Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Latvijas Republikas Saeimas

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā (2010.gada 1.maijs – 2010.gada 31.maijs)

 

 

Saņemti iesniegumi                               

 

kopskaitā

461

    individuālie                                                                                                

319

    kolektīvie                                                                                                         

140

    anonīmie

2

 

 

Saņemto iesniegumu tematika

 

Likumdošanas priekšlikumi

217

Viedokļi

86

Sūdzības

31

Informācijas pieprasījumi

20

Dažādi iesniegumi

105

Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

2

 

 

Iesniegumu saņemšanas veids

 

Personīgi

204

Pa pastu

214

Pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

43

Pa faksu

0

 

 

Saņemto iesniegumu adresāti

 

Saeima

34

Saeimas Prezidijs

47

Deputāti

179

Frakcijas

83

Komisijas

113

Struktūrvienības

14

 

 

Valoda

 

Latviešu valoda

447

Svešvalodas

14

 

 

Sagatavotas atbildes

50

    tajā skaitā kompetentajām institūcijām     pārsūtīti iesniegumi

3

 

 

Likumā noteiktos atbilžu sniegšanas termiņus pārkāpa:

 

Partijas „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

3

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

2

Politisko organizāciju (partiju) apvienības „Saskaņas Centrs” frakcija

1

Deputāts J.Dalbiņš (TP)

1

 

 

 

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas

priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs

 

 

Latvijas Republikas Saeimas
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats
par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā
(2010.gada 1.maijs – 2010.gada 31.maijs)
 

 

Tematika

Saņemto iesniegumu skaits

 

I. Likumdošanas priekšlikumi

 

 

60

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

 

 

4

 

Privātpersona ierosina piešķirt atlaidi politiski represētajām personām ikgadējai transporta līdzekļa nodevai.

 

Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija un Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli””.

 

AB.LV fonds iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

 

 

 

Juridiskie jautājumi

 

 

8

 

Privātpersona un Latvijas Lielo pilsētu asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

 

Latvijas Jūrniecības savienība lūdz risināt jautājumu par to, ka jādod jūrniekiem iespēja piedalīties Saeimas vēlēšanās.

 

Rīgas Grīziņkalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība atkārtoti lūdz pieņemt likumu par biedrības nekustamā īpašuma tiesību noteikšanu.

 

Latvijas Pašvaldību savienība iesniedz priekšlikumus likumprojektiem „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” un „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””.

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi

 

 

10

 

Privātpersona ierosina izstrādāt jaunu Amnestijas likumu.

 

Reģionālo televīziju asociācija, Ekumeniskās televīzijas padome, reliģisko konfesiju vadītāji (4 paraksti), Sabiedriskās politikas centrs „Providus”, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija un Latvijas alus un vīna ražotāji, sporta, reklāmas, mediju un pārtikas nozares pārstāvji (11 paraksti) iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Elektronisko mediju likums”.

 

 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi

 

 

3

 

Latvijas Pašvaldību savienība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”.

 

Latvijas Mākslas augstskolu asociācija iesniedz priekšlikumus grozījumiem Augstskolu likumā.

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi

 

 

3

 

Privātpersona iesniedz priekšlikumu grozījumiem Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā.

 

Latvijas Tirgotāju asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums”.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības jautājumi

 

 

2

 

Latvijas Darba devēju konfederācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”.

 

Latvijas Lielo pilsētu asociācija iesniedz priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām””.

 

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

 

 

18

 

Garāžu īpašnieku biedrība aicina papildināt likuma „Par zemes reformu Latvijas pilsētās” 12.pantu, objektu skaitā iekļaujot garāžu īpašnieku biedrības.

 

Privātpersona, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centrs un Latvijas Pašvaldību savienība pauž viedokli par likumprojektu „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”.

 

Latvijas Nekustamo īpašumu asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Imigrācijas likumā”.

 

 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi

 

 

12

 

Privātpersonas aicina likumā noteikt, ka Latvijas Republikas teritorijā drīkst darboties tikai sertificēti kaskadieri un triku inscenētāji (3 paraksti).

 

Privātpersona aicina atzīt likumprojektu „Grozījumi Militārpersonu izdienas likumā” par steidzamu.

 

Rēzeknes pilsētas un novada pensionāru apvienība iesniedz priekšlikumus grozījumiem likumā „Par valsts pensijām” (23 paraksti).

 

Latvijas Darba devēju konfederācija, SIA „Euro Aptieka” un Veselības aprūpes darba devēju asociācija ierosina atcelt Farmācijas likuma 36.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz aptieku īpašniekiem.

 

Latvijas Ārstu biedrība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Ārstniecības likumā”.

 

Latvijas Profesionālo psihologu asociācija aicina reglamentēt psihologu profesionālo darbību.

 

 

 

II. Viedokļi

 

 

162

 

Par Saeimas darbu

 

 

104

Privātpersona pateicas politisko organizāciju (partiju) apvienības „Saskaņas Centrs” deputātiem par atbalstu.

 

Privātpersona vēl frakcijai „Pilsoniskā Savienība” spēku turpināt iesākto darbu.

 

Bijušie Latvijas Valsts prezidenti Vaira Vīķe-Freiberga un Guntis Ulmanis aicina Saeimu nekavējoties rīkoties un par ģenerālprokurora amata kandidātu balsot atklāti.

 

Rīgas Apbedītāju biedrība pateicas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai par sadarbību un pauž vēlmi tikties, lai runātu par nozares tiesību regulējuma pilnveidošanu.

 

Sabiedrība par atklātību „Delna” pauž viedokli par Saeimas deputātu balsojumu par ģenerālprokuroru un lūdz katru deputātu paskaidrot balsojuma motivāciju (99 iesniegumi).

 

 

 

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

 

 

22

 

Privātpersona uzskata, ka valsts nenodrošina latgaliešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.

 

Privātpersona aicina atbildīgās valsts institūcijas koordinēt un veicināt cūkkopības nozares attīstību.

 

Latvijas Nacionālā skolotāju savienība ierosina, lai bērni uzsāk skolas gaitas no septiņu gadu vecuma, aicina decentralizēt izglītības procesu, izbeigt profesionālās izglītības graušanu un pauž viedokli par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju „Latvija 2030”.

 

Latvijas Privāto pirmsskolu biedrība aicina risināt jautājumu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās apmācības pedagogu darba samaksu.

 

Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par to, kurai institūcijai jāveic augstākās izglītības iestāžu akreditācija.

 

Latvijas Infektoloģijas centra darbinieki aicina nesasteigt centra reorganizāciju (384 paraksti).

 

 

 

Par situāciju valstī

 

 

14

 

Privātpersonas pauž sašutumu par iespējamo pensiju indeksāciju un aicina ieviest progresīvo ienākuma nodokli.

 

Privātpersona uzskata, ka valsts sociālais budžets tiek izlietots nelietderīgi un tiek vairots sociālais netaisnīgums.

 

Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība vērš uzmanību uz situāciju piena nozarē.

 

 

 

 

Citi viedokļi

 

 

22

 

Privātpersonas pauž viedokli par terorismu pasaulē un priekšvēlēšanu laiku.

 

Privātpersona uzskata, ka apvienībai TB/LNNK nav jāapvienojas ar citām partijām.

 

SIA „Lattelecom” pauž viedokli par maznodrošināto personu apgādi ar bezmaksas dekoderiem.

 

 

 

 

III. Sūdzības

 

 

52

 

Par Saeimas darbu

 

 

1

 

Amerikas Latviešu apvienība pauž sašutumu par Saeimas Prezidija atteikumu apstiprināt komandējumu deputātei J.Kursītei-Pakulei (PS).

 

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

 

 

7

 

Privātpersonas sūdzas par Rīgas domes, Liepājas domes un Salaspils domes deputātu, viņuprāt, pretlikumīgu rīcību.

 

Privātpersonas sūdzas par Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja, VAS „Latvijas Valsts meži” rīcību un Liepājas cietuma administrāciju.

 

 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

 

 

19

 

Privātpersonas sūdzas par ģenerālprokuroru, prokuratūras darbu, tiesu sistēmu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.

 

 

 

Citas sūdzības

 

 

26

 

Privātpersonas sūdzas par Rīgas Latviešu biedrības atbalsta fonda nesaimniecisko darbību un namu apsaimniekotājiem.

 

 

 

IV. Informācijas pieprasījumi

 

 

120

 

V. Dažādi iesniegumi

 

 

176

 

-        lūdz viedokli vai skaidrojumu par likumu normām

-        lūdz deputātu atbalstu dažādu jautājumu risināšanā

-        uzaicina deputātus uz dažādiem pasākumiem

-        iesniegumi bez konkrēta satura

-        anonīmie

 

 

 

VI. Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

 

 

2