Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Latvijas Republikas Saeimas

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā (2010.gada 1.oktobris – 2010.gada 1.novembris)

 

Saņemti iesniegumi                       

 

kopskaitā

334

    individuālie                                                                               

328

    kolektīvie                                                                                    

3

    anonīmie

3

 

 

Saņemto iesniegumu tematika

 

Likumdošanas priekšlikumi

150

Viedokļi

78

Sūdzības

34

Informācijas pieprasījumi

23

Dažādi iesniegumi

48

Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

1

 

 

Iesniegumu saņemšanas veids

 

Personīgi

147

Pa pastu

150

Pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36

Pa faksu

1

 

 

Saņemto iesniegumu adresāti

 

Saeima

46

Saeimas Prezidijs

25

Deputāti

146

Frakcijas

68

Komisijas

69

Struktūrvienības

16

 

 

Valoda

 

Latviešu valoda

304

Svešvalodas

30

 

 

Sagatavotas atbildes

51

    tajā skaitā kompetentajām institūcijām         pārsūtīti iesniegumi

6

 

 

 

 

Likumā noteiktos atbilžu sniegšanas termiņus pārkāpa:

 

politisko organizāciju (partiju) apvienības „Saskaņas Centrs” frakcija

1

 

 

 

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas

priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs

 

 

Latvijas Republikas Saeimas
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats
par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā
(2010.gada 1.oktobris – 2010.gada 1.novembris)

 

Tematika

Saņemto iesniegumu skaits

I. Likumdošanas priekšlikumi

 

150

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

 

13

Latvijas Darba devēju konfederācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli””.

 

Valsts SIA „Latvijas Televīzija” lūdz veikt valsts budžeta grozījumus un paredzēt līdzekļus tās ēkas apsardzes nodrošināšanai.

 

Latvijas Pašvaldību savienība aicina pārskatīt kadastrālās vērtības aprēķināšanas sistēmu.

 

Privātpersonas aicina budžeta konsolidācijas nolūkā pārcelt Latvijas Valsts radio un televīzijas centru uz Zaķusalu (7 paraksti).

 

 

Juridiskie jautājumi

 

104

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka atbalstu valdības iesniegtajam likumprojekta „Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā” variantam, kas ļautu katrai personai pašai izvēlēties, kur veikt bezstrīdus laulības šķiršanu.  

 

Privātpersona iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”.

 

Latvijas Prokuroru biedrība aicina Saeimu nodrošināt tiesnešu un prokuroru pamatalgu atbilstoši Eiropas Savienības atzītajai koncepcijai un likuma prasībām.

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi

 

6

Privātpersona ierosina izsniegt pašaizsardzības ieroču atļaujas uz nenoteiktu laiku.

 

Latvijas Komercbanku asociācija un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Informācijas tehnoloģiju drošības likums”.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības jautājumi

 

2

Latvijas Darba devēju konfederācija un biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā”.

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

 

12

Vēja enerģijas asociācija iesniedz priekšlikumus par normatīvo aktu grozījumiem saistībā ar Jūras ūdeņu aizsardzības un pārvaldības likumu.

 

Vides reklāmas asociācija, Latvijas Reklāmas asociācija un Latvijas Pašvaldību savienība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Reklāmas likumā”.

 

Latvijas Pašvaldību savienība, SIA „L&T”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un tirdzniecības uzņēmumu pārstāvji (5 paraksti) iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.

 

Latvijas Būvnieku asociācija iesniedz priekšlikums likumprojektam „Būvniecības likums”.

 

Latvijas Ostu padomes sekretariāts sniedz viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””.

 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi

 

7

Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”.

 

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Stella maris” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Sociālo pakalpojumu palīdzības likums” par sociālajiem aprūpētājiem un sociālajiem rehabilitētājiem nepieciešamo izglītību.

 

Latvijas Māsu un māsu palīgu profesionālo organizāciju savienība, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, asociācija „Sabiedrības veselībai” (4 paraksti) iesniedz priekšlikumus grozījumiem likumprojektos par māsu sertifikācijas kārtību.

 

Privātpersona iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Darba likumā”, kā arī par smēķēšanas ierobežojumiem.

 

Latvijas Farmaceitu biedrība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Farmācijas likumā”.

 

 

Citi jautājumi

 

6

Privātpersona un Pasaules brīvo latviešu apvienība lūdz piešķirt pilsonību par īpašiem nopelniem Latvijas labā.

 

Pasaules brīvo latviešu apvienība atbalsta likumprojektu „Grozījumi Pilsonības likumā”, kas paredz paplašināt Latvijas pilsoņu loku.

 

 

II. Viedokļi

 

78

Par Saeimas darbu

 

35

Privātpersona pauž viedokli par Saeimas sniegto atbildi sakarā ar 1940.gadā izpirktās baltvācu zemes kompensāciju.

 

Privātpersona pauž atbalstu politisko partiju apvienībai „Vienotība” un kritiski vērtē iespējamo sadarbību ar politisko organizāciju (partiju) apvienību „Saskaņas Centrs”.

 

Francijas uzņēmums „Senior Group” pateicas Sociālo un darba lietu komisijas deputātiem par tikšanos, kā arī apsveic deputātus ar ievēlēšanu 10.Saeimā.

 

Privātpersonas pauž atbalstu deputātu I.Circenes (JL), P.Tabūna (VL-TB/LNNK), Dz.Rasnača (VL-TB/LNNK), J.Kursītes-Pakules (PS) un N.Kabanova (SC) darbam, kā arī politisko organizāciju (partiju) apvienības „Saskaņas Centrs” frakcijas darbam.

 

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija aicina Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju izskatīt jautājumu par pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes saglabāšanu mācību grāmatām un oriģinālliteratūrai.

 

Latvijas Tirgotāju asociācija aicina Eiropas lietu komisiju izvērtēt Eiropas Komisijas direktīvu par tabakas produktiem.

 

Latvijas Neatkarīgo arodbiedrību konfederācija aicina uzsākt sadarbību.

 

Latvijas Darba devēju konfederācija aicina 10.Saeimas deputātus nodrošināt ilgtspējīgu valsts attīstību un iesniedz savus priekšlikumus.

 

Biedrība „Grupa A” aicina Saeimu izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju 10.Saeimas vēlēšanu procesa izvērtēšanai.

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

 

4

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome informē par nodomu vērsties Ministru kabinetā jautājumā par vienota skaņu līmeņa noteikšanu komerciālajiem paziņojumiem.

 

Latvijas Televīzijas arodbiedrība pauž viedokli par Latvijas Televīzijas vadības darbu.

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina valdību nesamazināt iemaksu apjomu 2.pensiju līmenī, kā arī ieviest pensiju 2.līmeņa iemaksu mantošanu.

 

 

Par situāciju valstī

 

30

Privātpersonas pauž viedokli par 10.Saeimas vēlēšanu sarakstiem un rezultātiem, kā arī koalīcijas un valdības veidošanu.

 

Biedrība „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” un privātpersona pauž viedokli par veselības aprūpes nozari un tai paredzēto finansējumu.

 

Privātpersonas pauž viedokli par profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, kā arī mākslas, mūzikas un sporta skolu slēgšanu.

 

Latgales reģionālā pensionāru apvienība pauž viedokli par pensionāru sociālo nodrošinājumu.

 

Latvijas Agronomu biedrība vērš uzmanību uz lauksaimniecības uzņēmumu pastāvēšanas apdraudējumu.

 

 

Citi viedokļi

 

9

Latvijas Raidorganizāciju asociācija norāda uz Latvijas mediju tirgus nesakārtotību.

 

Privātpersona pauž viedokli par bezmaksas azartspēļu reklāmām.

 

Baltijas jūras reģionālā ECRR vērš uzmanību uz radioaktīvā piesārņojuma draudiem un aicina veikt pasākumus to novēršanai.

 

Latvijas Skolotāju savienība pauž viedokli par Jaunsardzes darbību.

 

Privātpersonas izsaka viedokli par valsts valodas jautājumiem (valodas lietošanu un kultūru).

 

Privātpersona pauž viedokli par pilsonības piešķiršanas nosacījumiem.

 

Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai vērš uzmanību uz situāciju kultūras pieminekļa - Daugavgrīvas cietoksnis - apsaimniekošanā.

 

Ieslodzītā persona lūdz Saeimu izsludināt amnestiju.

 

 

III. Sūdzības

 

34

Par Saeimas darbu

 

3

Kritisks viedoklis par 9.Saeimas deputātu A.Mackeviču (LPP/LC); aicina izvērtēt deputāta darbību ētikas aspektā.

 

Lūdz atlīdzināt akreditācijas atcelšanas rezultātā nodarīto personisko un morālo kaitējumu.

 

Privātpersona nav apmierināta ar Saeimas sniegto atbildi.

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

 

15

Privātpersonas sūdzas par Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Rīgas rajona sociālo dienestu, Mārupes pagasta bāriņtiesu, Centrālo vēlēšanu komisiju, Lauku atbalsta dienestu, apsaimniekošanas maksu, pašvaldību rīcību, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli, un vecuma ierobežojumiem slimību profilakses jomā.

 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

 

6

Privātpersonas sūdzas par tiesnešu darbu, prokuratūru, cietuma kārtību, kā arī tiesībaizsardzības iestāžu darbu attiecībā uz bērnu uzturlīdzekļiem.

 

 

Citas sūdzības

 

10

Privātpersonas sūdzas par Ogres Meža tehnikuma administrāciju, komercbanku rīcību, parādu piedziņas kārtību, mājokļa apsaimniekotāja rīcību, kā arī siltumapgādes jautājumu risināšanu.

 

 

IV. Informācijas pieprasījumi

 

23

V. Dažādi iesniegumi

 

48

-          informatīva satura iesniegumi

-          aicinājumi piedalīties starptautiskās konferencēs, sniegt interviju

-          lūdz palīdzību dažādu jautājumu risināšanā

-          lūdz deputātus finansiāli atbalstīt atsevišķas privātpersonas un organizācijas

-          iesniegumi bez konkrēta satura

 

 

VI. Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

1

 

 

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību birojs