Drukāt

Komisija trešdien, šā gada 6.februāra komisijas sēdē, iepazinās ar Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienetsa iesniegumu un administratīvā pārkāpuma protokolu par 11.Saeimas deputāta Riharda Eigima (ZZS) saukšanu pie administratīvās atbildības.

Deputāts kārtējā 2009.gada un 2010.gada valsts amatpersonu deklarācijā nav norādījis informāciju par veiktajiem darījumiem par summu, kas, saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 24.panta pirmās daļas 9.punkta un Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumu Nr.478 "Kārtība kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildami un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti" 3.8., 4.5.apakšpunkta un 10.punkta prasībām, pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, nenorādot šo darījumu apmēru un darījumu puses.

Komisijas deputāti ar piecu balsu pārsvaru atbalstīja lēmumprojektu par piekrišanu R.Eigima saukšanai pie administratīvās atbildības. Komisijas loceklis no Zaļo un Zemnieku savienības Kārlis Seržants balsojumā atturējās.  Lēmumprojekts tiks izskatīts šā gada 14.februāra Saeimas sēdē.