Drukāt

Latvijas Republikas Saeimas

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā (2010.gada 1.jūnijs – 2010.gada 30.jūnijs)

 

 

Saņemti iesniegumi

 

kopskaitā

599

individuālie

579

kolektīvie

16

anonīmie

4

 

 

Saņemto iesniegumu tematika

 

Likumdošanas priekšlikumi

206

Viedokļi

233

Sūdzības

47

Informācijas pieprasījumi

12

Dažādi iesniegumi

100

Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

1

 

 

Iesniegumu saņemšanas veids

 

Personīgi

77

Pa pastu

483

Pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36

Pa faksu

3

 

 

Saņemto iesniegumu adresāti

 

Saeima

36

Saeimas Prezidijs

44

Deputāti

312

Frakcijas

153

Komisijas

98

Struktūrvienības

8

 

 

Valoda

 

Latviešu valoda

590

Svešvalodas

9

 

 

Sagatavotas atbildes

47

tajā skaitā kompetentajām institūcijām     pārsūtīti iesniegumi

1

 

 

Likumā noteiktos atbilžu sniegšanas termiņus pārkāpa:

 

Deputāts J.Dalbiņš (TP)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas

priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs

 

 

Latvijas Republikas Saeimas
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats
par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā
(2010.gada 1.jūnijs – 2010.gada 30.jūnijs)

 

Tematika

Saņemto iesniegumu skaits

I. Likumdošanas priekšlikumi

 

206

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

 

16

Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija rosina grozīt likumu „Par akcīzes nodokli”.

 

Latvijas Privāto pirmsskolu biedrība lūdz rast iespēju valsts budžetā paredzēt līdzekļus tām privātajām pirmsskolas iestādēm, kurās bērni apgūst programmu no piecu gadu vecuma.

 

Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Lielo pilsētu asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””.

 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un Latvijas Darba devēju konfederācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Par mikrouzņēmumu nodokli”.

 

Cēsu invalīdu biedrība aicina, grozot likumus „Par grāmatvedību” un „Par uzņēmumu ienākumu nodokli”, nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret invalīdu biedrībām.

 

 

Juridiskie jautājumi

 

2

Latvijas Tirgotāju asociācija un Latvijas Pašvaldību savienība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi

 

21

Latvijas Pareizticīgo baznīcas sinode, SIA „Lattelecom” un Latvijas Interneta asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums”.

 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi

 

3

Latvijas Kinematogrāfistu savienība un Latvijas Kino producentu asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Filmu likums”.

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi

 

6

Privātpersona ierosina veikt grozījumus Latvijas Sodu izpildes kodeksā.

 

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Interneta asociācija un Latvijas Komercbanku asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības likums”.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības jautājumi

 

8

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, AS „Latvenergo” un vairāku dzīvokļu īpašnieku kooperatīvu pārstāvji iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Dzīvokļu īpašuma likums”.

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

 

13

Latvijas Tranzīta biznesa asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Likumā par ostām”.

Latvijas Būvnieku asociācija pauž atbalstu jaunajam Būvniecības likumam (15 paraksti).

 

Valkas novada meža īpašnieku apvienība un Latvijas Darba devēju konfederācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Maksātnespējas likums”.

 

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība un AS „Latvenergo” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām””.

 

Latvijas Ģeologu savienība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm””.

 

Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.

 

Latvijas Interneta asociācija pauž viedokli par likumprojektu „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”.

 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi

 

137

Aptieku attīstības biedrība, Latvijas Brīvo farmaceitu apvienība, Eiropas Savienības Farmācijas grupa, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Pensionāru federācija un biedrība „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Farmācijas likumā”.

 

Latvijas Profesionālo psihologu asociācija aicina deputātus atbalstīt likumprojektu „Psihologu profesionālās darbības likums”.

 

 

II. Viedokļi

 

233

Par Saeimas darbu

 

7

Privātpersonas no Vācijas pateicas deputātam M.Segliņam (TP) un Juridiskajai komisijai par tikšanos (4 paraksti).

 

Privātpersona pateicas deputātam A.Klementjevam (SC) par saņemtajām atbildēm.

 

Privātpersona uzskata, ka Saeimā jāizveido jauna parlamentārās izmeklēšanas komisija valsts tiesu sistēmas analīzei un jāizstrādā jauna tiesu sistēma.

 

Privātpersona pauž kritisku viedokli par deputāta I.Līdakas (ZZS) un visas ZZS frakcijas darbu.

 

Apvienība „Apeirons” aicina Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas darba kārtībā iekļaut jautājumu par pieejamas vides cilvēkiem ar īpašām vajadzībām attīstību Latvijā.

 

Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība aicina Saeimu nodrošināt atbildīgu lēmumu pieņemšanu jautājumos par tautsaimniecības atveseļošanu un ekonomisko procesu pārvaldību.

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

 

16

Privātpersona uzskata, ka Nodarbinātības valsts aģentūra savus pienākumus neveic pilnā apjomā un ka bezdarbnieku apmācībai jābūt efektīvākai.

 

Privātpersona pauž viedokli par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu.

 

Latvijas Tirgotāju asociācija pauž bažas par Finanšu ministrijas sagatavotajiem grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām” attiecībā uz skaidras naudas norēķiniem vairumtirdzniecībā.

 

Latvijas Biogāzes asociācija aicina nodrošināt līdzvērtīgus valsts atbalsta piemērošanas noteikumus visiem biodegvielas veidiem, kā arī ieviest atbalsta mehānismu patēriņa stimulēšanai.

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pauž viedokli par Labklājības ministrijas izstrādāto koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā.

 

Vairāki uzņēmēji neatbalsta ekonomikas ministra A.Kampara demisijas pieprasījumu (19 paraksti).

 

Rīgas komercģimnāzijas vecāku padomes pārstāvji pauž bažas par skolas pastāvēšanu.

 

Valsts SIA „Piejūras slimnīca” darbinieki atklātā vēstulē izsaka protestu pret šīs slimnīcas pievienošanu Liepājas reģionālajai slimnīcai (125 paraksti).

 

 

Par situāciju valstī

 

75

Privātpersonas aicina piešķirt finansējumu Okupācijas muzeja Nākotnes nama izveidei.

 

Privātpersonas pauž viedokli par vēlēšanu sistēmu, partiju priekšvēlēšanu solījumiem, nodokļu politiku un valsts izdevumu samazināšanu.

 

Daugavpils domes Jaunatnes lietu nodaļa iesniedz vairāku mācību iestāžu audzēkņu un pedagogu viedokli par steidzamiem pasākumiem izglītības sistēmas pilnveidošanai un aicina izvērtēt valstij turpmākajos desmit gados nepieciešamās profesijas (2110 paraksti).

 

Vides biedrība „Krūzes” pauž viedokli par mežu saglabāšanu un koku ciršanas apjomu izvērtēšanu (227 paraksti).

 

Resursu centrs sievietēm „Marta” pauž viedokli par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem un aicina visas politiskās partijas uz sadarbību pirms 10.Saeimas vēlēšanām.

 

Latvijas Preses izdevēju asociācija uzskata, ka jāsaglabā stabila nodokļu politika un nedrīkst sagraut valsts sociālās aizsardzības sistēmu.

 

SIA „Sanare – KRC Jaunķemeri” pauž viedokli par medicīniskās rehabilitācijas iespējām un valsts finansējumu veselības aprūpei.

 

Latvijas sertificētie tiesu psiholoģijas eksperti pauž viedokli par tiesu psiholoģisko ekspertīžu organizēšanu un apmaksu valstī.

 

 

Citi viedokļi

 

135

Privātpersona pauž kritisku viedokli par partiju apvienību „Vienotība”.

 

Privātpersona pauž viedokli par gaidāmajām Saeimas vēlēšanām un deputātu atalgojumu.

 

Privātpersona pauž viedokli par tiesībām izvēlēties elektroenerģijas piegādātāju.

 

Privātpersona pauž viedokli par Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku.

 

Biedrība „Papardes zieds” aicina partijas to priekšvēlēšanu programmās iekļaut reproduktīvās un seksuālās veselības jautājumus.

 

Sabiedrība par atklātību „Delna” aicina politiskās partijas rūpīgi izvērtēt, kādus deputātu kandidātus izvirzīt 10.Saeimas vēlēšanām.

 

Uzņēmuma pārstāvis aicina deputātus pirms Saeimas vēlēšanām izmantot jaunā ar politikas jomu saistītā portāla piedāvātās iespējas.

 

Latvijas Bērnu fonds pauž viedokli par glābējsilītes uzstādīšanu Daugavpilī.

 

 

 

III. Sūdzības

 

47

Par Saeimas darbu

 

5

Privātpersonas ir neapmierinātas ar Saeimas sniegtajām atbildēm uz iesniegumiem.

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

 

14

Privātpersonas sūdzas par Rīgas domi, Daugavpils domi, Rīgas pilsētas Zemes komisiju, VAS „Latvijas Valsts meži” un Nacionālo radio un televīzijas padomi.

 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

 

10

Privātpersonas sūdzas par prokuratūru un tiesu darbu.

 

 

Citas sūdzības

 

18

Privātpersonas sūdzas par cilvēktiesību pārkāpumiem, digitālās televīzijas ieviešanas procesu, komunālo pakalpojumu nepieejamību un Vidzemes olimpiskā centra direktora iespējamo interešu konfliktu.

 

 

IV. Informācijas pieprasījumi

 

12

V. Dažādi iesniegumi

 

100

-        lūdz deputātus finansiāli atbalstīt atsevišķas privātpersonas un organizācijas

-        uzaicina deputātus uz dažādiem pasākumiem

-        informatīva satura iesniegumi

-        iesniegumi bez konkrēta satura

 

 

VI. Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

 

1