Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

 

Latvijas Republikas Saeimas

Sabiedrisko attiecību biroja informācija

par saņemtajiem iesniegumiem

2009.gada augustā

 

 

 

Saņemti iesniegumi:

 

kopskaitā

250

individuālie

236

kolektīvie

12

anonīmie

2

t.sk. svešvalodās

8

t.sk. e-pasts

41

 

Saņemti iesniegumi pa sadaļām:

 

priekšlikumi un atsauksmes par politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem

114

priekšlikumi likumdošanas jautājumos

22

dažādi jautājumi

114

 

Sabiedrisko attiecību birojā:

 

sagatavotas atbildes

3

sniegtas starpatbildes par iesniegumu tālāku virzību un informācija par saņemtajiem iesniegumiem

42

nodoti iesniegumi deputātiem (t.sk. pavairoti)

144

nodoti iesniegumi Saeimas frakcijām (t.sk. pavairoti)

141

nodoti iesniegumi Saeimas komisijām (t.sk. pavairoti)

79

nodoti iesniegumi Saeimas struktūrvienībām

35

pārsūtīti iesniegumi citām iestādēm un organizācijām

4

ievietoti iesniegumi lietā (anonīmi, bez konkrēta satura)

4

 

Apmeklētāju un informācijas centrā:

 

pieņemti apmeklētāji

86

t.sk. individuālie

79

saņemti iesniegumi

61

saņemti zvani pa informatīvo tālruni 67087321

99

saņemti iesniegumi uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas

priekšsēdētāja biedrs Māris Ārbergs

 

Sabiedrisko attiecību biroja

vadītāja Lelde Rāfelde

 

 

Pārskats par Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja

Apmeklētāju un informācijas centrā saņemtajiem iesniegumiem

2009.gada augustā

 

Tēma

Saņemto iesniegumu skaits

I.Priekšlikumi un atsauksmes par politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem

 

114

Iekšpolitika, ekonomika

 

7

SIA „Grandeg” vadība ekonomikas sildīšanai piedāvā izstrādāt atbalsta programmu nodokļu atlaižu veidā tiem, kuri apkurei vēlas izmantot atjaunojamos energoresursus. Iesnieguma autori norāda, ka tādējādi palielināsies nodarbināto skaits, pieaugs eksports un samazināsies imports.

 

Autore ir sašutusi par situāciju valstī, par pieaugošo bezdarbu, kā arī lēmumu samazināt pensijas un pabalstus. Viņa pārmet priekšvēlēšanu solījumu nepildīšanu un aicina domāt par valsts nākotni un attīstību.

 

Autors uzskata, ka jāatbalsta mazie uzņēmēji, piedāvā savus risinājumus.

 

Autors iesaka premjerministra amatam A.Lembergu, ir satraukts par situāciju Latvijā.

 

Autors izklāsta savu viedokli par „Parex banku” un vairākām valsts amatpersonām, kā arī ierosina veikt deokupāciju.

 

Pensionārs iebilst pret nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu. Uzskata, ka valstij būs grūti atdot starptautiskos aizdevumus un tas var novest pie neatkarības zaudēšanas.

 

Kandavas novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs norāda, ka pieņemtie šā gada valsts budžeta grozījumi esot pretrunā ar Satversmi. Biedrība patur sev tiesības ierosināt parakstu vākšanu referendumam par tautas vēlētu Valsts prezidentu, grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā u.c.

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

Saeimas, frakciju un deputātu darbs

 

53

Invalīds, kurš saņem izdienas pensiju, aicina Saeimu atcelt pensijas ieturējumu šai iedzīvotāju kategorijai.

 

Pensionārs no Jaunjelgavas novada kritizē Saeimas darbu par, viņaprāt, pret tautu vērstu lēmumu pieņemšanu un par neieklausīšanos starptautisko ekspertu prognozēs par ekonomikas pārkaršanu jau pirms diviem gadiem. Viņš pateicas deputātam K.Leiškalnam (TP) par atbildi, kā arī ierosina mainīt vēlēšanu sistēmu valstī.

 

LOSP valdes priekšsēdētājs aicina Saeimu uzsākt darbu pie likumdošanas izstrādes iekrāsotās dīzeļdegvielas sistēmas ieviešanai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.

 

Sabiedriskās politikas centrs „Providus” uzaicina deputātus uz prezentāciju/diskusiju „Saeima un pilsoniskā līdzdalība 2007.-2009.”.

 

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības valdes priekšsēdis no ASV norāda, ka plašsaziņas līdzekļos neparādās informācija par Sabiedrības veselības apakškomisijas darbu, un interesējas, vai šāda apakškomisija vēl pastāv.

 

NVO pārstāvji uzaicina deputāti S.Āboltiņu (JL) piedalīties NVO vasaras akadēmijā, prezentējot redzējumu par NVO un Saeimas sadarbību.

 

Atsaucoties uz rakstu laikrakstā „Latvijas Avīze”, autors pauž uzskatu, ka Saeima nespēs aizstāvēt invalīdus, jo Ministru kabinets nosakot Saeimas darba kārtību.

 

Latgales Reģionālā pensionāru apvienība uzaicina Saeimas deputātus uz padomes sēdi – konferenci „Sociālā aizsardzība krīzes apstākļos”.

 

Aicina deputātus piedalīties mācību vizītē Nīderlandē par tiesvedības kvalitātes mērīšanas jautājumiem, kā arī piedalīties 10.Eiropas Rehabitologu kongresā.

 

Autors no Vācijas pateicas deputātei I.Šleserei (LPP/LC).

 

Autore interesējas, kāpēc deputāti nesamazina savas algas un kāpēc sevi novērtē augstāk par citiem cilvēkiem.

 

1

 

 

3

 

 

 

 

1

 

 

15

 

 

16

 

 

 

1

 

 

1

 

 

10

 

 

3

 

 

1

 

1

Valsts institūciju darbs

 

46

Vairāki autori no dažādām pilsētām ir sašutuši par valdības lēmumu samazināt atvieglojumus braukšanai sabiedriskajā transportā bērniem, skolēniem, studentiem un invalīdiem. Daži autori norāda, ka šādu noteikumu grozījumu rezultātā skolas apmeklēs mazāks skaits skolēnu.

 

Latvijas Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja, Ogres invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja, Valmieras rajona invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja, Rīgas Vidzemes priekšpilsētas invalīdu biedrība, Latvijas Neredzīgo biedrība, Tukuma rajona neredzīgo biedrība, Liepājas Nedzirdīgo biedrība, Invalīdu tiesību aizsardzības centrs, 1. un 2.grupas invalīdi aicina saglabāt bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo pieņemtie Ministru kabineta noteikumi ir pretrunā ar 2.lasījumā pieņemto likumprojektu Invaliditātes likums.

 

Autors raksta, ka valdība nav izpildījusi likumā noteikto pienākumu izstrādāt vienotu samaksas sistēmu valsts un pašvaldību darbiniekiem un ka vairākas iestādes savās mājas lapās nav publicējušas informāciju par finansējuma izlietojumu.

 

Autors kritiski vērtē Augstākās tiesas (AT) administrācijas darbu. Informē, ka AT mājas lapā nav pieejama informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

 

Latvijas Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO” un individuāla autore no Rīgas aicina nepieļaut finansējuma samazināšanu kompensējamajiem medikamentiem, jo tā ir ambulatorās aprūpes neatņemama sastāvdaļa un vienīgais palīdzības veids lielākai daļai hronisko pacientu.

 

Latvijas Sieviešu NVO sadarbības tīkls un Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība neatbalsta Rīgas 1.slimnīcas slēgšanu. Viņi vērš uzmanību uz to, ka slimnīcu likvidācija un darbinieku atlaišana ir novedusi pie diskriminācijas gadījumiem.

 

Krāslavas novada pensionāru biedrība uzskata, ka Krāslavas slimnīcas ārstniecisko iespēju mazināšana diskriminēs reģiona cilvēku tiesības uz veselību, dzīvību un vienlīdzību. Aicina meklēt alternatīvu risinājumu.

 

SIA Rehabilitācijas centrs „Tērvete” darbinieki atklātā vēstulē aicina saglabāt iestādi. Ar tās likvidāciju zudīs ne tikai medicīniskā pieejamība, bet tā būs arī sociāla katastrofa iestādē strādājošajiem (57 paraksti).

 

 

8

 

 

16

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

3

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

Autors no Rīgas raksta par sociālā budžeta veidošanu un norāda, ka nepieciešami profesionāļi, kas nepieļautu spekulācijas par finansējumu.

 

Latvijas Radio kora pārstāvji aicina atbalstīt kora pastāvēšanu un neļaut Latvijas Radio vadībai pieņemt lēmumu par kora likvidēšanu (3 paraksti).

 

Politiski represētās personas aicina nerepresēt viņas atkārtoti. Viņi pensiju samazināšanu uzskata par divkāršu genocīdu (11 paraksti).

 

Rīgas 13.arodvidusskolas audzēkņu vecāki pauž bažas par to, vai skolas reorganizācija atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma normai un vai Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina izglītības pieejamību (74 paraksti).

 

Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas foruma dalībnieki rezolūcijā ierosina veikt racionālus pasākumus skolu darbības nodrošināšanai un piešķirt iztrūkstošo finansējumu.

 

Zemesgrāmatu tiesneši atklātā vēstulē aicina nesasteigt zemesgrāmatu reformu un ierosina Tieslietu ministrijai izveidot darba grupu, kurā lemtu par zemesgrāmatu institūta attīstību (21 paraksts).

 

Sociālo darbinieku biedrība iebilst pret Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavotajiem grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un MK noteikumos Nr.291.

 

Latvijas Bērnu medicīniskās rehabilitācijas atbalsta fonda priekšsēdētājs lūdz rast iespēju pārdalīt finansējumu, lai 2009.gada pēdējā ceturksnī varētu nodrošināt rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu smagi slimajiem bērniem.

 

Autors iebilst pret valdības plānoto nekustamā īpašuma nodokļa par dzīvojamo platību ieviešanu un norāda, ka iedzīvotājiem trūkt finanšu, lai šādu nodokli samaksātu.

 

1

 

 

2

 

1

 

 

3

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

2

 

 

1

Valsts amatpersonu darbs

 

1

Autors atklātā vēstulē pauž viedokli par ekonomikas ministra A.Kampara interviju Latvijas radio raidījumā „Krustpunktā”. Viņš nepiekrīt ministra viedoklim par to, ka valstī nav iestājusies nabadzība.

 

1

 

 

 

Politisko partiju darbs

 

3

Autori kritizē Zaļo un Zemnieku savienības darbību, pārmet solījumu nepildīšanu un tautu neatbalstošu lēmumu pieņemšanu.

 

3

Nevalstisko organizāciju darbs

 

4

11.Latvijas politiski represēto personu salidojuma dalībnieki iesniedz Protestu un Rezolūciju, kurā prasa atcelt vairākus valdības pieņemtos lēmumus un veikt pasākumus veselības aprūpes sistēmas nepasliktināšanai.

 

Brūču un izgulējumu asociācija iesniedz pētījumu par izgulējumu ārstēšanas izmaksām, riska noteikšanu un profilaksi.

 

Advokātu atbalsta biedrība lūdz Saeimas Juridisko biroju piesaistīt biedrību likumdošanas iniciatīvas procesos un ļaut iepazīties ar likumdošanas iniciatīvām.

 

Daugavpils Krievu kopiena aicina uz sadarbību Tautas saskaņas partiju.

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

     

 

 

II. Priekšlikumi likumdošanas pilnveidošanas jautājumos

 

22

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

5

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas invalīdu biedrības pārstāvji lūdz piešķirt finansējumu 2010.gada valsts budžetā biedrībai telpu nomai un apsaimniekošanai (5 paraksti).

 

Latvijas Pensionāru federācija iesniedz valdes sēdes lēmumu ar priekšlikumiem nodokļu atlaidēm pensionāriem.

 

Autore iesniedz vairākus priekšlikumus nodokļu iekasēšanai. Viņa ierosina ieviest fizisko personu sākumdeklarēšanos.

 

Autors ierosina ienākumiem līdz 300 latiem noteikt ienākuma nodokli 15 procentu apmērā, kā arī samazināt PVN vietējiem pārtikas produktiem.

 

2

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

Juridiskā komisija

 

 

 

3

Pensionārs uzskata, ka Satversmē jāparedz tāda norma, ka ar tiesu lēmumiem nevar grozīt likumus, kas saistīti ar valsts budžetu un starptautiskajām saistībām.

 

3

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

1

Biedrība „Baltā māja” lūdz 1.oktobri noteikt kā atzīmējamu Starptautisko Veco ļaužu dienu.

 

1

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

 

8

Latvijas Okupācijas muzeja biedrība lūdz Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas darba kārtībā iekļaut jautājumu par Otrā pasaules karā kritušo karavīru piemiņas vietu saglabāšanu.

 

Autores lūdz pārskatīt likumā Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un sporta bāzēm noteikto objektu sarakstu, izslēdzot no tā nerentablos objektus.

 

1

 

 

7

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

2

Autors lūdz grozīt attiecīgos likumus, lai denacionalizēto namu īpašnieki varētu saņemt ES struktūrfondu finansējumu.

 

Aicina likumdošanā sakārtot jautājumu par piespiedu nomas maksāšanu par zemes domājamajām daļām zem ēkām.

 

1

 

 

1

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

 

2

Autore no Rīgas aicina grozīt likumu Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās, atrisinot jautājumu par piespiedu zemes nomas maksas noteikšanu nomniekiem, samazinot to līdz diviem procentiem.

 

Latgales Lauku konsultāciju birojs lūdz izdarīt grozījumus likumā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, paredzot sertifikātu izpirkšanas termiņu pagarināt līdz 2010.gada 31.augustam.

 

1

 

 

1

Sociālo un darba lietu komisija

 

1

Latvijas Pensionāru federācija iesniedz atzinumus un priekšlikumus likumprojektiem „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” un „Grozījumi likumā „Par valsts pensiju izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam””.

1

 

 

 

III. Iesniegumi un sūdzības dažādos jautājumos

 

114

Uzņēmējdarbība

 

11

Autori ierosina atjaunot valstī cukura ražošanu un citas ražojošās nozares;

sniedz informāciju par dabas gāzes projekta īstenošanas statusu;

sūdzas par SIA „Lattelecom” rīcību;

lūdz apturēt zemnieku saimniecības „Jurēni” likvidēšanu.

 

 

Nodokļi un nodevas

 

1

Autors norāda, ka nav iespējams konkrēti aprēķināt zemes platību nekustamajam īpašumam, jo trūkstot piesaistes datu.

 

 

Finansiāla palīdzība

 

6

Vairāki autori lūdz valsti pārņemt viņu kredītsaistības vai interesējas par iespējām aizņemties naudu no valsts;

Užavas ev. lut. draudze lūdz ziedot zāles pļāvēja iegādei;

persona ar īpašām vajadzībām lūdz palīdzību ratiņkrēsla iegādei.

 

 

Nekustamo īpašumu tiesības

 

1

1.grupas invalīds lūdz palīdzēt atgūt nekustamo īpašumu.

 

 

Kultūra

 

1

Autors uzskata, ka latgaliešu valodu nedrīkst pasludināt par svešvalodu.

 

 

Sociālā aizsardzība

 

13

Autors lūdz palīdzību, lai Saulkrastu dome piešķirtu dzīvojamo platību;

ģimene lūdz palīdzību, lai Rīgas dome piešķirtu dzīvokli;

pensionārs lūdz atbalstu, lai saņemtu „faktiski nopelnīto” pensiju;

atraitne lūdz palīdzību, lai saņemtu atraitnes pensiju;

maznodrošinātā persona lūdz palīdzību, lai saņemtu brīvbiļeti braukšanai sabiedriskajā transportā.

 

 

 

Veselības aizsardzība

 

1

Autore lūdz palīdzību veselības stāvokļa uzlabošanai, jo mediķi nesūtot uz operāciju.

 

 

Darba tiesības

 

1

Informē, ka pēc darba līguma izbeigšanas ar Zemessardzi netika izmaksāts atlaišanas pabalsts.

 

 

Tiesību aizsardzība

 

6

Vairāki autori sūdzas, ka esot pārkāptas viņu tiesības vai pret viņiem tiek vērstas represijas;

autore lūdz palīdzēt kredīta atmaksas jautājumā un noskaidrot, vai kredītdevēja iestāde rīkojusies likumīgi pirms kredīta izsniegšanas, nenoskaidrojot kredītņēmēja ienākumus.

 

 

Tiesu un prokuratūras darbs

 

6

Autori sūdzas par Ģenerālprokuratūras darbu un saņemtajām atbildēm no tās;

sūdzas par vairāku tiesnešu darbu;

pauž viedokli, ka Augstākās tiesas priekšsēdētājs neatbilst ieņemamajam amatam.

 

 

 

Ieslodzīto problēmas

 

6

Vairāki notiesātie uzskata, ka cietumos ir necilvēcīgi apstākļi;

ierosina pārskatīt Sodu izpildes kodeksu un normas, kuras ierobežo pārtikas daudzumu ieslodzījuma vietās, kā arī atļaut tuviniekiem piegādāt pārtikas produktus;

ieslodzītais lūdz palīdzēt saglabāt viņa istabu Rīgā, kamēr pats atrodas ieslodzījuma vietā.

 

 

 

Pilsonība un reģistrācija

 

3

Autors iesniedz pieteikumu par atsacīšanos no pilsonības;

Krievijas pilsone lūdz anulēt viņai piešķirto personas kodu;

autors no Saūda Arābijas vēlas iegūt Latvijas pilsonību par īpašiem nopelniem.

 

 

Valsts pārvaldes iestāžu un amatpersonu darbs

 

15

Autori ir neapmierināti ar vairāku valsts institūciju sniegtajām atbildēm;

sūdzas par to, ka KNAB un AT nav atbildējušas likumā noteiktajā termiņā;

sūdzas par Valsts meža dienesta Baldones mežniecības darbinieces lēmumu;

sūdzas par Tiesībsarga biroja darbinieci;

norāda uz vairāku valsts amatpersonu, viņuprāt, nelikumīgām darbībām;

pārmet valdībai „Parex bankas” glābšanu un pensionāru diskriminēšanu.

 

 

Pašvaldību darbs

 

2

Autors no Ventspils sūdzas par to, ka pašvaldība atsaka viņam piešķirt dzīvokli;

sociālais darbinieks uzskata, ka Auces novada pašvaldība rīkojas negodprātīgi.

 

 

Saeimas darbs

 

2

Autore ir neapmierināta ar saņemtajām atbildēm no vairākām Saeimas amatpersonām;

ģimene lūdz Saeimu iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā.

 

 

Informācijas pieprasījumi

 

8

Vēlas saņemt informāciju par Saeimas medpunkta finansējumu;

par PSRS likumu pieejamību;

par Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sastāvu;

par valsts karoga izkāršanu 23.augustā.

Lūdz skaidrojumu MK noteikumiem Nr.219;

jēdzienam „dzīvojamā telpa”;

Vekseļu likumam.

Lūdz nosūtīt vairāku likumu izdrukas.

 

 

Dažādi jautājumi

 

31

Partijas biedri lūdz izsūtīt Tautas Saskaņas partijas valdes sēdes protokolu un aicina saukt pie atbildības minētās partijas biedri par nelikumīgu darbību veikšanu.

Autori uzskata, ka sāk darboties izdzīvošanas likumi;

pauž viedokļus par valsti, vēstures faktiem, reliģiska satura tēmām.

Autore iesniedz CV un motivācijas vēstuli, lai pieteiktos darbā Saeimā.

 

 

 

 

Sabiedrisko attiecību biroja

vadītāja Lelde Rāfelde