Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Latvijas Republikas Saeimas

Sabiedrisko attiecību biroja informācija

par saņemtajiem iesniegumiem

2009.gada jūnijā

 

Saņemti iesniegumi:

 

kopskaitā

571

individuālie

514

kolektīvie

49

anonīmie

8

t.sk. svešvalodās

20

t.sk. e-pasts

47

Saņemti iesniegumi pa sadaļām:

 

priekšlikumi un atsauksmes par politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem

289

priekšlikumi likumdošanas jautājumos

141

dažādi jautājumi

141

Sabiedrisko attiecību birojā:

sagatavotas atbildes

7

sniegtas starpatbildes par iesniegumu tālāku virzību un informācija par saņemtajiem iesniegumiem

62

nodoti iesniegumi deputātiem (t.sk. pavairoti)

399

nodoti iesniegumi Saeimas frakcijām (t.sk. pavairoti)

325

nodoti iesniegumi Saeimas komisijām (t.sk. pavairoti)

84

nodoti iesniegumi Saeimas struktūrvienībām

50

pārsūtīti iesniegumi citām iestādēm un organizācijām

6

ievietoti iesniegumi lietā (anonīmi, bez konkrēta satura)

9

Apmeklētāju un informācijas centrā:

 

pieņemti apmeklētāji

184

t.sk. individuālie

116

saņemti iesniegumi

56

saņemti zvani pa informatīvo tālruni 67087321

143

sniegtas atbildes uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas

priekšsēdētāja biedrs Māris Ārbergs

 

Sabiedrisko attiecību biroja

vadītāja Lelde Rāfelde

 

 

 

Pārskats par Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja

Apmeklētāju un informācijas centrā saņemtajiem iesniegumiem

2009.gada jūnijā

 

Tēma

Saņemto iesniegumu skaits

I.Priekšlikumi un atsauksmes par politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem

289

Politiskie un ekonomiskie procesi

51

Vairāki autori iesniegumos pauž sašutumu par valdības lēmumiem un priekšlikumiem saistībā ar valsts budžeta grozījumiem, algu un pensiju samazināšanu, kā arī lūdz paskaidrot pieņemtos lēmumus. Piemēram, biedrības „Par Latvijas cukurrūpniecības saglabāšanu” pārstāvis uzskata, ka pieņemtais likums par pensiju samazināšanu ir pārkāpums un par to atbildība jāuzņemas likuma pieņēmējiem. Iesniegumos izteikti aicinājumi veikt strukturālās reformas, pārtraukt „Parex” bankas glābšanu, sakārtot atalgojuma sistēmu u.c.

 

Neapmierināti un sašutuši par pensiju samazināšanu (lēmums izmaksāt strādājošajiem pensionāriem tikai 30 procentus no viņu pensijas) ir Jaunalūksnes pensionāru apvienība (8 paraksti), Liepājas pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja, Ludzas pilsētas pensionāru apvienības priekšsēdētāja, kā arī virkne individuālo autoru. Viņi uzskata, ka valsts budžeta deficīta samazināšana uz sociālās jomas rēķina ir prettiesiska.

 

Daudzu skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu un uzņēmumu darbinieki no visas Latvijas ir sašutuši par pieņemtajiem budžeta grozījumiem, kas ierobežo tiesības strādāt, saņemt adekvātu atalgojumu un samazina sociālās garantijas. Viņi pieprasa pārtraukt pret Latvijas tautu vērstas darbības un saukt pie atbildības personas, kas vainīgas krīzes izraisīšanā valstī. Iesniegumu autori uzsver, ka izmantos visas iespējas, lai Latvijā nodrošinātu principu „Viens likums - viena taisnība visiem!” (656 paraksti).

 

Savukārt pensionārs no Dobeles rajona uzskata, ka valstī jāizsludina krīzes stāvoklis un nelikumības jācenšas iznīcināt jau saknē. Viņaprāt, Satversmes tiesai nāksies atzīt pensiju samazināšanu par nelikumīgu.

 

Biedrības „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” valdes priekšsēdētājs aicina Valsts prezidentu neizsludināt likumu Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam. Minēto likumu viņš uzskata par rupju kļūdu. Viņam pievienojas Kurzemes rajona Politiski represēto kluba valdes priekšsēdētāja, kura uzskata, ka pieņemtais likums par pensiju samazināšanu arī politiski represētajām personām ir netaisnīgs un tas jāatceļ. Politiski represētie prasa godīgu attieksmi pensiju jautājumā.

 

Latvijas Kredītņēmēju apvienības pārstāvji, Latvijas Atdzimšanas partijas priekšsēdētājs un citi autori izsaka aicinājumu neizsludināt grozījumus 2009.gada valsts budžetā un caurlūkot to otrreiz. Iesnieguma autori norāda, ka ir jābūt noteiktam pārejas periodam, kad budžeta grozījumiem jāstājas spēkā, jo valstī nav izsludināta ārkārtas situācija. Latvijas Atdzimšanas partijas priekšsēdētājs iesniedzis arī savus priekšlikumus valsts izvešanai no krīzes.

 

Biedrība „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība” nepiekrīt budžeta grozījumiem un lēmumam samazināt pabalstu vecākiem. Biedrība aicina īstenot tālredzīgu sistēmas pārkārtošanu, kā arī ieklausīties tiesībsarga viedoklī.

 

Autors no Rīgas iesniedz konkrētus priekšlikumus krīzes pārvarēšanai un budžeta papildināšanai, piemēram, ierosina ieviest progresīvo ienākuma nodokli, likvidēt uzņēmumu padomes un valdes, kā arī apkarot kontrabandu un celt jaunas rūpnīcas.

 

Vairāku uzņēmumu pārstāvji iesniegumā norāda, ka, lai novērstu deflāciju un lata devalvāciju, nepieciešams atdzīvināt Latvijas tautsaimniecību. Viņi piedāvā vairākus risinājumus, piemēram, valsts pārvaldes reformu, reālas resursu pieejamības nodrošināšanu u.c. (7 paraksti).

 

Tikmēr kāds cits autors uzskata, ka jāattīsta ražošana un ostas, kā arī jāievieš valsts monopols alkoholam un valūtas maiņai. Viņš iesaka ieklausīties citu viedoklī un politiķiem uzņemties politisko atbildību par situāciju valstī.

 

Latvijas Ārstu biedrības prezidents pauž satraukumu par Latvijas Medicīnas bibliotēkas pastāvēšanas izredzēm un zinātniskās informācijas pieejamību Latvijā. Viņš norāda, ka jāinformē starptautiskās institūcijas par Finanšu ministrijas un Veselības ministrijas nevēlēšanos veikt strukturālās pārmaiņas un centieniem paviršu reformu rezultātā bibliotēku gluži vienkārši likvidēt.

 

Starptautiskie aizdevēji mūsu valdību izrīko pēc sava prāta, uzskata kāda iesnieguma autore. Viņasprāt, valdībai jāparāda stingrība un jādomā par savu iedzīvotāju likteni.

 

Autors no Rīgas aicina deputātus valstī ieviest kārtību, kas nodrošinātu finanšu līdzekļu ekonomiju un spētu nodrošināt iedzīvotāju labklājību. Viņš norāda, ka patlaban īstenotā politika ir bīstama un vērsta pret tautu.

 

Savukārt autors no Rīgas rajona uzskata, ka jābeidz vaimanāt, bet katram godprātīgi jāpilda savs pienākums. Protesta akcijas cerēto rezultātu nedos.

 

Autors aicina sarīkot referendumu par tiesnešu ievēlēšanu uz laiku, nevis iecelšanu uz mūžu.

 

7

 

 

 

 

 

4

 

 

 

18

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

7

 

 

 

4

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

Priekšlikumi un atsauksmes par jautājumiem, kas saistīti ar grozījumiem valsts 2009.gada budžetā

58

Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētājs pauž cerību, ka Saeima, izdarot grozījumus valsts budžetā, nepieļaus pensiju samazināšanu politiski represētajām personām.

 

Pensionāre aicina Saeimas deputātus savus pienākumus veikt ar augstu atbildības sajūtu, arī lemjot par strādājošo pensionāru pensiju samazināšanu par 70 procentiem. Pensionāru vārdā viņa sola neklusēt un cīnīties par savām tiesībām.

 

Talsu Politiski represēto kluba priekšsēdētājs lūdz deputātus politiski represētajiem atcelt pensijas samazinājumu vai arī to samazināt no 10 uz 5 procentiem.

 

Latvijas Politiski represēto apvienības Daugavpils nodaļa lūdz deputātus darīt visu iespējamo, lai politiski represētos neskartu pensiju samazinājums, jo šie cilvēki ir pelnījuši cilvēciskus apstākļus.

 

Savukārt Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētāja vietnieks lūdz nesamazināt pensiju un piemaksu pie pensijas par darba stāžu 1.grupas invalīdiem, jo pie šīs grupas piederošajiem pensionāriem ir ierobežotas iespējas iegūt papildu resursus savu dzīves apstākļu uzlabošanai.

 

Vairāki autori no dažādām Latvijas vietām izsaka sašutumu par iecerēto valsts budžeta samazinājumu - valdības ieceri samazināt pensijas, neapliekamo minimumu, pabalstus ģimenēm ar bērniem, kā arī Ministru kabineta paredzēto nodokļu politiku. Viņi raksta, ka daudzi jau tagad dzīvo pusbadā, un iesaka neaizņemties naudu, ja nezina, kādiem mērķiem to tērēs. Daudzi strādājošie pensionāri aizies no darba, kas deva iespēju piepelnīt rēķinu apmaksai nepieciešamo naudu, raksta autore no Rīgas.

 

Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste” aicina Saeimas deputātus nesamazināt par 10 procentiem tās pensijas, kuras ir mazākas par 150 latiem.

 

Autors no Rīgas ierosina likumā Par valsts pensijām iestrādāt pārejas noteikumu normu, kas paredzētu, ka kompensācijas par antikonstitucionālām likuma normām jāpiedzen no to amatpersonu privātajiem līdzekļiem, kuras šādu normu pieņēmušas. Viņš norāda, ka strādājošie pensionāri panāks, lai tiesa pensiju samazināšanu atzītu par nelikumīgu.

 

Viņam pievienojas arī citi autori, kuri uzskata, ka ir nelikumīgi samazināt pensijas. Strādājoša pensionāre jautā, vai ir aprēķināts strādājošo pensionāru pensiju samazināšanas ekonomiskais efekts un vai valsts būs ieguvēja no daudzajiem tiesu procesiem. Iedzīvotājiem nav „jāstutē” bankrotējusi un negodīga valsts, raksta kāda cita autore.

 

Cita iesnieguma autors uzskata, ka tiks pārkāpts Darba likums, ja norma par strādājošo pensionāru pensiju samazināšanu stāsies spēkā ar 1.jūliju.

 

Savukārt Jelgavas pensionāru biedrība atklātā vēstulē pauž sapratni par to, ka valsts budžetu nevarēs glābt bez pensionāru līdzdalības, bet iebilst pret veidu, kā šī glābšana notiek. Nav pieļaujama pensiju samazināšana strādājošajiem pensionāriem un pacienta iemaksu celšana, teikts pensionāru biedrības vēstulē.

 

Autors no Daugavpils uzskata, ka sociālajai sfērai tiek pievērsts pārāk maz uzmanības. Viņš aicina deputātus pieņemt pārdomātus lēmumus un nesamazināt pensijas, kā arī attīstīt ražošanu, sakārtot kreditēšanu, mazināt birokrātiju, likvidēt uzņēmumu padomes, aģentūras u.c.

 

Autors izsaka sašutumu, ka Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, kas tiek likvidēta, vēl rīko izklaides pasākumus. Tajā pašā laikā valdība otrreiz represē vecākās paaudzes cilvēkus, samazinot viņiem pensijas.

 

Biedrības „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” valdes priekšsēdētājs lūdz nesamazināt strādājošo pensionāru pensijas par 70 procentiem un pārējās pensijas par 10 procentiem. Viņš pauž atbalstu Pensionāru federācijas priekšlikumam strādājošajiem pensionāriem noteikt algas ierobežojumu 300 latu apmērā, ja tas tiek pārsniegts - sākt ieturēt 70 procentus no pensijas un ieturēto pensiju atmaksāt pēc 2012.gada. Iesnieguma autors arī rosina likumprojektam par pensiju samazināšanu strādājošajiem pensionāriem piemērot pārejas noteikumus, tajos norādot darbiniekus, uz kuriem neattiektos 70 procentu samazinājums.

 

Latvijas Atdzimšanas partija izsaka protestu pret valdības lēmumu samazināt pensijas, kā arī ierosina samazināt ierēdņu uzturēšanas izdevumus, ierobežot valsts un pašvaldību iestādēs strādājošo budžeta naudas tēriņus, samazināt pievienotās vērtības nodokli grāmatām un ieviest progresīvo nodokli algām virs 1000 latiem.

 

Savukārt Tēvzemes nacionālo spēku savienības priekšsēdētājs iesniedz atklāto vēstuli, kurā pauž viedokli, ka valsts glābšanu nevar veikt uz nevarīgu vecu cilvēku rēķina. Viņš uzskata, ka jāpieņem likums par krīzes situāciju valstī.

 

Pensionāre ierosina samazināt pievienotās vērtības nodokli zālēm un mācību grāmatām, kā arī pārskatīt gāzes tarifus. Viņa lūdz palīdzēt cilvēkiem izdzīvot.

 

Autore no Saldus lūdz izvērtēt skolotāju algu samazinājuma proporcionalitāti un nenostādīt skolotājus vienā līmenī ar apkalpojošās sfēras darbiniekiem.

 

Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Sporta federāciju padome un Sporta izglītības iestāžu direktoru padome pauž satraukumu par to, ka finansējuma pārtraukšana pašvaldību sporta skolu treneriem sagraus jaunatnes sporta sistēmu valstī un šāds lēmums pārkāpj likumā noteikto bērnu orientāciju uz veselīgu dzīvesveidu. Iesnieguma autori aicina atbildīgās institūcijas nodrošināt sporta dzīves organizācijas pēctecību un finansējumu (3 paraksti).

 

Alkohola ražotāju un Tirgotāju apvienības valdes locekļi aicina deputātus neatbalstīt grozījumus likumā Par akcīzes nodokli, kuri paredz palielināt akcīzes nodokļa likmi stiprajam alkoholam. Viņi norāda, ka iepriekšējās likmes celšanas rezultātā nav palielinājušies budžeta ienākumi (4 paraksti).

 

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore pauž bažas par akcīzes nodokļa palielināšanu alum un stiprajam alkoholam. Konfederācijas priekšsēdētāja uzskata, ka tas nenesīs iecerēto palielinājumu valsts budžetā, bet radīs tikai zaudējumus.

7

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

5

 

 

 

 

1

 

3

 

 

 

3

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

14

 

 

 

9

 

 

Valsts prezidenta darbs

1

Autors ierosina taupīšanu sākt ar Valsts prezidentu, mazāk naudas tērēt ārvalstu vizītēm, samazinot privilēģijas un prezidenta kancelejas darbinieku skaitu. Viņš aicina sekot jaunās Lietuvas prezidentes piemēram.

 

1

Saeimas un Saeimas deputātu darbs

 

9

Autore ierosina Saeimas deputātiem rādīt piemēru un samazināt savu atalgojumu līdz minimālajai algai.

 

Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāja nevalstisko organizāciju vārdā pauž viedokli, ka ikgadējo Saeimas un nevalstisko organizāciju forumu nevajadzēja pārcelt uz septembri, bet tam bija jānotiek jau šā gada maijā.

 

Autors no Rīgas velta atzinīgus vārdus deputātei S.Āboltiņai (JL) par uzstāšanos priekšvēlēšanu diskusijā televīzijā un vēl viņai veiksmi un panākumus.

Autore no Rīgas velta atzinīgus vārdus deputātam S.Dolgopolovam (SC), vēl veiksmi un aicina mainīt ierēdņu attieksmi pret veciem ļaudīm.

Biznesa un finanšu pētniecības centra projekta vadītāja pateicas deputātam R.Paulam (TP) par dalību diskusijā.

 

1

 

 

5

 

 

1

1

 

1

Ministru prezidenta darbs

1

Latvijas Nacionālās frontes pārstāvji pārmet, ka Ministru prezidents V.Dombrovskis sniedz intervijas krievu valodā, un uzskata, ka tāpēc viņam nav tiesību pildīt valstiski svarīgus pienākumus.

 

1

Ministru kabineta darbs

142

Leikēmijas slimnieku atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja atklātā vēstulē aicina deputātus pārskatīt valsts politiku attiecībā uz slimniekiem, kā arī zāļu kompensācijas mehānismu.

 

Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācijas prezidents un Latvijas Osteoporozes pacientu un invalīdu asociācijas priekšsēdētāja aicina nepieļaut osteoporozes diagnosticēšanai un ārstēšanai paredzēto līdzekļu samazināšanu, kas izraisīs saslimstības, invaliditātes un mirstības pieaugumu, kā arī sadārdzinās ārstēšanos.

 

SIA „RAKUS” klīnikas „Biķernieki” darbinieki iesniedz atklāto vēstuli, kurā pauž neizpratni par Veselības ministrijas lēmumu pārvietot VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” uz klīnikas telpām. Iesnieguma autori cer uz taisnīgu lēmumu.

 

Vairāku pagastu priekšsēdētāji pieprasa, lai SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” atļautu strādāt, saglabājot daudzprofilu lokālās slimnīcas statusu un juridisko statusu (9 paraksti).

 

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs kategoriski iebilst pret plānoto stacionārās medicīnas aprūpes pieejamības ierobežojumu un lūdz Veselības ministriju un Ministru kabinetu izvērtēt visus apstākļus.

 

Arodbiedrības „Latvijas izglītības vadītāju asociācija” prezidente ierosina, ka asociācija reorganizācijas rezultātā varētu uzņemties Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras un Profesionālās izglītības administrācijas funkciju īstenošanu, kā arī ierosina Izglītības valsts inspekcijai pievienot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, jo, viņasprāt, to funkcijas dublējas.

 

Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras direktore ierosina Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo iestāžu reorganizācijas rezultātā deleģēt noteiktas funkcijas nevalstiskajām organizācijām. Autore norāda, ka tas būtu finansiāli efektīvs risinājums un veicinātu izglītības kvalitātes attīstību. Aicina Izglītības valsts inspekciju pievienot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, jo, viņasprāt, nav nepieciešams tik liels kontrolējošo institūciju skaits.

 

Latvijas Skolotāju kongresa organizētās 2009.gada 1.jūnija tautas sapulces delegātu vārdā iesniegta rezolūcija, kurā viņi aicina Ministru prezidentu pieprasīt izglītības un zinātnes ministres T.Koķes tūlītēju atkāpšanos.

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks informē, ka arodbiedrības padomes sēdē tika izteikta neuzticība izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei. Iesniegumā teikts, ka arodbiedrība patur spēkā tiesības 1.septembrī neuzsākt mācību gadu.

 

Saldus pilsētas ģimnāzijas direktore lūdz izvērtēt Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri par 11,5 miljoniem latu veidot vienotu valsts izglītības informācijas sistēmu. Plānotos uzlabojumus var veikt arī bez papildu finansējuma, un šos finanšu līdzekļus lietderīgāk varētu izmantot, piemēram, skolēnu brīvpusdienām, bezmaksas mācību grāmatām, skolotāju algām, norāda skolas direktore.

 

Latvijas Policijas akadēmijas studenti iesniedz kopsapulcē pieņemto atklāto vēstuli, kurā aicina Ministru kabinetu nepieņemt sasteigtu un nepārdomātu lēmumu par akadēmijas slēgšanu. Viņuprāt, var tikt sagrauta tiesībaizsardzības sistēmas darbinieku augstākās izglītības sistēma.

 

Pret Iekšlietu ministrijas plānu likvidēt Latvijas Policijas akadēmiju iestājas arī Informācijas tehnoloģiju speciālistu arodbiedrības prezidents.

 

Vangažu arodskolas darbinieki uzskata, ka piedāvātais Vangažu arodskolas, Rīgas 3.arodvidusskolas un Dzelzceļnieku skolas reorganizācijas variants ir nepārdomāts un tā rezultātā cietīs sociālā riska grupu jaunieši, kuri mācās Vangažu arodskolas pedagoģiskās korekcijas grupās. Autori pauž cerību uz saprātīgu un gan bērniem un viņu vecākiem, gan valstij ekonomiski izdevīgu lēmumu (31 paraksts).

 

Biedrības „Integrācija sabiedrībai” prezidents aicina saglabāt postpenitenciārās palīdzības sniegšanu bijušajiem notiesātajiem un attiecīgo funkciju izpildi deleģēt sociālās rehabilitācijas centriem.

 

Autors no Limbažiem raksta par diskriminējošiem nosacījumiem attiecībā uz Eiropas Savienības finansējuma piesaisti denacionalizēto namu fondu sakārtošanai.

 

105

 

 

 

1

 

 

11

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

9

 

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

3

 

 

 

3

 

 

Valsts institūciju darbs

1

Autors no Madonas rajona uzskata, ka jālikvidē Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra un tās funkcijas jānodod Ceļu satiksmes drošības direkcijai.

 

1

Nevalstisko organizāciju (NVO) darbs

19

Latvijas Radošo savienību padome iesniedz plēnuma „Vērtības. Kultūra. Nākotne” rezolūciju, kurā pieprasa nodrošināt zinātni ar likumā noteikto finansējumu, realizēt reģionālo kultūrpolitiku, sadarboties ar nozares pārstāvjiem normatīvo aktu izstrādē u.c. (500 paraksti).

 

Sieviešu tiesību institūta valdes priekšsēdētāja iesniedz NVO foruma rezolūcijas jautājumos par sieviešu diskrimināciju darba tirgū, struktūrfondu pieejamību NVO un NVO līdztiesīgu piedalīšanos valsts un pašvaldību iepirkumos (97 paraksti).

 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības „Dzīvības koks” valdes priekšsēdētāja aicina vēža skrīningā neiztērētos finanšu līdzekļus novirzīt citu onkoloģisko problēmu risināšanai – medikamentiem, izmeklējumiem un rehabilitācijai. Biedrība mudina sabiedrības informēšanas pasākumos iesaistīt NVO.

 

Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāja un biedrības „Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” valdes priekšsēdētāja aicina paplašināt Eiropas Savienības struktūrfondu pieejamību un izskaust sieviešu diskrimināciju darba tirgū.

 

Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība un citas NVO aicina Eiropas Savienības komisāra amata kandidāta izvirzīšanā ievērot dzimumu līdztiesības principu un nominēt šim amatam sievieti.

3

 

 

 

1

 

1

 

 

 

3

 

 

11

 

 

Saeimas, pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanas

 

7

Autore no Rīgas kritiski vērtē deputāta A.Šlesera (LPP/LC) pirmsvēlēšanu mītiņu un partijas LPP/LC darbību.

 

Autore no Ogres ir priecīga par izmaiņām Rīgas domē un pašvaldībās pēc notikušajām vēlēšanām. Viņa iesaka vairākus risinājumus situācijas uzlabošanai Latvijā, piemēram, izsludināt ārkārtas situāciju un Rīgas pašvaldībai sadarboties ar lauku ciematiem un baznīcām, veidojot garīgas kopienas. Autore kritiski izsakās par deputāta A.Šlesera (LPP/LC) realizēto politiku.

1

 

 

6

 

 

 

II. Priekšlikumi likumdošanas pilnveidošanas jautājumos

141

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

117

Vairākas ar grāmatniecību saistītas NVO aicina ar 2009.gada 1.jūliju atjaunot nozarei pazemināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, pretējā gadījumā grāmatniecības nozare tiks iznīcināta.

 

Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētājs lūdz valsts budžeta grozījumos paredzēt finansējumu memoriāla „Vēstures taktīla” izveidošanai pie Okupācijas muzeja.

 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs lūdz izdarīt grozījumus likumā Par nodokļiem un nodevām attiecībā uz nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanu elektroniskā veidā.

 

100

 

 

6

 

1

 

Juridiskā komisija

2

Autors no Aizkraukles rajona aicina grozīt Saeimas vēlēšanu likumu, paredzot tiesības balsot par individuāliem kandidātiem.

 

Autors no Rīgas ierosina izdarīt grozījumus Saeimas kārtības ruļļa pantos par deputātu atalgojumu, piemaksām un deputātu palīgu atalgojumu.

 

1

 

 

1

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

2

Autors no Rīgas iesniedz skaidrojumu attiecībā uz saņemto Saeimas atbildi par to, ka visiem Latvijas karavīriem nepieciešama atceres diena. Autors ierosina to atzīmēt 11.novembrī kā Lāčplēša dienu – Latvijas karavīru dienu.

 

Liepājas arodbiedrības centra priekšsēdētājs iesniedz tautas sapulces Liepājā dalībnieku prasības deputātiem nodrošināt Satversmē noteikto cilvēktiesību ievērošanu valstī, iestāties pret sociālās aizsardzības normu pazemināšanu un izstrādāt īpašu likumu par referendumiem.

1

 

 

 

1

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

1

Autore no Rīgas aicina izdarīt grozījumus likumos, lai aizsargātu latviešu valodu, nosakot atbildību un sodus par valodas kropļošanu.

1

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

14

Autoru grupa no Cēsīm iesniedz priekšlikumus likumā Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Viņi aicina nodrošināt patērētāju tiesību pārstāvim iespējas iepazīties ar tarifu aprēķina dokumentiem, kā arī noteikt, ka regulatora darbības finansējums nav atkarīgs no apstiprināto tarifu lieluma. Autori arī ierosina likumā paredzēt to, ka sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumi nav privatizējami (8 paraksti).

 

Autore no Cēsu rajona lūdz izvērtēt situāciju un pieņemt likumu, lai netiktu atcelti zemes nomas griesti, jo citādi viņa nevarēšot samaksāt par nomāto zemi Grobiņā.

 

Autors no Saldus rajona aicina grozījumos Sugu un biotopu aizsardzības likumā nepieļaut kompensējošo maksājumu izslēgšanu Natura 2000 teritorijām.

 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs iebilst pret grozījumiem Sugu un biotopu aizsardzības likumā, kas paredz izslēgt normu, kura attiecas uz kompensāciju par īpaši aizsargājamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. Autors norāda, ka tādējādi likums zaudēs sabalansētību vides aizsardzības, sociālajā un ekonomikas jomā.

 

1

 

 

 

 

1

 

10

 

2

Sociālo un darba lietu komisija

 

5

Autoru grupa no Jēkabpils vērš uzmanību uz to, ka paredzētie grozījumi normatīvajos aktos apdraudēs sociālās garantijas cilvēkiem, kuriem ir arodslimības, un tādējādi pārkāps Satversmi (8 paraksti).

 

Latvijas industriālo nozaru arodbiedrību priekšsēdētāji uzskata, ka būtu diskriminējoši samazināt darbspēju zuduma apjomu, kura gadījumā tiks izmaksāta atlīdzība cilvēkam, kam konstatēta arodslimība vai darbspēju zudums. Viņi pauž viedokli, ka tas apdraudētu darbinieku sociālās garantijas, kā arī iespēju ārstēties (14 paraksti).

 

Biedrības „Asociācija Ģimene” valdes priekšsēdētāja iesniedz starptautiskajā forumā „Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte” pieņemto rezolūciju par dabīgas ģimenes nozīmi valsts ilgtermiņa pastāvēšanā un attīstībā. Tajā pausts aicinājums deputātiem uzsākt diskusiju un iniciēt likumdošanas aktu grozījumus, kas ietverti rezolūcijā.

2

 

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

III. Iesniegumi un sūdzības dažādos jautājumos

141

 

Iesniegumos un sūdzībās biežāk skartie jautājumi:

-          tiesību aizsardzība un likumības nodrošināšana (16);

-          Saeimas darbs (9);

-          informācijas pieprasījumi (9);

-          valsts pārvaldes iestāžu un amatpersonu darbs (7);

-          sociālā aizsardzība (7);

-          cilvēktiesības (7).

 

Apmeklētāju un informācijas centra publiskās telpas darbs

Apmeklētāju pieņemšanā biežāk skartie jautājumi:

-          informācija par Saeimas amatpersonu un struktūrvienību kontakttālruņiem (16);

-          konsultācijas dažādos jautājumos (10);

-          informācija par citām institūcijām (10);

-          Saeimas caurlaižu režīms (8).

 

Pa Saeimas informatīvo tālruni 67087321 biežāk saņemtie jautājumi:

-          informācija par Saeimas darbu (53);

-          informācija par Saeimas amatpersonu un struktūrvienību kontakttālruņiem (40);

-          informācija par citu valsts institūciju kontaktinformāciju (15);

-          konsultācijas dažādos jautājumos (12);

-          viedoklis par situāciju valstī (7).

 

 

Sabiedrisko attiecību biroja

vadītāja Lelde Rāfelde