņemtu paziņojumu par dotā uzdevuma izpildi. Komisijas sēdes gaitā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija konstatēja, ka 2014. gada budžetā papildus līdzekļi kompensācijām C hepatīta ārstēšanai netiks piešķirti.

Komisija lūdz Ministru Prezidentu rast iespēju izpildīt Ministru Kabinetam doto uzdevumu un sniegt ierosinājumus šīs aktuālās problēmas risināšanai.