Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Latvijas Republikas Saeimas

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā  (2010.gada 4.janvāris – 2010.gada 29.janvāris)

 

 

Saņemti iesniegumi

 

kopskaitā

238

individuālie

231

kolektīvie

3

anonīmie

4

 

 

Saņemto iesniegumu tematika

 

Likumdošanas priekšlikumi

39

Viedokļi

63

Sūdzības

39

Informācijas pieprasījumi

11

Dažādi iesniegumi

83

Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

4

 

 

Iesniegumu saņemšanas veids

 

Personīgi

56

Pa pastu

161

Pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Pa faksu

2

 

 

Saņemto iesniegumu adresāti

 

Saeima

43

Saeimas Prezidijs

36

Deputāti

82

Frakcijas

31

Komisijas

54

Struktūrvienības

5

 

 

Valoda

 

Latviešu valoda

224

Svešvalodas

14

 

 

Sagatavotas atbildes

67

tajā skaitā kompetentajām institūcijām         pārsūtīti iesniegumi

7

 

 

Likumā noteiktos atbilžu sniegšanas termiņus pārkāpuši:

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

1

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

1

Sociālo un darba lietu komisija

4

Deputāts Jānis Lagzdiņš (TP)

1

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas

priekšsēdētājs

 

Vitālijs Orlovs

 

 

 

Latvijas Republikas Saeimas
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats
par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā
(2010.gada 4.janvāris – 2010.gada 29.janvāris)

 

Tēma

Saņemto iesniegumu skaits

I. Likumdošanas priekšlikumi

 

39

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

 

2

Privātpersona ierosina piešķirt atlaides ikgadējai transporta līdzekļa nodevai politiski represētajām personām.

 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome ierosina atlikt likuma „Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā” spēkā stāšanos līdz 2012.gada 1.janvārim.

 

 

Juridiskie jautājumi

 

3

Zemes īpašnieks pauž iebildumus par likumprojektu „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa A12 (E22) rekonstrukcijas vajadzībām”.

 

Sabiedriskās politikas centrs „Providus” iesniedz atzinumu par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu””.

 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi

 

3

Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību fakultātes studentes, kuru studijas sedz no Eiropas Sociālā fonda finansējuma, iebilst pret grozījumiem studiju līgumā.

 

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība pauž viedokli par likumprojektu „Grozījumi Zinātniskās darbības likumā”.

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi

 

1

Neatkarīgā policistu arodbiedrība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā”.

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

 

14

Būvuzņēmumu sociālo atbildību veicināšanas fonds iesniedz priekšlikumus un pauž viedokli par likumprojektu „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”.

 

Nodokļu maksātāju biedrība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”.

 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi

 

15

Pensionāri aicina risināt jautājumu par priekšlaicīgās pensionēšanās saglabāšanu un priekšlaicīgās pensijas apmēra palielināšanu.

 

Fonda „Jūnijs” valdes priekšsēdētāja, Invalīdu un viņu draugu apvienība „Impulss”, Invalīdu biedrība „Tu vari”, Invalīdu biedrība „Aplis”, Jelgavas invalīdu biedrība „Ēdelveiss” un Liepājas Neredzīgo biedrība aicina grozīt likumprojekta „Invaliditātes likums” 11.pantu „Invaliditātes radīto seku mazināšana”.

 

Latvijas Tirgotāju asociācija un SIA „Philip Morris Latvija” iesniedz viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””.

 

Latvijas Darba devēju konfederācija iesniedz atzinumu par likumprojektu „Grozījumi Darba likumā”.

 

 

 

 

Citi jautājumi

 

1

Privātpersona ierosina ieviest valsts sertifikātu, kuru pensionāri varētu apmainīt pret valsts ieturēto atmaksājamo pensijas daļu.

 

 

II. Viedokļi

 

63

Par Saeimas darbu

 

8

Privātpersona pateicas deputātam M.Grīnblatam (TB/LNNK) par atbalstu.

 

Vairākas privātpersonas nosoda deputātu balsošanu Saeimas sēdēs citu deputātu vietā un kritiski vērtē Saeimas darbu kopumā.

 

Privātpersona pārmet Saeimas deputātiem interviju sniegšanu televīzijā krievu valodā.

 

Latvijas Īrnieku apvienība aicina Saeimu ratificēt Eiropas Sociālo hartu un interesējas, kad Saeima plāno to darīt.

 

Privātpersona kritiski vērtē deputāta V.Lāča (pie frakcijām nepiederošs) balsojumus jautājumos par slepenības statusa noņemšanu dokumentiem par „Parex banku”.

 

Privātpersona uzskata, ka 10.Saeimā jābūt pilnīgi jaunam deputātu sastāvam un esošajiem deputātiem jānes atbildība par pieņemtajiem likumiem.

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

 

6

Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētājs aicina pārskatīt Ministru kabineta noteikumus par invalīdu kopšanas pabalstu, ietverot tajos 1.grupas redzes invalīdus.

 

Latvijas Skolu sporta federācija aicina likvidēto valsts aģentūru parādu segšanai paredzētos finanšu līdzekļus segt nevis no sporta federācijām un sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem, bet no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (5 paraksti).

 

Degvielas tirgotāju un ražotāju savienība aicina veikt reorganizācijas pasākumus uzņēmēju uzglabājamās naftas produktu valsts rezerves daļas glabāšanas kārtībā.

 

Privātpersona kritiski vērtē Rīgas domes priekšsēdētāja N.Ušakova darbību.

 

Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas audzēkņi un atbalstītāji aicina nelikvidēt skolu (614 paraksti).

 

 

 

Par situāciju valstī

 

40

Privātpersonas uzskata, ka Ministru kabineta noteikumu izdošana nav nepieciešama, jo viss jānosaka likumos, jāveido otrā Latvijas Tautas fronte, partiju programmu pamati partijām jāizstrādā kopīgi ar vēlējiem, jāierobežo starptautiskie aizņēmumi vai jāpārtrauc tos izmantot, aktīvāk jārisina bezdarba problēmas valstī.

 

Biedrība „Antiglobālisti” izsaka vairākas prasības saistībā ar „Parex banku”.

 

Veselības aprūpes darba devēju asociācija aicina augstākās valsts amatpersonas vairāk domāt par veselības aprūpes nozares politiku.

 

 

Citi viedokļi

 

9

Privātpersonas kritiski vērtē vairāku partiju darbu un Pensionāru federācijas vadītājas darbu.

 

Privātpersona aicina politisko organizāciju (partiju) apvienību „Saskaņas Centrs” līdzdarboties valsts ekonomikas atveseļošanā.

 

   

III. Sūdzības

 

38

Par Saeimas darbu

 

1

Privātpersona ir neapmierināta ar Sociālo un darba lietu komisijas sniegto atbildi.

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

 

7

Privātpersonas sūdzas par Rīgas un Salaspils pašvaldību darbu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un VSAA Tukuma reģionālo nodaļu.

 

 

Par tiesībsargājošo iestāžu darbu

 

18

Privātpersonas sūdzas par Ģenerālprokuratūru, ģenerālprokuroru, Augstāko tiesu un par Cēsu policiju.

 

 

Citas sūdzības

 

12

Privātpersonas sūdzas par vairāku namu apsaimniekotāju darbu un par to, ka viņus nepamierina dažādu valsts iestāžu sniegtās atbildes.

 

   

IV. Dažādi iesniegumi

  • lūdz viedokli vai skaidrojumu par likumu normām
  • interesējas par dažādu pabalstu izmaksāšanu
  • lūdz finansiālu un cita veida atbalstu
  • uzaicina deputātus uz dažādiem pasākumiem
  • vēstules bez konkrēta satura
  • anonīmās
  • lūdz dažāda veida informāciju vai sniedz informāciju

 

83

V. Informācijas pieprasījumi

 

11

VI. Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi

 

4

     

 

Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs