Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Šā gada 24. jūlijā komisijas sēdē komisijas deputāti vienbalsīgi atbalstīja Saeimas lēmuma projektu ar lūgumu uzdot Saeimas Juridiskai komisijai nodrošināt tiesību ekspertu diskusiju par Saeimas pilnvarām ar eiro ieviešanu saistītajos jautājumos, tai skitā par tās iespējām mainīt eiro ieviešanas Latvijā laiku, diskusijā iesaistīt dažādu viedokļu paudējus, sniedzot līdzvērtīgas iespējas savu viedokli paust arī kolektīvā iesnieguma autoru deleģētiem ekspertiem un atkarībā no diskusijas rezultātiem, lemt par kolektīvā iesnieguma autoru iniciatīvas tālāku virzību.