Drukāt

V.Orlovs:

11.Saeimas 2012.gada rudens sesijā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā notikušas 14 sēdes.

Ierosinātas 4 Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietas, no kurām pārkāpumi konstatēti 2 gadījumos.

Sniegtas atbildes un vairāku privātpersonu iesniegumiem.

Izskatīta 1 administratīvā lieta un sagatavots lēmuma projekts par deputāta saukšanu pie administratīvās atbildības, ko Saeima ir atbalstījusi.

Turpinās darbs pie Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par likumdošanas iniciatīvu par stingrākas atbildības noteikšanu par Saeimas deputātu zvēresta pārkāpšanu.

Iepazīta ikmēneša informācija par Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā saņemtajiem iesniegumiem un informācija par Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra darbu par 2012.gada jūlija, augusta, septembra un oktobra mēnešiem.

Ar ikmēneša Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskatiem par saņemtajiem iesniegumiem Saeimā un informāciju par Apmeklētāju un informācijas centra darbu var iepazīties komisijas mājas lapā http://mandati.saeima.lv/parskati