Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

 

Latvijas Republikas Saeimas

Sabiedrisko attiecību biroja informācija

par saņemtajiem iesniegumiem

2009.gada septembrī

 

Saņemti iesniegumi:

 

kopskaitā

419

individuālie

387

kolektīvie

25

anonīmie

7

t.sk. svešvalodās

20

t.sk. e-pasts

51

Saņemti iesniegumi pa sadaļām:

 

priekšlikumi un atsauksmes par politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem

148

priekšlikumi likumdošanas jautājumos

161

dažādi jautājumi

110

Sabiedrisko attiecību birojā:


sagatavotas atbildes

12

sniegtas starpatbildes par iesniegumu tālāku virzību un informācija par saņemtajiem iesniegumiem

41

nodoti iesniegumi deputātiem (t.sk. pavairoti)

173

nodoti iesniegumi Saeimas frakcijām (t.sk. pavairoti)

103

nodoti iesniegumi Saeimas komisijām (t.sk. pavairoti)

79

nodoti iesniegumi Saeimas struktūrvienībām

31

pārsūtīti iesniegumi citām iestādēm un organizācijām

2

ievietoti iesniegumi lietā (anonīmi, bez konkrēta satura)

10

Apmeklētāju un informācijas centrā:

 

pieņemti apmeklētāji

1027

t.sk. individuālie

81

saņemti iesniegumi

28

saņemti zvani pa informatīvo tālruni 67087321

135

saņemti iesniegumi uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas

priekšsēdētāja biedrs Māris Ārbergs

 

Sabiedrisko attiecību biroja

vadītāja Lelde Rāfelde

 

 

 

Pārskats par Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja

Apmeklētāju un informācijas centrā saņemtajiem iesniegumiem

2009.gada septembrī

 

Tēma

Saņemto iesniegumu skaits

I.Priekšlikumi un atsauksmes par politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem

148

Iekšpolitika, ekonomika

24

Pensionārs no Liepājas novada ierosina ieviest „miljonāru” nodokli un iedzīvotāju sākumdeklarēšanos, lai tādējādi kļūtu redzams, kāda ir reālā situāciju ar iedzīvotāju ienākumiem valstī.

 

Autore ir sašutusi par daudzbērnu ģimeņu stāvokli Latvijā. Norāda, ka daudzi nevar atļauties sūtīt bērnus skolā.

 

Blomes pamatskolas, Jumpravas pagasta PII „Zvaniņš” (70 paraksti), Jūrmalas PII „Lācītis” skolotāji, darbinieki un vecāki (23 paraksti) pauž sašutumu par valdības un deputātu attieksmi pret izglītību. Viņi pieprasa pārtraukt pret tautu vērstās darbības un saukt pie atbildības tās personas, kuras ir vainīgas krīzes izraisīšanā, kā arī prasa atjaunot finansējumu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanai skolai.

 

Fonda „Auseklis” pārstāvis iesniedz priekšlikumus 2010.gada valsts budžeta sabalansēšanai. To varot panākt, samazinot amatpersonu algas, ieviešot progresīvo ienākumu nodokli, grozot Satversmi.

 

Autors no Ķekavas novada neredz izeju no pašreizējās ekonomiskās situācijas Latvijā un aicina apvienoties ar Lietuvu, veidojot Baltu karalisti.

 

Autors ir neapmierināts ar krīzes situāciju valstī un aicina atbalstīt pensionārus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Viņš jautā, kā lai izdzīvo ar trīsdesmit septiņiem latiem mēnesī.

 

Autore no Rīgas ir neapmierināta ar notiekošo valstī un uzskata, ka cilvēki ies vēlēt nākamo Saeimu tikai tādā gadījumā, ja būs pilnīgi jauni kandidātu saraksti.

 

Autore no Rēzeknes vēlas justies savā zemē kā pilnvērtīga latviete un uzskata, ka deokupācija vēl nav notikusi.

 

Autors uzskata, ka valstij jādzīvo ar tik lieliem finanšu resursiem, kādi tai ir, ka pensijas ir iespējams samazināt vēl, ka Parex banka ir jāpārdod u.c.

 

1

 

 

1

 

3

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

14

Ārpolitika

3

Autore aicina valdību atklāti izteikt savu nostāju attiecībā uz turpmāko sadarbību ar Ķīnas Tautas Republikas valdību un nepieļaut kompromisus jautājumos, kas skar cilvēku drošību un labklājību.

 

Autors sniedz informāciju par kādu Latviju apmeklējušās Ķīnas Tautas Republikas delegācijas pārstāvi.

 

Lietuvas politiskās partijas „Frontas” prezidijs un Lietuvas Sociāldemokrātu partijas padome saistībā ar Lietuvas Seimā skatāmajiem grozījumiem Krimināllikumā iesniedz Paziņojumu pasaules progresīvajai sabiedrībai par atriebības un fašisma pazīmēm Lietuvā.

 

1

 

 

1

 

1

Saeimas, frakciju un deputātu darbs

 

36

Autore no Ventspils aicina Saeimu lēmumus pieņemt pārdomāti un pierādīt, ka tai rūp tautas intereses. Viņa ierosina algas samazināt visiem proporcionāli, kā arī katrai ģimenei atstāt vienu dzīvokli, kuru neapliktu ar nekustamā īpašuma nodokli.

 

Autore Alūksnes 5000 pensionāru vārdā lūdz Saeimu ņemt vērā viņu viedokli un nepieļaut veco ēku aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, jo citādi pensionāri nevarēšot izdzīvot.

 

Autore izsaka pateicību tiem deputātiem, kuri balsoja pret likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””.

 

Latviešu ārstu un zobārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs no ASV vēlas saņemt Sabiedrības veselības apakškomisijas ieteikumus asociācijas darbības plāna realizēšanai.

 

Autors kritiski vērtē deputātu G.Eniņa un I.Līdakas (ZZS) uzstāšanos Saeimas sēdes debatēs par likumprojektu „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”.

 

Autori kritiski vērtē deputātu R.Paula (TP) un A.Ziedones-Kantānes (JL) balsojumu par likumprojektu „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”.

 

Autors ir pret likuma „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” izsludināšanu.

 

Māmiņas aicina Saeimu noraidīt MK izstrādāto likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā” jautājumā par pamatizglītības apguvi no sešu gadu vecuma.

 

Autors kritiski izsakās par deputāta J.Plinera (PCTVL) viņam sniegto atbildi.

 

Ziedot.lv vadītāja pateicas Saeimas deputātiem un darbiniekiem par sniegto atbalstu labdarības projektam „Skolas soma”.

 

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas pensionāru biedrība uzaicina deputāti A.Barču (TP) piedalīties Rīgas pilsētas pensionāru organizāciju konferencē.

 

Jelgavas Pensionāru biedrības priekšsēdētāja aicina deputāti A.Barču (TP) vai Sociālo un darba lietu komisijas pārstāvjus piedalīties konferencē „Pensionāru sociālā aizsardzība ekonomiskās krīzes periodā”.

 

Autors no Rīgas lūdz deputātu J.Dobeli (TB/LNNK) paskaidrot un konkretizēt, ko viņš ir domājis ar publiski no Saeimas tribīnes izteikto saukli „Nāvi okupantiem!” Saeimas šā gada 17.septembra sēdē.

 

Pensionārs no Rīgas pateicas deputātam J.Dobelim (TB/LNNK) par viņa uzstāšanos Saeimas šā gada 17.septembra sēdē.

 

Pensionārs no Jaunjelgavas novada kritiski vērtē frakcijas „Pilsoniskā Savienība” deputātu balsojumu par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” un rosina domāt par progresīvā ienākumu nodokļa ieviešanu.

 

Uzņēmējs no Rīgas aicina Saeimas deputātus vēlreiz izdarīt grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā, izslēdzot no tā normu par to, ka mājdzīvniekus (suņus) aizliegts izmantot pārtikas un kažokādu ieguvei.

 

Autors no Jaunjelgavas uzskata: pēdējie notikumi un lēmumi skaidri parāda, ka Tautas partijā pastāv diktatūra. Kritiski vērtē deputāta Dz.Ābiķa (pie frakcijām nepiederošs) darbu.

 

Autors ierosina izveidot Saeimas mājaslapu arī krievu valodā.

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

2

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

17

 

 

1

 

 

1

 

 

Valsts institūciju darbs

52

Autori pauž savu viedokli par Policijas akadēmijas likvidēšanu, uzskata, ka minētās augstskolas absolventi ir pieprasīti dažādās iestādēs un tiek pārkāptas Satversmē noteiktās studējošo tiesības. Viņi vēlas saņemt konkrētas atbildes par turpmākajām studiju iespējām.

 

Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība aicina saglabāt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Ogres 1.vidusskolas skolotāji, skolēni un viņu vecāki (341 paraksts) ir neapmierināti ar valstī notiekošo. Pieprasa nodrošināt ar darbu, cienīgu atalgojumu un bērniem drošu nākotni.

 

Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas (115 paraksti), Sējas pamatskolas (57 paraksti), Rīgas 34.vidusskolas (274 paraksti), Daugavpils Centra ģimnāzijas (53 paraksti), Jaunstrūžānu pamatskolas (12 paraksti), Valmieras 5.vidusskolas (83 paraksti), Ezeres vidusskolas (12 paraksti) skolotāji un vecāki uzskaita skolu finansējuma samazināšanas negatīvās sekas un vēlas saņemt atbildi par skolu attīstību nākotnē. Viņi aicina saglabāt skolotāju algas iepriekšējā līmenī, pretējā gadījumā iesaistīšoties protesta akcijās.

 

Maltas 2.vidusskolas (41 paraksts), Sakastagala J.Klīdzēja pamatskolas (25 paraksti), Meņģeles pamatskolas (155 paraksti), Liepas pamatskolas (37 paraksti) skolotāji un pārstāvji ir pret skolu reorganizāciju un jautā, kāpēc valsts tik pazemojoši izturas pret skolotājiem, skolēniem, vecākiem un pensionāriem. Viņi uzskata, ka valsts izglītības sistēma brūk.

 

Latvijas universitāšu, akadēmiju un augstskolu rektori iesniedz paziņojumu par to, ka nepiekrīt Ministru kabineta izveidotajai darba grupai augstākās izglītības sistēmas problēmu risināšanai un vēlas iesaistīties tās darbā (13 paraksti).

 

Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācija iesniedz atklātu vēstuli par situāciju veselības aprūpē un pieprasa veikt virkni konkrētu pasākumu problēmu risināšanai (6 paraksti).

 

Autore no Kanādas uzskata, ka Latvijas valsts institūcijas pieļauj sieviešu diskrimināciju. Kritiski izsakās par vairākām valsts institūcijām un pieprasa konkrētas atbildes.

 

Autors no Ogres uzskata, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darba stils un saturs neatbilst tās funkcijām un likumā noteiktajai kompetencei.

 

Autors no Jaunjelgavas novada ir neapmierināts, ka pārkāpumus ministrijās izskata pašas institūcijas. Tas norādot, ka nestrādā kontroles mehānismi un valsts amatpersonām trūkst atbildības pret Latvijas tautu.

 

Daugavpils teātra kolektīva pārstāvji atklātā vēstulē pauž satraukumu par Kultūras ministrijas rīcību attiecībā uz plānu mainīt teātra statusu vai to likvidēt (5 paraksti). Viņu viedoklim pievienojas Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības federācija.

 

Latvijas Mākslas augstskolu asociācija atklātā vēstulē paziņo, ka kategoriski iebilst pret sasteigto Latvijas augstākās izglītības reformu attiecībā uz trim Latvijas mākslas augstskolām (3 paraksti).

 

Latvijas Ārstu biedrības prezidents piedāvā savu risinājumu tam, kā par pusotru miljonu latu saglabāt medicīnu Latvijas laukos.

 

Biedrības „Antidemokrātiskās varas upuri” priekšsēdētājs no Liepājas iebilst pret valdības darbu un uzskata, ka tā nespēs izvest valsti no ekonomiskās krīzes, ka tās vietā jāieceļ speciālisti – profesionāļi.

 

Autors no Kuldīgas ir sašutis par pasaules līmeņa Latvijas inteliģences iznīcināšanu un sporta skolu likvidāciju.

 

Autore no Ventspils rosina nekustamā īpašuma nodokli piemērot, sākot no 30 m2 dzīvojamās platības. Ir neapmierināta ar situāciju valstī un amatpersonu darbu un ir gatava aizstāvēt Latviju kā barikāžu laikā.

 

Pensionārs no Jaunjelgavas kritiski vērtē valdības ieceri ieviest nekustamā īpašuma nodokli par mājokli.

 

Latvijas Kardiologu biedrības pārstāvji uzskata, ka jebkura sirds un asinsvadu slimību ārstēšanā nepieciešamo valsts kompensēto medikamentu finansējuma samazināšana nav pieļaujama.

 

 

 

10

 

 

2

 

1

 

 

7

 

 

 

 

4

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

6

 

 

1

 

 

4

 

 

4

 

 

4

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

Politisko partiju darbs

1

Autors ir gandarīts par labējo partiju apvienošanos valdībā un vēl veiksmi partijai „Jaunais laiks”.

 

1

Nevalstisko organizāciju (NVO) darbs

32

Latvijas Īrnieku apvienības pārstāvji vēlas piedalīties Eiropas Parlamenta deputātes no Latvijas T.Ždanokas šā gada 7.oktobrī organizētajā protesta akcijā pret Latvijas valdības antisociālo politiku.

 

Resursu centrs sievietēm „Marta” iesniedz priekšlikumus par NVO finansēšanu un sabiedriskā labuma statusu, kā arī informē par maldinošo informāciju saistībā ar „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla” aktivitātēm un citu NVO nopelnu piesavināšanos.

 

Biedrības „Latvijas Koledžu asociācija” valdes loceklis aicina Saeimas deputātus uz tikšanos, lai pārrunātu jautājumu par koledžu lomu, vietu un perspektīvām.

 

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO iesniedz vienoto Baltijas valstu NVO rezolūciju − aicinājumu Baltijas valstu valdībām attiecībā uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Latgales reģionālā pensionāru apvienība iesniedz padomes sēdes − konferences rezolūciju par sociālo aizsardzību krīzes apstākļos un par stāvokli valstī.

 

Latvijas Pensionāru federācija iesniedz valdes lēmumu, kurā izteikti konkrēti priekšlikumi pensionāru dzīves līmeņa nepasliktināšanai, sociālā budžeta līdzekļu uzkrājumu stabilizācijai u.c.

 

Vidzemes reģiona pensionāru federācija iesniedz konferences „Sociālā politika tuvākajā nākotnē” rezolūciju, kurā pausts satraukums par Latvijas pensionāru materiālā stāvokļa krasu pasliktināšanos sakarā ar izmaiņām valsts sociālajā politikā.

 

Apvienība HIV.LV iesniedz XIV Baltijas pozitīvās sadraudzības samita vēstuli, kurā tiek pausta nostāja attiecībā uz HIV/AIDS profilaksi un ārstniecību Baltijas valstīs.

 

Latvijas Ģeologu savienības valdes locekle lūdz iepazīties un izvērtēt priekšlikumus par zemes dzīļu valsts pārvaldības sistēmas līdzšinējo attīstību un uzlabošanu.

 

Alternatīvās aprūpes centrs „Žēlsirdības māja” piedāvā ieviest valstī deinstitucializācijas politiku attiecībā uz personām ar īpašām vajadzībām.

 

1

 

 

5

 

 

1

 

 

2

 

8

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

11

 

 

 

 

II. Priekšlikumi likumdošanas pilnveidošanas jautājumos

161

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

24

Filistru biedrības savienības un Studenšu korporāciju filistru savienības pārstāvji lūdz likumprojektā „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” noteikt normu, ka akadēmisko mūža organizāciju nekustamie īpašumi netiek aplikti ar nodokli.

 

Autore ierosina likumprojektā „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” iestrādāt normu, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi nosaka pēc ēkas vecuma un nolietojuma.

 

DzīKS valdes priekšsēdētājs lūdz izskatīt valdes argumentus un nepiemērot nekustamā īpašuma nodokli DzĪKS apsaimniekošanā esošajiem namiem, kas celti PSRS laikos.

 

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības federācijas valdes priekšsēdētājs iebilst pret plānoto valsts finansējuma samazināšanu Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai 2010.gadā.

 

Latvijas Okupācijas muzeja biedrības pārstāvji aicina deputātus, strādājot pie 2010.gada valsts budžeta projekta, paredzēt muzejam tādu pašu finansējumu kā šogad.

 

Cēsu rajona invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājs prasa atcelt divkāršo ierakstu sistēmu grāmatvedībā attiecībā uz invalīdu biedrībām.

 

Autore no Rīgas uzskata, ka likuma Par nekustamā īpašuma nodokli normas attiecībā uz nodokļa nastas nesamērīgumu zemes piespiedu nomas gadījumos neatbilst Satversmes 105.pantam.

 

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents norāda uz nopietniem trūkumiem likumprojektā „Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”, kas var radīt neskaidru un akcionārus diskriminējošu tiesisko vidi.

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

8

 

1

 

 

 

4

 

 

7

 

 

Juridiskā komisija

6

Autori no Iecavas novada un Jaunjelgavas novada iesniedz priekšlikumus izmaiņām Saeimas vēlēšanu sistēmā.

 

Autors no Ogres ierosina Saeimas vēlēšanās noteikt 10 procentu barjeru un uzskata, ka sīkpartijām jāapvienojas.

 

Neatkarīgā policistu arodbiedrība aicina grozīt Krimināllikumu, paredzot sodu, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, vai naudas sodu darba devējam, ja viņš ilgstoši neizmaksā darbiniekiem algu.

 

Autors no Rīgas vērš uzmanību uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK) neatbilstību Satversmei un Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, tādēļ rosina no APK izslēgt vairākus pantus.

 

2

 

1

 

 

1

 

 

2

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

4

Autors vērš uzmanību uz to, ka daudzās valstīs pareizticīgie Ziemassvētkus svin kopā ar citu konfesiju pārstāvjiem − 25.decembrī.

 

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes virspriesteris atgādina, ka Latvijas Pareizticīgo Baznīca ir cilvēktiesību subjekts un atrodas starptautisko konvenciju aizsardzībā, tādēļ, skatot jautājumu par grozījumiem Reliģisko organizāciju likumā, aicina uzklausīt Sinodes viedokli.

 

1

 

 

3

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

1

Brāļu kapu komitejas valdes priekšsēdētājs iesniedz likumprojektu „Par kara upuru apbedījuma aizsardzību” un izsaka cerību, ka Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ņems vērā iesniegtos materiālus likumprojekta izskatīšanas gaitā.

 

1

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

2

Autors aicina izslēgt no likumprojekta „Grozījumi likumā „Par dzīvokļa īpašumu”” 12.panta pirmās daļas 2.punktu.

 

Latvijas Neredzīgo biedrības biedrs iesniedz priekšlikumus Biedrību un nodibinājumu likumam, kas paredz, ka biedrības sēdēs var būt klāt un izteikt viedokli jebkurš tās biedrs. Tas paplašinātu cilvēku līdzdalību biedrību darbā un veicinātu pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanos.

 

1

 

 

1

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

114

Latvijas Neatkarīgā speciālistu atestācijas un sertifikācijas centra direktore iesniedz priekšlikumus grozījumiem Tūrisma likumā.

 

Autors ierosina uz alkoholisko dzērienu iepakojuma izvietot informāciju par tā kaitīgo ietekmi uz cilvēka organismu.

 

Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome, Dzīvnieku draugu fonds, Vides konsultatīvā padome, Dzīvnieku aizsardzības biedrības atbalstītāji (606 paraksti) un autoru grupa (171 paraksts) ir pret likumprojekta „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” virzību un steidzamību. Viņi iestājas par sabiedrības tiesībām piedalīties būtisku jautājumu izlemšanā.

 

Latvijas Gaļas ražotāju un gaļas pārstrādātāju asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”, kas dotu iespēju palielināt uzņēmumu eksportspēju.

 

Klimata tehnoloģiju sadarbības padome ierosina izstrādāt Atjaunojamo energoresursu likumu un iesaistīt padomi tā izstrādes procesā.

 

1

 

 

1

 

 

110

 

 

1

 

1

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

 

9

Latvijas Cilvēktiesību komiteja aicina atbalstīt likumprojektu „Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”, jo tas esot vērsts uz mazākumtautību diskriminācijas novēršanu darba tirgū (10 paraksti).

 

Latvijas Neatkarīgā speciālistu atestācijas un sertifikācijas centra direktore iesniedz priekšlikumus grozījumiem likumā Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, aicinot saglabāt tūristu gida profesijas reglamentējumu.

 

Latvijas Profesionālo gidu asociācijas prezidents iebilst pret plānotajiem grozījumiem Tūrisma likumā jautājumā par tūristu gidu sertifikāciju, kas kavēšot tūrisma jomas likumdošanas sakārtošanu un tūrisma attīstību Latvijā.

 

Autors iebilst pret paredzamo zaudējumu atlīdzības par nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību izmaksāšanas pārtraukšanu no 2010.gada.

 

Latvijas Ārstu biedrības prezidents aicina atgriezties pie jautājuma par obligāto veselības apdrošināšanu vai veselības nodokļa ieviešanu un rosina kādu no variantiem ieviest jau šogad.

 

Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) ierosina papildināt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.pantu ar jaunu daļu, lai tādējādi atrisinātu jautājumu par LNS uzskatīšanu par vienotu veselumu kopā ar visām tās īpašumā esošajām juridiskajām personām.

 

1

 

 

2

 

 

 

1

 

1

 

 

3

 

 

1

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

1

Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome lūdz Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju izvērtēt deputāta V.A.Kraukļa (TP) balsojumu Saeimas šā gada 17.septembra sēdē, jo viņš balsojuma laikā esot atradies ārpus Saeimas ēkas.

1

 

 

III. Iesniegumi un sūdzības dažādos jautājumos

110

Uzņēmējdarbība

4

Autors iepazīstina ar savu Ventspils kā kūrortpilsētas attīstības variantu, kas balstīts uz pētījumiem par minerālūdens krājumiem Ventspils rajonā.

Zemnieku saimniecības īpašniece lūdz palīdzību, lai neiznīcinātu viņas saimniecību un lūdz palīdzēt atgūt subsīdijas.

Autors informē par šķēršļiem uzņēmējdarbībai un eksporta projektu realizācijai.

 

 

Bankas

 

2

Autori lūdz izmaksāt kompensāciju par morālo kaitējumu, kas radies, Latvijas Bankai nepildot savas komercbanku uzraudzības pamatfunkcijas;

lūdz palīdzēt jautājumā par kredītā paņemtu dzīvokli.

 

 

Finansiāla palīdzība

 

1

Lūdz palīdzību finanšu problēmas risināšanā.

 

 

Nekustamo īpašumu tiesības

2

Lūdz atbalstu senču saimniecības vai līdzvērtīgas zemes atgūšanai.

 

 

Sociālā aizsardzība, pensionāru, invalīdu, maznodrošināto iedzīvotāju problēmas

12

Pensionāre lūdz atdot neizmaksāto pensijas daļu, jo uzskata, ka tā ieturēta nelikumīgi;

autori lūdz nodrošināt dzīvojamo platību Saulkrastos;

lūdz nodrošināt ar dzīvojamo platību Rīgā;

lūdz atjaunot maznodrošinātā statusu;

lūdz palīdzību, lai atgūtu kaitējuma atlīdzību par pēdējiem pieciem gadiem;

lūdz rast iespēju pensionēties, sasniedzot 60 gadu vecumu, jo 22 gadus strādājis kaitīgos apstākļos;

lūdz palīdzēt noskaidrot jautājumu par papildu piemaksas piešķiršanu dēlam kā 2.grupas invalīdam kopš dzimšanas.

 

 

Darba tiesības

2

Sūdzas par to, ka darba devēji neizmaksā algu.

 

 

Tiesību aizsardzība

7

Autori sūdzas par tiesneses darbu;

par lietas izskatīšanas gaitu;

par visas pienākošās kompensācijas nesaņemšanu par darba līguma laušanu Kriminālpolicijā;

par Augstākās tiesas atbilžu kvalitāti;

par šķietamu telefonsarunu noklausīšanos;

par kaimiņu trokšņošanu un izteiktajiem draudiem;

lūdz uzsākt kriminālprocesu pret vairākām personām.

 

 

Ieslodzīto problēmas

3

Notiesātie raksta, ka cietumos samazināta diennakts uztura deva, kā arī rosina pārskatīt ieslodzīto tiesības saņemt pārtikas produktus;

ieslodzītais piesaka prasību par morālo kaitējumu.

 

 

Pilsonība un reģistrācija

1

Autors lūdz izskatīt iespēju saņemt dokumentus, kas neietvertu personas kodu.

 

 

Valsts pārvaldes iestāžu un amatpersonu darbs

4

Ieslodzītais ir neapmierināts ar tiesībsarga sniegto atbildi;

autori sūdzas par VSAA lēmumu atteikt bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu;

par KNAB vadītāju;

Cēsu novada mežu īpašnieki protestē pret Valsts mežu dienesta vadītāja rīkojumu.

 

 

Pašvaldību iestāžu un amatpersonu darbs

2

„Daugavas sporta nams” darbinieki pauž sašutumu par Rīgas domes lēmumu likvidēt sporta namu un aicina izvērtēt domes amatpersonu ieinteresētību sporta nama likvidēšanā (65 paraksti);

Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra darbinieki aicina izvērtēt Rīgas domes lēmumu par iestādes likvidēšanu un ir satraukti par to, ka netiek ņemts vērā tiesībsarga viedoklis (13 paraksti).

 

 

Saeimas darbs

7

Autori sūdzas par saņemtajām atbildēm no Saeimas amatpersonām;

uzskata, ka Saeima izšķērdē finanšu līdzekļus, pērkot ārpakalpojumus no zvērinātu advokātu biroja;

kritiski vērtē Kancelejas direktora rīcību.

 

 

Likumdošanas problēmas

3

Zemes īpašniece lūdz izvērtēt Ministru kabineta noteikumu Nr.495 un likuma Par nekustamā īpašuma nodokli atbilstību Satversmes 105.pantam attiecībā uz zemes piespiedu nomas jautājumiem;

autori lūdz sniegt skaidrojumu par Kriminālprocesa likumu jautājumā par tiesājamo personu pārsūdzības tiesībām augstāk stāvošā instancē;

lūdz sniegt skaidrojumu par sociālās apdrošināšanas sistēmu.

 

 

Informācijas pieprasījumi

20

Vēlas saņemt informāciju par Satversmes tiesai iesniegtajiem materiāliem par valsts pensijām un pabalstu izmaksām laikā no 2009.gada līdz 2012.gadam;

par dokumenta izstrādāšanas vietas norādīšanu uz dokumentiem pēc administratīvi teritoriālās reformas;

pamatojumu, kāpēc viņam neļauj filmēt Saeimas sēdi;

lūdz nosūtīt vairākus Saeimas dokumentus, balsojumu izdrukas, likumprojekta anotāciju;

informāciju par privātpersonu tiesībām vērsties ar petīciju Saeimā.

 

 

 

Dažādi jautājumi

40

Pauž viedokli par valsti, tautu un vēstures faktiem;

par valsts nācijas kvalitatīvu paaudžu nomaiņas stratēģiju;

par ļaunprātībām Zentenes pagastā;

vairāki autori iesniedz CV, lai pieteiktos darbā Saeimā;

anonīma sūdzība par valsts iestāžu darbu;

sūdzas par kādas firmas darbību;

apraksta sadzīves situācijas pagastā.

 

 

Sabiedrisko attiecību biroja

vadītāja Lelde Rāfelde