Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Latvijas Republikas Saeimas

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā  (2010.gada 1.februāris – 2010.gada 26.februāris)

 

 

Saņemti iesniegumi

 

kopskaitā

434

individuālie

404

kolektīvie

25

anonīmie

5

 

 

Saņemto iesniegumu tematika

 

Likumdošanas priekšlikumi

101

Viedokļi

152

Sūdzības

23

Informācijas pieprasījumi

23

Dažādi iesniegumi

134

Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

1

 

 

Iesniegumu saņemšanas veids

 

Personīgi

173

Pa pastu

213

Pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

46

Pa faksu

2

 

 

Saņemto iesniegumu adresāti

 

Saeima

41

Saeimas Prezidijs

40

Deputāti

180

Frakcijas

91

Komisijas

92

Struktūrvienības

11

 

 

Valoda

 

Latviešu valoda

419

Svešvalodas

15

 

 

Sagatavotas atbildes

60

tajā skaitā kompetentajām institūcijām         pārsūtīti iesniegumi

6

 

 

Likumā noteiktos atbilžu sniegšanas termiņus pārkāpa:

 

frakcijas JL, TP, LPP/LC, ZZS, TB/LNNK, SC un PCTVL

1

Eiropas lietu komisija

1

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas

priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs

 

 

Latvijas Republikas Saeimas
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats
par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā
(2010.gada 1.februāris – 2010.gada 26.februāris)

 

 

Tematika

Saņemto iesniegumu skaits

I. Likumdošanas priekšlikumi

 

101

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

 

30

Privātpersona iebilst pret depozīta aplikšanu ar nodokli ar atpakaļejošu datumu.

 

Rēzeknes novada zemnieki sniedz vērtējumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekmi uz vidēju zemnieku saimniecību un aicina grozīt likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

 

Jūrmalas uzņēmēju biedrība un SIA „FaRiTour” atbalsta PVN likmes samazināšanu tūrisma nozarē.

 

Ēdināšanas uzņēmumu pārstāvji atbalsta PVN likmes samazināšanu tūrismam un ierosina to samazināt arī ēdināšanas pakalpojumiem kā tūrisma sastāvdaļai (38 paraksti).

 

Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība aicina rast iespēju piešķirt papildu finansējumu Zemkopības ministrijai tirgus veicināšanas atbalstam.

 

Latvijas Preses izdevēju asociācija iesniedz priekšlikumu grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”.

 

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija atbalsta ierosinājumu atcelt prasību marķēt ar akcīzes markām mazalkoholiskos kokteiļus.

 

 

Juridiskie jautājumi

 

4

Vēlēšanu reformas biedrība pauž viedokli par grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā.

 

Latvijas Darba devēju konfederācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Paziņošanas likums”.

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi

 

15

Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents aicina piemērot Krimināllikuma 210.pantu arī banku praksē.

 

Neatkarīgā policistu arodbiedrība iesniedz priekšlikumus likumprojektiem „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” un „Grozījumi likumā „Par policiju””.

 

Latvijas Drošības biznesa asociācija lūdz izdarīt grozījumus Detektīvdarbības likumā un iesniedz priekšlikumus ostas policijas jautājumā.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības jautājumi

 

8

Pašvaldības policijas arodbiedrība aicina izlīdzināt pašvaldības policijas darbinieku un valsts policijas darbinieku sociālās garantijas.

 

Latvijas Pašvaldību savienība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām””, likumprojektam „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” un grozījumiem likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

 

30

Privātpersona neatbalsta to, ka tiek svītrota likuma norma par lopu kaušanu bez dzīvnieka iepriekšējas apdullināšanas.

 

Privātpersonas atbalsta jebkurus alkohola tirdzniecības ierobežojumus.

 

Latvijas Pašvaldību savienība iesniedz priekšlikumus likumprojektiem „Grozījumi Maksātnespējas likumā” un „Grozījumi likumā „Par saimnieciskās darbības reglamentēšanu pakalpojumu jomā””.

 

Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesu administratoru asociācija” pauž viedokli par likumprojektu „Grozījumi Maksātnespējas likumā”.

 

Nodokļu maksātāju biedrība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Pašvaldību savienība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”.

 

Latvijas Komercbanku asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Komerclikumā”.

 

Latvijas Tirgotāju asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā”.

 

AS „Sadales tīkls” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Enerģētikas likumā”.

 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi

 

11

Privātpersonas iebilst pret ierobežojumu saņemt slimības pabalstu par iegūto veselības kaitējumu (5 paraksti).

 

Privātpersona aicina novērst diskrimināciju pret tām personām, kuras ir priekšlaicīgi pensionējušās.

 

SIA „Philip Morris”, asociācija „Bērnu drošībai” un Latvijas Tirgotāju asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””.

 

Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība iesniedz priekšlikumus un komentārus par likumprojektu „Invaliditātes likums”.

 

 

Citi jautājumi

 

3

Neatkarīgā policistu arodbiedrība ierosina visus valsts un pašvaldību transportlīdzekļus aprīkot ar pazīšanas zīmēm.

 

 

II. Viedokļi

 

152

Par Saeimas darbu

 

6

Privātpersona kritiski vērtē deputāta R.Paula (TP) darbību.

 

Privātpersona aicina deputātus izvērtēt savu devumu valsts tautsaimniecībā.

 

Privātpersonas aicina Saeimu izdarīt grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā un neatbalsta partiju finansēšanu no valsts budžeta.

 

Bezalkohola biedrība „Ziemeļblāzma” un privātpersona pateicas deputātei S.Ķikustei (JL) par ierosinājumiem alkohola tirdzniecības ierobežošanai.

 

 

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

 

13

Privātpersona kritiski vērtē Latvijas Radio ģenerāldirektora darbību.

 

Privātpersona kritiski vērtē Ministru kabineta noteikumus par lielgabarīta kravu pārvietošanu pa ceļiem.

 

Privātpersona aicina valsts institūcijas ievērot normatīvos aktus un militārpersonu izdienas pensijas izmaksāt noteiktajā kārtībā.

 

Kultūras mantojuma iestāžu vadītāji (10 paraksti) un kultūras darbinieki atklātā vēstulē pauž satraukumu par pašreizējo valsts kultūras politiku.

 

Latvijas Nacionālā skolotāju savienība un Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs neatbalsta Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām”.

 

Latvijas Telekomunikāciju asociācija aicina izvērtēt Nacionālās radio un televīzijas padomes darbību un atsevišķus tās pieņemtos lēmumus.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieki atklātā vēstulē pieprasa risināt situāciju ar viņu atalgojumu.

 

Mālpils Profesionālās vidusskolas pārstāvji aicina steidzami risināt jautājumu par vidusskolas uzturēšanas līdzekļu piešķiršanu.

 

 

Par situāciju valstī

 

6

Dziesmu svētku biedrība pauž bažas par Dziesmu svētku procesa apdraudējumu.

 

Privātpersona pauž viedokli par situāciju valsts augstākās izglītības sistēmā un aicina rast papildu finansējumu šai jomai.

 

 

 

Citi viedokļi

 

127

Privātpersona vērš deputātu uzmanību uz situāciju Daugavpils cietokšņa tā 200. jubilejas gadā.

 

Privātpersona kritiski vērtē ģenerālprokurora darbu un neatbalsta viņa pārvēlēšanu uz trešo termiņu.

 

Privātpersona pauž viedokli par plašsaziņas līdzekļu un žurnālistu neatkarību.

 

Privātpersona aicina paplašināt veselības aprūpes pieejamību.

 

Privātpersona pauž uzskatu, ka ierēdņi, kuri nav piemēroti darbam valsts pārvaldē, ir jāatbrīvo no amata.

 

Privātpersona pauž vērtējumu par valsts izglītības sistēmu, tās problēmām un reformu iespēju.

 

Auces novada iedzīvotāji lūdz risināt jautājumu par sabiedriskā transporta pieejamību pēc dzelzceļa līnijas Rīga−Reņģe slēgšanas (2279 paraksti).

 

 

 

   

III. Sūdzības

 

23

Par Saeimas darbu

 

1

Privātpersonu neapmierina TB/LNNK frakcijas sniegtā atbilde.

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

 

1

Privātpersona sūdzas par Limbažu novada zemes komisiju.

 

 

Par tiesībsardzības iestāžu darbu

 

11

Privātpersonas kritiski vērtē ģenerālprokurora un vairāku izmeklēšanas iestāžu darbu.

 

 

Citas sūdzības

 

10

Privātpersonas sūdzas par VID Kurzemes nodokļu un muitas administrāciju, par nama īpašnieka bezdarbību, par ēkas apsaimniekotājiem, par finanšu izlietojumu SAC „Ezerkrasti”.

 

 

IV. Informācijas pieprasījumi

 

23

V. Dažādi iesniegumi

 

134

-          lūdz viedokli vai skaidrojumu par likumu normām

-          lūdz deputātu atbalstu dažādu jautājumu risināšanā

-          uzaicina deputātus uz dažādiem pasākumiem

-          iesniegumi bez konkrēta satura

-          anonīmie

 

 

VI. Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

 

1

     

 

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību birojs