Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

 

Latvijas Republikas Saeimas

Sabiedrisko attiecību biroja informācija

par saņemtajiem iesniegumiem

2009.gada novembrī

 

Saņemti iesniegumi:

 

kopskaitā

332

individuālie

298

kolektīvie

29

anonīmie

5

t.sk. svešvalodās

21

t.sk. e-pasts

56

Saņemti iesniegumi pa sadaļām:

 

priekšlikumi un atsauksmes par politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem

109

priekšlikumi likumdošanas jautājumos

125

dažādi jautājumi

98

Sabiedrisko attiecību birojā:

sagatavotas atbildes

13

sniegtas starpatbildes par iesniegumu tālāku virzību un informācija par saņemtajiem iesniegumiem

15

nodoti iesniegumi deputātiem (t.sk. pavairoti)

136

nodoti iesniegumi Saeimas frakcijām (t.sk. pavairoti)

220

nodoti iesniegumi Saeimas komisijām (t.sk. pavairoti)

100

nodoti iesniegumi Saeimas struktūrvienībām

35

pārsūtīti iesniegumi citām iestādēm un organizācijām

7

ievietoti iesniegumi lietā

8

Apmeklētāju un informācijas centrā:

 

pieņemti apmeklētāji

135

t.sk. individuālie

99

saņemti iesniegumi

39

saņemti zvani pa informatīvo tālruni 67087321

91

saņemti iesniegumi uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

 

Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši:

 

 

 

deputāts J.Sokolovskis (PCTVL)

1

deputāte I.Rībena (JL)

1

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas

priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs

 

Sabiedrisko attiecību biroja

vadītāja Lelde Rāfelde

 

Pārskats par Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja

Apmeklētāju un informācijas centrā saņemtajiem iesniegumiem

2009.gada novembrī

 

Tēma

Saņemto iesniegumu skaits

I.Priekšlikumi un atsauksmes par politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem

109

Iekšpolitika, ekonomika

22

Pensionāri no Rīgas un autore no Ķekavas pauž sašutumu par zemajām pensijām, valsts amatpersonu augstajām algām, lielo valsti pametušo skaitu, augsto mirstības līmeni un uzskata, ka valstī ir netaisnīga veselības aprūpes sistēma.

 

Autors no Ventspils iesniedz priekšlikumus Ventspils pilsētas attīstībai, kuru realizācijas rezultātā pilsēta iegūtu „veselīgas pilsētas” statusu.

 

Autore uzskata, ka valsts gremdē uzņēmējdarbību un jāsauc pie atbildības tie, kuri valsti noveduši līdz bankrotam.

 

Autors no Rīgas uzskata, ka ne Saeimai, ne Ministru kabinetam nav vīzijas krīzes pārvarēšanai, ka reformas notiek reformu pēc un vēlāk noris cīņa ar sekām.

 

Autori no Rīgas pauž satraukumu par Latvijas attīstību un aicina rūpēties par tautas labklājību, kā arī atjaunot lauksaimniecību un ekonomiku.

 

Latgales reģiona iedzīvotāju iniciatīvas grupas pārstāvji iesniedz priekšlikumus, lai apturētu iedzīvotāju nabadzības līmeņa padziļināšanu un masveida aizbraukšanu uz ārzemēm (14 paraksti).

 

16

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

Ārpolitika

1

Krimas tatāru nacionālā kustība lūdz Saeimu iniciēt EDSO Parlamentārajā Asamblejā jautājumu par Krimas tatāru nācijas tiesībām savā teritorijā.

 

1

Saeimas, frakciju un deputātu darbs

 

27

Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētāja vietniece ir neapmierināta ar Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sniegto atbildi un vēlas, lai viņu organizācijas pārstāvjus uzaicina uz komisijas sēdi.

 

Autore pateicas deputātam V.Agešinam (SC) un pārējiem Saeimas deputātiem par lēmumu atcelt ieturējumu no pensijas pensionāriem ar invaliditāti.

 

Asociācija „Papardes zieds” lūdz tikšanos ar Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju jautājumos par reproduktīvo un seksuālo veselību.

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība uzaicina deputātes A.Barču (TP) un V.Muižnieci (TP) piedalīties forumā „Darba tiesības un to ievērošana ekonomiskās krīzes pārvarēšanai”.

 

Sabiedrība par atklātību „Delna” uzaicina deputātus uz Korupcijas uztveres indeksa prezentācijas pasākumu.

 

Sabiedriskās politikas centrs „Providus” ielūdz deputātus uz konferenci „Atjaunojošais taisnīgums nepilngadīgo noziedzības kontekstā: Baltijas valstis Eiropas dimensijā” un informē par Eiropas pilsoņu apspriedi.

 

Autors no Valmieras novada kritiski vērtē deputātu uzvedību Saeimas sēdēs.

 

Autors uzskata, ka tiem deputātiem, kuri neiekļūs nākamajā Saeimā, nav jāmaksā kompensācija.

 

Autors aicina deputātus ziedot savas algas, lai atbalstītu valsts trūcīgos iedzīvotājus.

 

Autors uzskata, ka tiesnešus jāvēl tautai, un viņu interesē deputātu viedoklis par šo jautājumu.

 

Autors no Jaunjelgavas novada kritiski vērtē Saeimas negatīvo balsojumu par iespēju Parex bankas bijušajiem īpašniekiem turpināt saņemt ikmēneša ienākumus no bankas.

 

Pensionārs no Jaunjelgavas novada un vīru kora „Tēvzeme” pārstāvis vēl panākumus deputātam V.Lācim (pie frakcijām nepiederošs) un cer uz taisnīgu tiesas lēmumu lietā pret deputātu N.Kabanovu (SC).

 

Autors no Jelgavas kritiski vērtē deputāta V.Lāča (pie frakcijām nepiederošs) darbību, bet atbalsta deputātu N.Kabanovu (SC).

 

Autors no Limbažu novada kritiski vērtē deputāta P.Tabūna (TB/LNNK) un pārējo deputātu darbu un vaino viņus valsts novešanā līdz krīzes situācijai.

 

Vēlēšanu reformas biedrības izpilddirektors atzinīgi vērtē Saeimas priekšsēdētāja uzrunu šā gada 18.novembra Saeimas svinīgajā sēdē un iesniedz priekšlikumus parlamentārās demokrātijas nostiprināšanai valstī.

 

Autore pauž savu kritisko nostāju par deputātu attieksmi pret Latvijas himnu, dziedot to Saeimas svinīgajā sēdē šā gada 18.novembrī.

 

Autori kritiski vērtē to, ka deputāti saņem lielas algas, bet iedzīvotājiem tās tiek samazinātas un līdz ar to ir grūti izdzīvot.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas Pierīgas arodbiedrības priekšsēdētāja aicina deputāti A.Barču (TP) tikties ar organizācijas biedriem un sniegt atbalstu nodaļas darbam.

 

Sabiedrisko attiecību aģentūra „PR Stils” aicina svinēt Latvijas dzimšanas dienu visiem kopā, dāvinot trīs labus darbus Latvijai.

 

Latvijas Okupācijas muzeja biedrība lūdz iespēju sarīkot Latvijas PSR Augstākās padomes 1990.gada 4.maija sēdes simulāciju Saeimas telpās 2010.gada 3.maijā.

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

2

 

1

 

2

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

2

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

3

 

1

 

 

1

 

 

1

Valsts institūciju darbs

21

Autoru no Kuldīgas satrauc iespējamā sporta skolu likvidācija, kā rezultātā netiks veicināta bērnu attīstība un pieaugs bezdarbs.

 

LSVC „Kleisti” jāšanas sekcijas audzēkņi un viņu vecāki (98 paraksti), treneri un darbinieki (44 paraksti) aicina saglabāt minēto sporta skolu un tās finansējumu 2010.gadam. Ierosina sporta skolas apvienot vienotā Valsts sporta centrā.

 

Cēsu rajona invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājs uzskata, ka Finanšu ministrija neveicina vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanu invalīdu biedrībām, novilcinot jautājuma izskatīšanu par grāmatvedības divkāršās ierakstu sistēmas atcelšanu.

 

Autors no Rīgas sūdzas par Rīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas darbinieku bezdarbību, novilcinot jautājuma izskatīšanu par viņa nodarbināšanu bez darba līguma.

 

Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija neatbalsta Kultūras ministrijas izstrādātās mūzikas skolu reformas projektu, jo izglītības programmas esot samazinātas uz pusi un ir nepieņemami dalīt audzēkņus profesionāļos un amatieros.

 

PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” valdes priekšsēdētājs un divu nodaļu vadītāji atbalsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstību un kvalitātes uzlabošanu. Viņi ierosina izveidot vienu vienotu dispečeru centru visā Latvijas teritorijā ar atrašanās vietu Rīgā (3 paraksti).

 

Latvijas Atdzimšanas partijas priekšsēdētājs uzskata, ka KNAB darbība ir neefektīva, to vajadzētu likvidēt vai reorganizēt.

 

Autors aicina uz krīzes laiku slēgt augstskolu filiāles novados un to finanses ieguldīt pamatskolās.

 

Odzienas skolas skolotāji aicina neslēgt skolu un pauž gatavību turpināt darbu (7 paraksti).

 

Autors kritiski vērtē Tiesībsarga biroja darbu.

 

Latvijas Kinoloģijas federācijas dzīvnieku aizsardzības grupas valdes priekšsēdētāja iesniedz priekšlikumus grozījumiem MK noteikumos Nr.277 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”.

 

Latvijas moto klubu asociācijas pārstāvji pieprasa valsts augstākajām amatpersonām skaidrojumu par autotransporta nodevas aprēķināšanu, par tās izlietošanas plāniem u.c. (5 paraksti).

 

2

 

 

5

 

 

1

 

2

 

 

4

 

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

Politisko partiju darbs

5

Autors no Valmieras novada kritiski vērtē Tautas partijas darbību.

 

5

Nevalstisko organizāciju darbs

33

Dziesmu svētku biedrības valdes priekšsēdētāja uzskata, ka ir apdraudēta Dziesmu un deju svētku tradīcija.

 

Kandavas novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs ierosina Latvijai kļūt par prezidentālu republiku, kur Valsts prezidentu ievēl Latvijas pilsoņi.

 

Biedrības „Tautsargs” vadītājs uzskata, ka Latvijas armijai ir nevis 90 gadu, bet gan tikai 40, jo piecdesmit okupācijas gadus varot neskaitīt.

 

Latvijas Pensionāru federācija iesniedz reģionu pensionāru konferencēs pieņemtās rezolūcijas un priekšlikumus sociālās situācijas nepasliktināšanai un nodokļu jomas sakārtošanai.

 

Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents iesniedz atzinumus par Zemkopības ministrijas programmu „Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas” un par finanšu pieejamību kreditēšanai.

 

Palīdzības biedrība „Tēvzemes sargiem” iesniedz vēstījumu „Atzīmējot Latvijas Valsts proklamēšanas 91.gadadienu”, kurā aicina risināt jautājumu par brīvības cīnītāju un viņu mantinieku īpašumtiesību jautājumiem (4 paraksti).

 

Asociācija „Papardes zieds” iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai informatīvos materiālus par asociācijas darbu sakarā ar tās dibināšanas 15.gadadienu.

 

Latvijas Tiesnešu biedrība iesniedz sapulces rezolūciju par tiesnešu atalgojumu 2010.gadā.

 

Tabakas un alkohola kontroles Latvijas nacionālā koalīcija pauž satraukumu par uzticības tālruņa atkarību jautājumos slēgšanu.

 

Zviedrijas Pedagogu apvienība, Francijas un Vācijas Izglītības apvienības aicina nesamazināt finansējumu augstākajai izglītībai Latvijā un solidarizējas ar Latvijas arodbiedrībām.

8

 

 

6

 

7

 

 

2

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

1

 

3

 

 

3

II. Priekšlikumi likumdošanas pilnveidošanas jautājumos

125

Likumdošanas pilnveidošanas jautājumi

6

SIA „Liepājas tramvajs” arodorganizācija, Liepājas arodbiedrību centrs, Liepājas metalurgu arodbiedrība, AS „Liepājas papīrs” arodorganizācija (30 paraksti) aicina Saeimu neatbalstīt grozījumus likumos, kas būtiski pasliktina strādājošo un viņu ģimenes locekļu nodrošinājumu un ierobežo tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem apjoma ziņā.

 

Autore no Preiļu novada ierosina izvērst diskusiju par Pilsonības likuma un Latvijas Republikas Satversmes grozījumiem, kā arī ierosina popularizēt latviešu gara bagātības.

 

5

 

 

 

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

70

Latvijas Radošo savienību padomes valdes priekšsēdētājs kategoriski iebilst pret valsts budžeta līdzekļu samazinājumu kultūrai nākamajā gadā un informē, ka akcijā „Es par kultūru” ir parakstījušies 42 564 cilvēki (445 paraksti).

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja un Latvijas Pedagogu domes priekšsēdētājs un citu apvienību priekšsēdētāji (5 paraksti) lūdz 2010.gada valsts budžetā nodrošināt nepieciešamo finansējumu zinātnes pastāvēšanai un izglītības kvalitātes nodrošināšanai.

 

Autore no Rīgas uzskata, ka, lemjot par nekustamā īpašuma nodokļa likmi, ir jāņem vērā ne tikai ēkas kadastrālā vērtība, bet arī tās nolietojums un tehniskais stāvoklis.

 

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja aicina nesamazināt finansējumu veselības aprūpei 2010.gadā.

 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs pauž bažas par iespējamo atalgojuma samazinājumu ārstniecības personām 2010.gadā.

 

Studentu korporācijas Latvia Filistru biedrības priekšsēdētājs iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””.

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība iesniedz savus iebildumus par 2010.gada valsts budžeta projektu.

 

Latvijas Darba devēju konfederācija pieprasa 2010.gada valsts budžetā samazināt izdevumus, nepalielināt iedzīvotāju ienākumu nodokli un paredzēt finansējumu izaugsmei.

 

Latvijas Ārstu biedrības prezidents ierosina pievienoties Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām un ieviest akcīzes nodokli sālim un palielināt to cukuram.

 

Latvijas Pārtikas uzņēmu federācijas izpilddirektors neatbalsta Latvijas Ārstu biedrības prezidenta ierosinājumu ieviest akcīzes nodokli sālim un paaugstināt to cukuram.

 

Nodokļu maksātāju biedrības valdes priekšsēdētājs aicina atjaunot iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) neapliekamā minimuma slieksni 90 latu apmērā, saglabāt atvieglojumu par apgādībā esošu personu 63 latu apmērā un paaugstināt IIN līdz 27 procentiem.

Autors pauž sašutumu par IIN palielināšanu.

 

Autors ierosina samazināt pievienotās vērtības nodokli līdz 8 procentiem.

 

Autore no Madonas novada lūdz nepiemērot lauksaimniekiem nodokli par dienesta automašīnu izmantošanu.

 

Autore iesniedz vairākums priekšlikumus nodokļu sistēmas pilnveidošanai.

 

Veselības ministrijas galvenais speciālists iesniedz apkopoto informāciju par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem vispārējās izglītības procesa nepārtrauktībai bērniem, kas ilgstoši ārstējas ārstniecības iestādēs.

 

Cēsu rajona invalīdu biedrības priekšsēdētājs aicina atcelt divkāršās grāmatvedības ierakstu sistēmu nevalstiskajām organizācijām.

 

Latvijas moto klubu pārstāvji (18 paraksti) un individuāli autori iebilst pret grozījumiem likumā „Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" attiecībā uz motocikliem.

 

Autors ierosina paaugstināt transportlīdzekļu ikgadējo nodevu kravas automašīnām.

 

Tautas frontes muzeja direktore lūdz piešķirt finansējumu muzejam no valsts programmas „Kultūras mantojums” 2010.gadam.

 

Nacionālā radio un televīzijas padome lūdz paredzēt finansējumu 2010.gada valsts budžetā infrastruktūras nodrošināšanai, lai iedzīvotāji nepaliktu bez pieejas bezmaksas televīzijai (4 paraksti).

 

Autors ierosina devalvēt latu.

 

8

 

 

 

16

 

 

1

 

4

 

 

1

 

2

 

 

13

 

 

6

 

3

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

 

3

 

1

 

1

 

 

2

 

 

 

1

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

2

Arhibīskaps Viktors atgādina Satversmes tiesas ierosināto lietu par diskriminējošo normu Reliģisko organizāciju likuma 10.pantā un interesējas par likumprojekta virzību.

2

Juridiskā komisija

6

Autore ierosina grozīt Maksātnespējas likumu jautājumā par dzīvojamo ēku projektu attīstītāju maksātnespēju.

 

Autors lūdz Saeimai atkārtoti apstiprināt viņu administratīvā rajona tiesneša amatā.

 

Autors no Rīgas aicina grozīt Civilprocesa likuma 481.pantu, jo uzskata, ka tajā iekļautās normas ir nedemokrātiskas.

 

Autore no Ogres novada ir neapmierināta ar Satversmes tiesas spriedumu un tāpēc ierosina likumos paredzēt Satversmes tiesas spriedumu pārsūdzības iespējas.

 

Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes priekšsēdētājs un autors no Smiltenes novada iesniedz priekšlikumus Saeimas vēlēšanu procesa pilnveidošanai.

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

 

2

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

19

Rīgas 21., 59., 97., 104., 148., 172., 208., 216., 224., 229., 231., 233. pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki un bērnu vecāki aicina izvērtēt mācību saturu 1.-12. klasei tādējādi, lai mācības vidējās izglītības ieguvei būtu 11 gadi un vidusskolu varētu beigt 18 gadu vecumā (1369 paraksti).

 

Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācija lūdz grozīt vai svītrot Izglītības likuma 46.panta piekto daļu.

 

Pirmsskolas izglītības asociācija sniedz vērtējumu par izveidojušos situāciju pirmsskolas izglītībā un Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajiem dokumentu projektiem (66 paraksti).

 

17

 

 

 

1

 

 

1

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

10

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks un nozaru arodbiedrību vadītāji prasa, lai valsts nodrošinātu tādu valsts kapitālsabiedrību vadības atalgojuma sistēmu, kas būtu motivējoša un vērsta uz uzņēmumu attīstību (3 paraksti).

Latvijas Universitāšu asociācija ierosina svītrot no likumprojekta „Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu” 12.panta pirmo daļu attiecībā uz augstskolu personālu.

 

1

 

 

9

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

5

„Eurogroup for Animals”, kas pārstāv Eiropas Savienības vadošās dzīvnieku labturības organizācijas, Norvēģijas Dzīvnieku aizsardzības apvienība un Latvijas Veterinārārstu biedrība aicina likumprojektā „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” noteikt aizliegumu attiecībā uz dzīvnieku kropļošanu izstāžu vajadzībām.

 

Vides konsultatīvā padome aicina noraidīt Informatīvo ziņojumu par Aizsargjoslu likumā ietverto normu integrēšanu citos normatīvajos aktos.

 

4

 

 

 

1

Sociālo un darba lietu komisija

 

7

Latvijas Pensionāru federācija un autore no Ludzas vērš deputātu uzmanību uz grozījumiem likumā Par valsts pensijām un aicina nepieļaut diskrimināciju pēc pilsonības pazīmes, nosakot apdrošināšanas stāžu.

 

Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni”, biedrība „Aicinājums Tev”, Olaines novada sieviešu invalīdu asociācija „Aspazija”, Latvijas Invalīdu biedrība, 2.grupas invalīde no Siguldas lūdz saglabāt 1. un 2.grupas invalīdiem tiesības braukt sabiedriskajā transportā bez maksas.

2

 

 

 

5

 

 

III. Iesniegumi un sūdzības dažādos jautājumos

98

-       informācijas pieprasījumi;

-       sociālā aizsardzība;

-       sūdzības par tiesībaizsardzības iestāžu darbu;

-       ieslodzīto personu problēmas;

-       uzņēmējdarbība.

 

 

Sabiedrisko attiecību biroja

vadītāja Lelde Rāfelde