Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

 

Latvijas Republikas Saeimas

Sabiedrisko attiecību biroja informācija

par saņemtajiem iesniegumiem

2009.gada oktobrī

 

Saņemti iesniegumi:

 

kopskaitā

485

individuālie

464

kolektīvie

18

anonīmie

3

t.sk. svešvalodās

17

t.sk. e-pasts

43

Saņemti iesniegumi pa sadaļām:

 

priekšlikumi un atsauksmes par politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem

221

priekšlikumi likumdošanas jautājumos

160

dažādi jautājumi

104

Sabiedrisko attiecību birojā:

sagatavotas atbildes

16

sniegtas starpatbildes par iesniegumu tālāku virzību un informācija par saņemtajiem iesniegumiem

27

nodoti iesniegumi deputātiem (t.sk. pavairoti)

248

nodoti iesniegumi Saeimas frakcijām (t.sk. pavairoti)

76

nodoti iesniegumi Saeimas komisijām (t.sk. pavairoti)

91

nodoti iesniegumi Saeimas struktūrvienībām

23

pārsūtīti iesniegumi citām iestādēm un organizācijām

2

ievietoti iesniegumi lietā

7

Apmeklētāju un informācijas centrā:

 

pieņemti apmeklētāji

151

t.sk. individuālie

118

saņemti iesniegumi

147

saņemti zvani pa informatīvo tālruni 67087321

106

saņemti iesniegumi uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

 

Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši:

 

Sociālo un darba lietu komisija

1

deputāts J.Lagzdiņš (TP)

1

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas

priekšsēdētāja biedrs Māris Ārbergs

 

Sabiedrisko attiecību biroja

vadītāja Lelde Rāfelde

 

Pārskats par Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja

Apmeklētāju un informācijas centrā saņemtajiem iesniegumiem

2009.gada oktobrī

 

Tēma

Saņemto iesniegumu skaits

I.Priekšlikumi un atsauksmes par politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem

221

Iekšpolitika, ekonomika

5

Autors no Mārupes novada uzskata, ka valstī ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi.

 

Autors no Jaunjelgavas novada kritiski vērtē pēdējos notikumus valstī un vairāku valsts amatpersonu darbību. Viņš uzskata, ka valstī nevalda tauta, bet gan partiju diktatūra.

 

Liepājniece ir sašutusi par sabiedrības aktivitātēm pēdējā laikā. Viņa uzskata, ka jābūt bargākiem sodiem par dažāda veida nekārtību radīšanu.

 

3

 

1

 

 

1

Ārpolitika

4

Autore no Amatas novada aicina izstāties no Eiropas Savienības.

 

Autore uzskata, ka valstij daļa kompensāciju par ārstēšanu, ko tā saņem no Krievijas, jānovirza arī Otrajā pasaules karā cietušo ārstēšanai.

 

3

 

1

Saeimas, frakciju un deputātu darbs

 

128

Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas valdes priekšsēdētāja lūdz Saeimu saglabāt attiecīgajos likumos normu, kas nosaka, ka 1. un 2.grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem un personai, kas pavada 1.grupas invalīdu, ir tiesības braukt sabiedriskajā transportā bez maksas.

 

Pensionāre no Valmieras velta atzinīgus vārdus deputātam K.Leiškalnam (TP) un vēl viņam veiksmi.

 

Skrudalienas pamatskolas padomes locekļi pateicas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai par ieinteresētību skolas saglabāšanā un par izteiktajiem priekšlikumiem (11 paraksti).

 

Autore no Vecumnieku novada pateicas deputātam I.Līdakam (ZZS) par viņa uzstāšanos šā gada 15.oktobra Saeimas sēdes debatēs jautājumā par valsts karogu un pauž savu viedokli par situāciju valstī.

 

Ieslodzītais ir neapmierināts ar Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas darbu un daudziem Saeimā pieņemtajiem likumiem.

 

Žurnālists ir sašutis par Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas darba stilu, iekļaujot viņu darba grupā par elektronisko mediju apvienošanu aizmuguriski un bez viņa piekrišanas.

 

Autors no ASV pateicas deputātam A.Latkovskim (JL) par laikrakstā „Diena” publicēto rakstu „Solidaritātes princips par labu nākamajai paaudzei”.

 

Latvijas Mākslinieku savienības prezidents lūdz Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju informēt sabiedrību par nodomiem un mērķiem attiecībā uz iespējamo augstskolu apvienošanu.

 

Latvijas Ārstu biedrība pateicas Saeimas priekšsēdētājam G.Daudzem (ZZS) par atbalstu veselības aizsardzības budžeta papildināšanai par 25 miljoniem vēl šajā gadā.

SIA „LatRosTrans” atbalsta Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iniciatīvu aktualizēt un noskaidrot situāciju ar maģistrālajiem naftas produktu cauruļvadiem.

 

Sieviešu tiesību institūts aicina Saeimu turpināt atbalstīt Sabiedrības integrācijas fonda darbību un nepieļaut tā funkciju nodošanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai.

 

Vēlēšanu reformas biedrība pateicas Saeimas priekšsēdētājam par atbalstu Saeimas un nevalstisko organizāciju šā gada 14.septembrī organizētajam forumam un iesniedz priekšlikumus Saeimas mājas lapas pilnveidošanai.

 

Sabiedriskās organizācijas „Kustība par pilsētas attīstību” priekšsēdētājs aicina deputātus tikties ar vēlētājiem no Latgales un izskaidrot pašreizējo valdības finanšu politiku un deputātu viedokli.

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera uzaicina frakciju pārstāvjus uz tikšanos par Publiskās un privātās partnerības likuma ieviešanu.

 

Biedrība „Papardes zieds” aicina Saeimas deputātus uz diskusiju par seksuālās un reproduktīvās veselības jomu un atskaiti par biedrības paveikto piecpadsmit pastāvēšanas gados.

 

Autors no Rīgas lūdz Saeimu izvērtēt tiesneša M.Vīganta atbilstību Augstākās tiesas tiesneša amatam un min dažādus pretargumentus viņa apstiprināšanai šajā amatā.

 

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS uzaicina deputātus piedalīties konferencē „Integrācijas politikas neskaidrā nākotne Centrālajā un Austrumeiropā”.

 

Sabiedrība par atklātību „Delna” lūdz katru Saeimas deputātu sniegt motivētu skaidrojumu par savu balsojumu Saeimas sēdē par tiesneša M.Vīganta apstiprināšanu Augstākās tiesas tiesneša amatā.

 

Autors no Jaunjelgavas novada kritiski vērtē deputātes V.Paegles (pie frakcijām nepiederoša) līdzšinējo politisko darbību Tautas partijā (TP) un norāda, ka lēmums izstāties no TP viņas popularitāti nepalielinās.

 

 

3

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

2

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

8

 

 

100

 

 

1

 

 

Valsts institūciju darbs

42

Talsu novada (867 paraksti), Engures novada (67 paraksti), Rīgas 221. (106 paraksti), Rīgas 13. (108 paraksti), Rīgas 49. (231 paraksts) pirmsskolas iestāžu pedagogi un vecāki, nodibinājuma „Bērnudārza „Ābecītis” atbalsta fonds” pārstāvji (4 paraksti) un individuālas māmiņas aicina nesasteigt Ministru kabineta izstrādātā likumprojekta „Grozījumi Izglītības likumā” attiecībā uz pamatizglītības apguves uzsākšanu no sešu gadu vecuma virzību uz Saeimu, jo esot pārāk daudz neskaidru jautājumu.

 

Apvienības „Apeirons” valdes priekšsēdētājs atklātā vēstulē aicina daļu no Pasaules Bankas aizdevuma atvēlēt kompensējamo medikamentu un palīglīdzekļu apmaksai maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, jo daudzi cilvēki krīzes ietekmē vairs nespēj iegādāties nepieciešamos medikamentus.

 

Biedrības „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” valdes priekšsēdētājs aicina nepieļaut papildus maksājumu ieviešanu par tehnisko palīglīdzekļu iegādi, kas paredzēti MK noteikumu „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” projektā.

 

Daugavpils Universitātes darbinieki (246 paraksti) un LELB Daugavpils diecēzes pārstāvji (4 paraksti) uzskata, ka reforma augstākās izglītības sistēmā tiek veikta sasteigti un universitātes pastāvēšana ir nepieciešama Latgales reģiona attīstībai.

 

Autors no Kuldīgas uzskata, ka tiek iznīcināta pasaules līmeņa Latvijas inteliģence un ir sašutis par sporta skolu likvidāciju.

 

VSIA „Piejūras slimnīca” darbinieki lūdz neapvienot viņu slimnīcu ar Liepājas reģionālo slimnīcu un uzskata, ka tai jāpaliek kā autonomai kapitālsabiedrībai (116 paraksti).

 

Autore uzskata, ka nedrīkst likvidēt Tiesībsarga biroju, bet vienlaicīgi nedrīkst pieļaut to, ka dažu darbinieku darba stils kavē biroja darbību.

 

Latvijas Radio arodbirojs iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai viedokli par Latvijas Radio 2010.gada budžeta projektu un darbības iespējām (10 paraksti).

 

Latvijas Zinātnieku savienības valdes priekšsēdētājs pauž viedokli, ka, samazinot finansējumu programmai „Zinātne” nākamā gada valsts budžetā, tas var novest pie masveida zinātnieku atlaišanas un daudzu zinātnisko institūciju slēgšanas.

 

Reto slimību biedrības „Caladrius” valdes priekšsēdētājs ierosina 2010.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu programmai „Reto slimību medikamentoza ārstēšana bērniem”, iekļaujot to attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos.

 

Autore no Madonas novada kritiski vērtē Ministru kabineta lēmumu par vienādas nekustamā īpašuma nodokļa normas ieviešanu visiem iedzīvotājiem un uzskata, ka valdība nevis nevar, bet negrib neko mainīt un veikt reālas reformas.

 

Pensionārs no Jelgavas novada neatbalsta likuma normas par kapitāla aplikšanu ar nodokli ieviešanu ar atpakaļejošu datumu un ierosina samazināt atalgojumu augstākajiem valsts ierēdņiem uz diviem gadiem līdz trīs minimālajām algām.

 

Autore no Ventspils pauž uzskatu, ka valdība neieklausās sabiedrības viedoklī un iedzīvotāji tai netic. Viņa aicina domāt par labiem darbiem tautas dzīves līmeņa uzlabošanai.

 

Bijušais politieslodzītais asu kritiku velta Rīgas Domes un tās priekšsēdētāja N.Ušakova darbam. Uzskata, ka jāpanāk viņa demisija.

 

Autors sūdzas, ka Tiesībsarga birojs nesniedz atbildes likumā noteiktajā termiņā.

 

Autore sūdzas par Patērētāju tiesību aizsardzības centra sniegto atbildi.

 

21

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

1

 

 

1

 

 

1

 

2

 

 

3

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

Politisko partiju darbs

4

Autors no Rīgas vēlas noskaidrot partijas „Jaunais laiks” pozīciju attiecībās ar Tautas partiju, jo informācija plašsaziņas līdzekļos liecinot par nevēlēšanos sadarboties.

 

Autors no Jaunjelgavas novada kritiski vērtē Tautas partijas un tās dibinātāja A.Šķēles darbību.

 

Autore no Valkas neatbalsta A.Šķēles atgriešanos aktīvajā politikā un informē, ka tādā gadījumā vairs nebalsos par Tautas partiju.

 

1

 

 

2

 

1

Nevalstisko organizāciju darbs

37

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” informē par Rozā lentītes solidaritātes dienu, atzīmējot Krūts veselības mēnesi.

 

Jelgavas Pensionāru biedrība iesniedz Zemgales reģiona pensionāru konferences rezolūciju „Pensionāru sociālā aizsardzība ekonomiskās krīzes periodā”.

 

Krīzes centrs „Skalbes” informē par akciju „Tas, kā Tu jūties, ir svarīgi!”.

 

Talsu pensionāru biedrība iesniedz Kurzemes reģiona pensionāru konferences pieņemto rezolūciju, kurā aicina veikt izmaiņas nodokļu politikā, lai nepieļautu pensionāru un invalīdu dzīves līmeņa pasliktināšanos, pārskatīt atalgojuma sistēmu, samazināt ministriju skaitu, kā arī paplašināt Valsts prezidenta pilnvaras.

 

Jaundibināmā biedrība „Vecāki par kvalitatīvas izglītības pieejamību” iesniedz biedrības viedokli un konkrētus priekšlikumus izglītības reformai.

 

Eiropas AIDS ārstniecības grupa aicina Baltijas valstu valdības nekavējoties rīkoties, lai ierobežotu HIV/AIDS izplatību, veicinātu ārstēšanu un preventīvo darbu ekonomiskās krīzes situācijā.

 

Latvijas Olimpiskā komiteja iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes Sporta apakškomisijas deputātiem Latvijas Sporta konferencē pieņemto rezolūciju „Par jaunatnes sportu Latvijā”.

 

Latvijas Rezerves virsnieku asociācijas prezidente informē par notikušo ikgadējo Baltijas jūras valstu rezerves virsnieku sanāksmi.

 

Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības priekšsēdētājs iesniedz Sociālo un darba lietu komisijai kopsapulces rezolūciju „Par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistru”, kurā aicina nepieļaut nereģistrētu, normatīvajiem aktiem neatbilstošu sociālo pakalpojumu sniegšanu.

9

 

 

1

 

1

 

2

 

 

 

1

 

 

1

 

20

 

1

 

 

1

 

 

II. Priekšlikumi likumdošanas pilnveidošanas jautājumos

160

Likumdošanas pilnveidošanas jautājumi

103

DzĪK „Jubilejas” valdes priekšsēdētājs lūdz izdarīt grozījumus Kooperatīvo sabiedrību likumā un likumā Par dzīvokļu īpašumu, lai atvieglotu kooperatīvo sabiedrību darbību un tiesas procesus.

 

Autore no Amatas novada lūdz deputātus izstrādāt un pieņemt likumu, kas aizliegtu pretdabisku tieksmju propagandēšanu Latvijā.

 

Nacionālās rehabilitācijas centra „Vaivari” pārstāvis aicina Saeimu pieņemt grozījumus likumos, kas nosaka prasības integratīvās izglītības īstenotājiem sociālās vides nodrošināšanas jomā un piešķirt papildus finansējumu Vaivaru integratīvajai pamatskolai.

 

Autors no Rīgas piedāvā grozījumus Satversmē, kas valsts varu nodotu tautas rokās, radot iespēju kontrolēt deputātu darbu un atsaukt viņus. Aicina Saeimu pieņemt „Ekonomiskās krīzes novēršanas likumu”, kas mobilizētu iedzīvotājus un nodrošinātu sociālo atbalstu.

 

1

 

 

100

 

 

1

 

1

 

Ārlietu komisija

1

Latgales plānošanas reģiona padomes priekšsēdētājs kategoriski iebilst pret nodomu likvidēt Latvijas Republikas konsulātus Sanktpēterburgā, Vitebskā un Pleskavā.

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

17

Mālpils novada partijas „Jaunais laiks” atbalsta grupas pārstāvji aicina rast iespēju 2010.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu vismaz viena miljona latu apmērā daļas no Mālpils novada domes kredītsaistību dzēšanai (3 paraksti).

 

Autors no Rīgas iebilst pret grozījumiem likumā Par nekustamā īpašuma nodokli, jo tie esot pretrunā ar Satversmē nostiprināto vienlīdzības un līdztiesiskuma principu. Viņš aicina izvērtēt, vai neizmantotajam nekustamajam īpašumam piemērojama tieši trīs procentu nodokļa likme.

 

SIA „Karogs-3” valdes priekšsēdētāja lūdz rast iespēju piešķirt no valsts budžeta papildfinansējumu mēnešraksta „Karogs” divpadsmit numuru izdošanai 2010.gadā.

 

Latvijas Nacionālo partizānu apvienības valdes priekšsēdētājs lūdz 2010.gada valsts budžetā paredzēt kaut daļēju finansējumu organizācijas darbībai.

 

Latvijas Apvienotās Policistu arodbiedrības pārstāvji pieprasa vienlīdzīgu attieksmi no valsts attiecībā pret Valsts policijas un Pašvaldības policijas darbiniekiem. Lūdz ņemt to vērā lemjot par likumprojektu „Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu”.

 

1

 

 

14

 

 

 

1

 

1

 

 

1

Juridiskā komisija

1

Autors no Rīgas iesniedz konkrētus priekšlikumus valsts karoga lietošanai, piemēram, karogs pie mācību iestādēm jāizkar tikai mācību laikā, ārvalstu viesu vizīšu laikā karoga izkāršanai nav jābūt obligātai u.c.

 

1

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

4

Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības valdes priekšsēdētāja lūdz Vispārējā izglītības likumā paredzēt mērķdotācijas pedagogu darba samaksai par 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei arī privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.

 

Autore no Ķekavas pagasta aicina novērst trūkumus Izglītības likumā attiecībā par noteikto izglītojamā pienākumu piedalīties skolas un tās apkārtnes labiekārtošanā, lai nepieļautu bērnu tiesību pārkāpuma iespējamību.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents ierosina veikt grozījumus Zinātniskās darbības likumā, lai veicinātu inovācijas procesu un nodrošinātu starptautisku konkurētspēju.

 

2

 

 

 

1

 

 

1

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

4

Autors no Rīgas iesniedz priekšlikumu grozījumiem likuma Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 54.pantā.

 

Sieviešu tiesību institūta valdes priekšsēdētāja aicina Saeimu atlikt likumprojekta „Grozījumi Biedrību un nodibinājuma likumā” izskatīšanu 3.lasījumā un skatīt to atkārtoti komisijā kopā ar NVO pārstāvjiem, izdiskutējot jautājumus par NVO saikni ar valsti un pašvaldībām, par biedrību pārstāvniecības iespējām un citiem biedrību organizācijas jautājumiem.

 

Ventspils dzīvojamu māju pārvaldnieku vārdā aicina izdarīt grozījumus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā ar mērķi, lai 4.līmeņa koledžas izglītība nebūtu nepieciešama personām, kas vecākas par 50 gadiem.

 

1

 

 

2

 

 

 

1

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

25

Autors no Jūrmalas ierosina noteikt zemes nomas maksas ierobežojumu dzīvojamajām mājām līdz 6 procentiem no kadastrālās vērtības visos zemes piespiedu nomas gadījumos.

 

Autore no Rīgas iesniedz priekšlikumu situācijas risināšanai, lai tiktu ievērots samērīguma princips zemes piespiedu nomas attiecībās saistībā ar grozījumiem likumā Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās.

 

Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome aicina Saeimu, skatot likumprojektu „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”, grozīt, viņuprāt, juridiski nekvalitatīvo un nekorekto 48.panta pirmo un trešo daļu.

 

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas izpilddirektors lūdz pagarināt alkoholisko dzērienu tirdzniecības laiku līdz pusnaktij.

 

Vairāki autori lūdz grozīt Alkoholisko dzērienu aprites likumu, paredzot tirdzniecības ierobežojumus. Viņi vēlas piedalīties likuma izstrādes gaitā un norāda, ka vērsīsies tiesā, ja netiks pieņemtas izmaiņas.

 

Alkohola ražotāju un tirgotāju apvienības pārstāvji uzskata, ka sagatavotie grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā ir bīstami, jo neatbalstīs mazos ražotājus un veicinās ēnu ekonomiku (3 paraksti).

 

Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības valde atbalsta grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, iesniedz savus priekšlikumus un cer uz sadarbību (5 paraksti).

 

Autore no Rīgas norāda uz likuma Par nekustamā īpašuma nodokli pārejas noteikumu 22.punkta neatbilstību Satversmes 105.pantam atsevišķos zemes piespiedu nomas gadījumos.

 

Nodokļu maksātāju biedrība iesniedz konkrētus priekšlikumus grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kuru mērķis ir taupīt valsts un pašvaldību finanšu līdzekļus.

 

1

 

 

3

 

 

1

 

 

1

 

2

 

 

 

14

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

Sociālo un darba lietu komisija

 

5

Vairāki autori aicina saglabāt iespēju saņemt atlīdzību par darbaspēju zudumu. Ja šādi diskriminējoši grozījumi tiks pieņemti, viņi sola vērsties Satversmes tiesā (18 paraksti).

 

Autores ir sašutušas par likuma grozījumiem, kuru rezultātā viņas zaudēs uz mūžu piešķirto atlīdzību par darbspēju zudumu.

 

Biedrība „Es gribu dzīvot” aicina atbalstīt Latvijas ģimenes un atjaunot skolēnu braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā 75 procentu apmērā, bet daudzbērnu ģimeņu bērniem lūdz piešķirt bezmaksas braukšanas biļetes uz skolu (3 paraksti).

3

 

 

1

 

 

1

 

 

III. Iesniegumi un sūdzības dažādos jautājumos

104

-       uzņēmējdarbības jautājumi;

-       lūgumi pēc dažāda veida palīdzības un atbalsta;

-       sūdzības par tiesībaizsardzības iestāžu darbu;

-       ieslodzīto personu problēmas;

-       pilsonības un reģistrācijas jautājumi;

-       sūdzības par pašvaldības iestāžu un amatpersonu darbu;

-       informācijas pieprasījumi.

 

 

Sabiedrisko attiecību biroja

vadītāja Lelde Rāfelde