Drukāt

V.Orlovs:

2012.gada pavasara sesijā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā notikušas astoņas sēdes.

 

Atjaunots viens deputāta mandāts.

 

Izskatīts viens administratīvais jautājums un divas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu lietas.

 

Kopā ar Saeimas Juridisko komisiju un LR Tieslietu ministriju iesākts un turpinās darbs pie likumdošanas iniciatīvas par atbildību par deputātu zvēresta (svinīgā solījuma) nepildīšanu.

 

Pavasara sesijas laikā komisijā pārbaudīti un sniegti atzinumi vairākām privātpersonu sūdzībām un iesniegumiem.

 

Iepazīti Saeimas Sabiedriskā attiecību biroja un Apmeklētāju un informācijas centra pārskati un Saeimas Kancelejas pārskati par deputātu kavējumiem 2011./12.gada 11.Saeimas ziemas sesijā.

 

Aizvadīta tikšanās ar Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas ekspertiem.

 

Darbs komisijā turpinās arī 11.Saeimas sesijas starplaikā.