Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

 

Februāra mēneša apskats par

Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra darbu

Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs savu darbu uzsāka 2009.gada 29.janvārī. Saskaņā ar Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja nolikumu Apmeklētāju un informācijas centrs nodrošina privātpersonām iesēju iesniegt iesniegumus, sniedz apmeklētājiem uzziņas par Saeimas darbu un iespējām tikties ar Saeimas amatpersonām, atbild uz jautājumiem pa Saeimas informatīvo tālruni.

 

Apmeklētāju un informācijas centra publiskās daļas darbs

Apmeklētāju un informācijas centra (AIC) darba laiks ir katru darba dienu no 9.00-16.30.

Sekojošie dati atspoguļo Apmeklētāju un informācijas centra darbības statistiku februārī

 

Apmeklētāji kopā: 67

no tiem krievu valodā: 10

Saņemti zvani kopā: 90

no tiem krievu valodā 10, angļu valodā 3

 

AIC saņemti 139 iesniegumi un 100 sūtījumu (CD diski)

 

Proporcionālā AIC noslodze februārī:

 

Datums

Apmeklētāju skaits

Zvanītāju skaits

02.02.-06.02.

14

18

09.02.-13.02.

18

24

16.02.-20.02.

25

22

23.02.-27.02.

10

26

 

 

Apmeklētāju skaits, kuri vērsušies Apmeklētāju un informācijas centrā, lai:

  1. Iegūtu informāciju par Saeimas darbu, amatpersonām, struktūrvienībām - 19
  2. Iegūtu informāciju par citām iestādēm – 5
  3. Konsultētos par dažādiem jautājumiem – 16
  4. Iesniegtu iesniegumus – 24
  5. Citi – 1