Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Latvijas Republikas Saeimas

Sabiedrisko attiecību biroja informācija

par saņemtajiem iesniegumiem

2009.gada jūlijā

 

Saņemti iesniegumi:

 

kopskaitā

298

individuālie

233

kolektīvie

61

anonīmie

4

t.sk. svešvalodās

31

t.sk. e-pasts

48

Saņemti iesniegumi pa sadaļām:

 

priekšlikumi un atsauksmes par politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem

103

priekšlikumi likumdošanas jautājumos

75

dažādi jautājumi

120

Sabiedrisko attiecību birojā:

sagatavotas atbildes

4

sniegtas starpatbildes par iesniegumu tālāku virzību un informācija par saņemtajiem iesniegumiem

41

nodoti iesniegumi deputātiem (t.sk. pavairoti)

139

nodoti iesniegumi Saeimas frakcijām (t.sk. pavairoti)

144

nodoti iesniegumi Saeimas komisijām (t.sk. pavairoti)

112

nodoti iesniegumi Saeimas struktūrvienībām

25

pārsūtīti iesniegumi citām iestādēm un organizācijām

2

ievietoti iesniegumi lietā (anonīmi, bez konkrēta satura)

8

Apmeklētāju un informācijas centrā:

 

pieņemti apmeklētāji

99

t.sk. individuālie

66

saņemti iesniegumi

32

saņemti zvani pa informatīvo tālruni 67087321

102

sniegtas atbildes uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1

Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši:

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

2

Partijas „Jaunais laiks” frakcija un partijas „Pilsoniskā Savienība” frakcija

1

deputāts J.Lagzdiņš (TP)

1

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas

priekšsēdētāja biedrs Māris Ārbergs

 

Sabiedrisko attiecību biroja

vadītāja Lelde Rāfelde

 

Pārskats par Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja

Apmeklētāju un informācijas centrā saņemtajiem iesniegumiem

2009.gada jūlijā

 

Tēma

Saņemto iesniegumu skaits

I.Priekšlikumi un atsauksmes par politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem

103

Iekšpolitika, ekonomika

57

Daudzu Latvijas skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu un uzņēmumu darbinieki no visas Latvijas ir sašutuši par pieņemtajiem grozījumiem valsts budžetā, kas ierobežo tiesības strādāt, saņemt adekvātu atalgojumu un samazina sociālās garantijas. Viņi pieprasa pārtraukt pret Latvijas tautu vērstas darbības un saukt pie atbildības personas, kas vainīgas krīzes izraisīšanā valstī. Iesniegumu autori uzsver, ka izmantos visas iespējas, lai nodrošinātu principu „Viens likums - viena taisnība visiem!” Latvijā (1116 paraksti). Viens no autoriem iesniedz paša izstrādāto Ekonomiskās krīzes novēršanas likumu.

 

Individuāli autori un biedrības no vairākām Latvijas pilsētām iebilst pret pensiju samazināšanu. Viņi uzskata, ka Saeima ir pieņēmusi nelikumīgu lēmumu. Daugavpils pilsētas pensionāru apvienība uzsver, ka patur savas tiesības apstrīdēt šo lēmumu Satversmes tiesā. Talsu pensionāru biedrība, Talsu invalīdu biedrība, Talsu diabēta biedrība un Saldus pensionāru biedrība iesniedz konkrētus priekšlikumus valsts izdevumu samazināšanai (4 paraksti).

 

Autore no Rīgas ir neapmierināta ar pieņemtajiem grozījumiem valsts budžetā un to, ka 1.grupas invalīdiem ir samazināts pabalsts. Viņa pieprasa likvidēt šo netaisnību.

 

Vairāki autori izsaka neapmierinātību ar situāciju valstī un uzskata, ka valsts ir nonākusi kritiskā stāvoklī politiķu kļūdu rezultātā. Viņi raksta, ka jāmaina vēlēšanu sistēma, jāveido partijas ar lielu biedru skaitu un tautai ir nepieciešami vienojoši mērķi. Autore no Ogres akcentē, ka valstī izveidojusies garīgā un morālā krīze un cilvēkiem jāmaina dzīvesveids un attieksme pret materiālajām vērtībām.

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājas vietnieks un Krimuldas vidusskolas kolektīvs atklātā vēstulē ierosina izteikt neuzticību izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei, kā arī likvidēt pašu ministriju, izveidojot Valsts skolu koordinācijas centru. Iesniegumu autori prasa atalgojumu par likmi samazināt tikai par 20 procentiem, pretējā gadījumā sola uzsākt beztermiņa streiku. Viņi ierosina solidāri samazināt algas visām valsts amatpersonām (84 paraksti).

 

Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu konfederācijas pārstāvji uzskata, ka aizdevuma ņemšana no Starptautiskā Valūtas fonda padziļina krīzi, kā arī uzdod vairākus jautājumus par fondu. Viņi prasa ar šī gada 1.augustu samazināt pievienotās vērtības nodokli un bankām atbalstīt mazo uzņēmumu darbību (3 paraksti).

 

Autori no Gulbenes rajona un Balviem iesniedz priekšlikumus, kā risināt valsts iedzīvotāju problēmas. Viņi aicina izveidot jaunas darba vietas, uz laiku samazināt pievienotās vērtības likmi vairākām nozarēm, samazināt birokrātiju un pārskatīt atalgojuma sistēmu valsts pārvaldē.

 

Autore pauž satraukumu par plānoto banku depozītu procentu aplikšanu ar nodokli. Uzskata, ka tādējādi nauda var aizplūst no bankām, kas graujoši ietekmēs banku sektoru.

 

35

 

 

 

 

4

 

 

 

 

2

 

10

 

 

 

 

 

2

 

 

1

 

 

 

2

 

 

1

 

 

Saeimas, frakciju un deputātu darbs

 

11

Latvijas Dziesmu svētku un rajonu virsdiriģentu kopsapulces dalībnieki paziņojumā pauž savu redzējumu par neatliekamo uzdevumu veikšanu, lai neapdraudētu Dziesmu svētku sagatavošanās procesu un svētku norisi. Viņi aicina Saeimu atjaunot ikgadējās mērķdotācijas koru un deju kolektīviem (13 paraksti).

 

Sabiedrības par atklātību „Delna” direktore Saeimas frakciju priekšsēdētājiem uzdod jautājumus par veselības ministres B.Rozentāles apstiprināšanu amatā.

 

Autore izsaka sašutumu, ka Saeima par veselības ministri apstiprinājusi B.Rozentāli.

 

Autori no Ventspils lūdz deputātus savākt likumā noteikto nepieciešamo deputātu parakstu skaitu un iesniegt prasību Satversmes tiesā, lai atceltu pieņemto likumu, kas paredz samazināt pensijas (5 paraksti).

 

Jelgavas politiski represēto apvienības „Staburadze” priekšsēdētājs iesniedz kopsapulces rezolūciju, kurā lūdz atcelt pieņemtos valsts budžeta grozījumus un pensiju samazinājumu personām, kuras cietušas PSRS laikā.

 

Vairāki autori aicina Saeimu tuvākajā laikā pieņemt likumu, kas ierobežotu pašvaldību priekšsēdētāju un deputātu atalgojumu pašvaldībās. Kā piemēru šāda likuma nepieciešamībai viens no autoriem min situāciju Dobeles novadā, kad tika paaugstināts amatpersonu atalgojums.

 

1

 

 

 

4

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

3

Valsts institūciju darbs

22

Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas valde pieprasa saglabāt slimnīcu reanimāciju nodaļu darbību, lai nelikvidētu iespēju glābt daudzu pacientu dzīvības.

 

Juglas Medicīnas centra valdes priekšsēdētājs pauž neizpratni par finansējuma samazinājumu sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 2009.gada otrajam pusgadam un lūdz sniegt skaidrojumu.

 

Lokālo daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīcu vadītāji lūdz saglabāt slimnīcu pašreizējo statusu. Viņi ir gatavi nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pat ar samazināto finansējumu (7 paraksti).

 

Latvijas Ārstu biedrības prezidents pauž bažas par Sabiedrības veselības aģentūras slēgšanu. Viņš uzskata, ka likvidācijas pamatā ir atsevišķu Veselības ministrijas ierēdņu nepatika pret Sabiedrības veselības aģentūras vadību.

 

II grupas invalīds norāda, ka daudzi pensionāri un invalīdi nevar samaksāt Ministru kabineta noteikumos noteikto maksu par ārstēšanos un lūdz rast iespēju to samazināt.

 

Daugavpils rajona Izglītības pārvaldes vadītāja un vairāku skolu direktori uzskata, ka Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā stratēģija „Nauda seko skolēnam” nav pieņemama. Iesnieguma autori vēlas no ministrijas saņemt atbildes uz vairākiem jautājumiem par veiktajiem aprēķiniem par skolotāju likmēm. Viņi izsaka vēlmi strādāt pēc vienlīdzīgiem nosacījumiem (18 paraksti).

 

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāvis iebilst pret plānoto mūzikas un mākslas skolu, kā arī sporta skolu finansējuma samazinājumu. Iesniegumu autors norāda, ka gadījumā, ja netiks rasts risinājums skolu turpmākai darbībai, būs apdraudēts sabiedrības kultūras līmenis un veselīga dzīvesveida attīstība.

 

Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācijas priekšsēdētāja atklātā vēstulē pauž viedokli, ka pieņemtie valsts budžeta grozījumi ir bezatbildīgi, kā arī mākslas un mūzikas skolotājus diskriminējoši. Viņa vēstulē akcentē, ka ir būtiski saglabāt Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolas un aicina rūpīgi izvērtēt turpmākās attīstības modeļus, lai pavirši pieņemtu lēmumu rezultātā nezustu izkoptās vērtības.

 

Latvijas Dizaineru savienības priekšsēdētāja izsaka atbalstu vidējai profesionālajai izglītībai un aicina, veicot reformas, neiznīcināt profesionālās ievirzes kultūrizglītības sistēmu.

 

Rīgas dzelzceļnieku skolas direktore iestājas par skolas saglabāšanu un iesniedz informāciju par skolas darbu.

 

Latvijas neatkarīgais speciālistu atestācijas un sertifikācijas centrs un Latvijas profesionālo gidu asociācija iebilst pret Ministru kabineta noteikumu „Tūristu gidu sertificēšanas un pakalpojumu sniegšanas kārtība” atcelšanu. Iesnieguma autore norāda, ka Ekonomikas ministrijas vainas dēļ, nesniedzot savlaicīgi informāciju par piedāvājumu pieteikties, sertifikācijas institūcijas nav savlaicīgi pieteikušās un pauž gatavību uzsākt gidu sertifikāciju.

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

Autors no Rīgas lūdz nodrošināt, lai Tieslietu ministrijas un Augstākās tiesas mājas lapās saskaņā ar Ministru prezidenta V.Dombrovska rīkojumu būtu publiskota informācija par minēto institūciju budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu.

 

Autors no Rīgas pārmet, ka nav ieviesta vienota atalgojuma sistēma valsts un pašvaldību institūcijās. Viņš ierosina likvidēt visu valsts iestāžu sabiedrisko attiecību nodaļas un samazināt dažādu iestāžu valsts nodevas.

 

Jūrmalas Iedzīvotāju konsultatīvās padomes vadītāja un partijas „Tev, Jūrmalai” valde uzskata, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jūrmalas nodaļas reorganizācija ir nelietderīga un lūdz to saglabāt.

 

Autors uzskata, ka Finanšu ministrija informāciju par „Parex banku” ir noslepenojusi pretlikumīgi, pretēji tālaika Ministru prezidenta I.Godmaņa solījumam, ka tā būs publiski pieejama. Viņš norāda, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nav veicis izmeklēšanu par valsts budžeta līdzekļu izsaimniekošanu.

 

Latvijas Ārstu biedrības prezidents aicina izvērtēt Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras direktores rīkojumu par līgumattiecību pārtraukšanu ar tām ārstniecības iestādēm, kurās sniedz mazāk par piecu veidu pakalpojumiem. Viņš uzskata, ka šāda rīcība ir diskriminējoša un klaji izpaužas korupcijas pazīmes.

 

1

 

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

4

Valsts amatpersonu darbs

12

Tiesībsarga biroja arodbiedrības biedri uzskata, ka tiesībsarga R.Apsīša turpmākā atrašanās savā amatā kavēs tiesībsarga institūcijas attīstību. Viņi uzskata, ka tiesībsarga prestižs ir zudis, viņa lēmumi tiek ietekmēti un birojā izšķērdē līdzekļus (20 paraksti).

 

Vairāki citi Tiesībsarga biroja darbinieki lūdz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju pārtraukt konflikta risināšanu Tiesībsarga birojā. Viņi uzskata, ka arodbiedrības prasība par R.Apsīša atstādināšanu ir noraidāma (24 paraksti).

 

Sabiedrība par atklātību „Delna” aicina Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju izvērtēt Tiesībsarga biroja darbības efektivitāti un reputācijas jautājumu, aicinot Tiesībsarga biroja darbiniekus uz komisijas sēdi (3 paraksti), kā arī komisiju pēc sēdes informēt sabiedrību un sniegt plašāku skaidrojumu par pieņemto lēmumu par konfliktu Tiesībsarga birojā.

 

Autors no Jelgavas novada lūdz deputātus atbalstīt tiesībsarga R.Apsīša palikšanu amatā.

 

Savukārt vairāki autori no dažādām Latvijas pilsētām uzskata, ka tiesībsargs R.Apsītis ir jāatbrīvo no amata. Viņi savu viedokli pamato ar tiesībsarga nespēju sakārtot tieslietu sistēmu, kā arī viņa rīcību izskatot sūdzības, „atrakstīšanos” un neatbildēšanu uz iesniegumiem.

 

Autors ir neapmierināts ar Valsts prezidenta V.Zatlera un Ministru prezidenta V.Dombrovska darbu un uzskata, ka abām amatpersonām ir jāatkāpjas no amata.

 

3

 

 

 

1

 

2

 

 

 

1

 

4

 

 

1

Politisko partiju darbs

1

Autori no Priekules kritiski vērtē partijas Jaunais laiks darbu. Kritika saistīta arī ar neapmierinātību par Priekules daudzprofila slimnīcas likvidāciju (3 paraksti).

 

1

 

II. Priekšlikumi likumdošanas pilnveidošanas jautājumos

75

Likumdošanas pilnveidošanas jautājumi

1

Autors no Rīgas uzskata, ka jāizstrādā likums, kas aizliedz anonīmas publikācijas internetā. Viņš norāda, ka Latvijas valsts izaugsmei nepieciešams savstarpējs cilvēciskums un jāizlīgst dažādām paaudzēm, emigrantiem un Latvijā palikušajiem latviešiem.

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

2

Biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” valdes priekšsēdētāja lūdz iekļaut 2010.gada valsts budžeta projektā mērķdotāciju dalības maksai Eiropas Sieviešu lobijā un Eiropas invalīdu forumā 2010.gadā.

 

2

Juridiskā komisija

2

Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība lūdz Saeimu pieņemt likumu par nekustamā īpašuma J.Asara ielā 13 nodošanu Rīgas Grīziņkalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai.

1

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

10

Biedrības „Daugavas Vanagi” centrālās valdes informācijas nozares vadītājs biedrības vārdā izsaka neapmierinātību ar likumprojektu Elektronisko mediju likums. Viņš iepazīstina ar valdes sēdes rezolūciju, kurā uzsvērts, ka šāds likums samazinās latviešu valodas un kultūras attīstību un ka nav pieļaujams latviešu valodas lietošanas samazinājums komerciālajos raidījumos.

 

Pensionāre no Rīgas norāda, ka pensionāriem noteiktās atšķirīgās atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā Latvijas pilsētās ir cilvēktiesību pārkāpums. Viņa aicina pieņemt likumu, kas noteiktu vienotu kārtību transporta pakalpojumu sniegšanai un atlaidēm pensionāriem. Kā piemēru autore min situāciju Rēzeknē, kur citu pašvaldību teritorijās dzīvojošiem pensionāriem pilsētas maršruta autobusos jābrauc par pilnu maksu.

 

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas pārstāvji ierosina izslēgt no Reliģisko organizāciju likuma 10.panta trešās daļas teikumu, kas, viņuprāt, ir pretrunā ar Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju. Autori izsaka vēlmi piedalīties Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē (3 paraksti).

 

1

 

 

 

1

 

 

 

8

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

1

Starptautiskas konferences dalībnieki iesniedz aicinājumu deputātiem un valdībai nevērsties pret izglītību un zinātni, samazinot šo nozaru finansējumu tik lielā apjomā. Iesnieguma autori aicina nelikvidēt izglītības iestādes un palielināt Eiropas Savienības struktūrfondu daļu, kas līdz 2013.gadam paredzēta izglītībai un zinātnei.

 

1

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 

1

Zemessardzes 3.novada zemessargi iesniedz priekšlikumus grozījumiem likumā Par Latvijas Republikas Zemessardzi, kas skar zemessardzes uzdevumus, statusu, dienesta pakāpes, dienošo vecumu, kā arī apgādi un medicīniskās pārbaudes.

 

1

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

3

Autors aicina novadu domes priekšsēdētāju un deputātu algu apmēru noteikt pirms vēlēšanām, tādā veidā ietaupot naudu.

 

Autors no Jelgavas ierosina veikt grozījumus likumā Par Latvijas valsts karogu, detalizētāk nosakot lietošanas noteikumus un sodus par to neievērošanu.

 

Autore no Rīgas lūdz pārskatīt Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, daudzstāvu namu apsaimniekošanu nodalot no namu pārvaldēm un nododot privātai apsaimniekošanai.

 

1

 

 

1

 

 

1

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

16

Vairāku lauksaimnieku organizāciju pārstāvji iepazīstina ar piena ražotāju viedokli par nozares attīstību un aicina lauksaimniecības ražošanu definēt kā prioritāru tautsaimniecības nozari. Viņi iesniedz priekšlikumus piena nozares attīstībai, piemēram, izstrādāt vienotu piena ražošanas pašizmaksas aprēķina formulu, veicināt tiešo tirdzniecību un zemnieku kooperāciju (3 paraksti).

 

Alkohola ražotāju un tirgotāju apvienības valdes locekļi (4 paraksti), Tabakas un alkohola kontroles Latvijas nacionālā koalīcijas prezidents, autores no Dobeles novada un Jelgavas iebilst pret iespējamo ierobežojumu atcelšanu alus tirdzniecībai nakts stundās, norāda, ka jābūt vienādai attieksmei pret visu alkoholu saturošo dzērienu segmentu un minētais lēmums kaitēs sabiedrības veselībai.

 

Autore no Līvānu novada lūdz pagarināt dokumentu pieņemšanas termiņu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, lai varētu uzmērīt zemi, jo pašlaik trūkst finanšu līdzekļu šo darbu veikšanai.

 

1

 

 

 

 

14

 

 

1

Sociālo un darba lietu komisija

 

40

Latvijas Politiski represēto apvienības valde un Koordinācijas padome (64 paraksti), kā arī individuāls autors prasa atcelt pensiju ierobežojumus politiski represētajām personām.

 

Invalīdu organizāciju pārstāvji un individuāli autori pieprasa atcelt pensiju samazinājumus. Biedrības „Invalīdu tiesību aizsardzības cents” valdes priekšsēdētājs iesniedz priekšlikumus, kas paredz pensijas samazinājumu par 10 procentiem un pensijas samazinājumu par 70 procentiem strādājošajiem pensionāriem neattiecināt uz cilvēkiem ar invaliditāti. Cēsu rajona Invalīdu biedrības priekšsēdētājs aicina invalīdiem saglabāt līdzšinējos braukšanas atvieglojumus sabiedriskajā transportā.

 

Jēkabpils pensionāru apvienības „Sasaiste” priekšsēdētāja ierosina atcelt pensiju samazinājumu par 10 procentiem visām pensijām zem 180 latiem. Viņa uzskata, ka steidzami jālabo pieļautā kļūda.

 

Autors interesējas par Sociālo un darba lietu komisijas darbu, skatot grozījumus likumā Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam.

 

Latvijas Baleta un dejas ģildes darbinieki lūdz atcelt pieņemtos grozījumus Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā, nosakot šiem māksliniekiem izņēmuma statusu un saglabājot līdzšinējo pensiju izmaksu aprēķinu (7 paraksti).

 

Latvijas Ārstu biedrības prezidents aicina veikt grozījumus likumos, lai noteiktu lielāku atbildību reklāmdevējiem un masu medijiem par nepamatotu un veselībai bīstamu reklāmas materiālu izplatīšanu Latvijas presē. Viņš aicina veikt tādus grozījumus likumos, kuru rezultātā varētu vērsties pret cilvēkiem, kuri bez medicīniskās izglītības nodarbojas ar ārstniecību, pastiprināt kriminālatbildību par šādiem gadījumiem, tostarp organizācijām, kas izsniedz šādu darbību leģimitējošus sertifikātus.

 

Latvijas Bioniķu, protēzistu-ortozistu un tehnisko ortopēdu asociācijas valdes priekšsēdētājs norāda, ka nepieciešams izveidot saprātīgu tehnisko palīglīdzekļu apgādes sistēmu, kā arī izdarīt grozījumus likumos, lai novērstu tehnisko palīglīdzekļu apgādes sistēmas sabrukumu. Viņš lūdz steidzami novirzīt līdzekļus koku un ādas-strēļu protēžu un ortožu izgatavošanai, kā arī pagarināt pacientu apkalpošanu līdz šā gada 10.augustam.

 

Biedrības „Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” pārstāve aicina pārstrukturēt nodokļu politiku, ieviešot diferencētu un elastīgu pieeju atbilstoši iedzīvotāju ienākumiem. Min piemēru, kādā pēc apstiprinātājām izmaiņām nodokļu politikā atrodas ģimene, kurā ir bērns ar kustības traucējumiem. Iepazīstina arī ar biedrības mērķiem un darbību.

 

Latvijas Nieru slimnieku asociācijas valdes priekšsēdētāja lūdz risināt jautājumu par nieres transplantācijas operāciju veikšanu Latvijā. Viņa cer, ka arī turpmāk pacienti varēs saņemt ārstēšanu.

 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki lūdz pārskatīt finansējuma apjomu 2009.gada otrajam pusgadam un veikt izmaiņas līgumā ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru, ievērojot Darba likumu un Ministru kabineta noteikumus (22 paraksti).

 

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības valde iesniedz vairākus priekšlikumus grozījumiem likumam Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam, kas paredz zaudēto ienākumu kompensācijas mehānismu, kā arī iespēju padarīt likumu pieņemšanu pārskatāmāku.

9

 

 

5

 

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

 

2

 

 

10

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

III. Iesniegumi un sūdzības dažādos jautājumos

120

Uzņēmējdarbība

1

Latvijas sīkuzņēmēju asociācija „Kalve” iepazīstina ar konferences par biznesa problēmām rezolūciju.

 

Finansiāla palīdzība

 

2

Autori lūdz finansiālu palīdzību un naudas aizņēmumu uzņēmējdarbības attīstīšanai.

 

 

Reliģija un reliģiskās organizācijas

1

Autors izsaka savu viedokli par kristīgās mācības programmu skolās.

 

Vides aizsardzība

1

Autoru satrauc iespējamā kodolatkritumu izgāztuves izveidošana Latvijā.

 

 

Sociālā aizsardzība, pensionāru, invalīdu, maznodrošināto iedzīvotāju problēmas

10

Autori izsaka neapmierinātību ar izveidojušos sociālo situāciju valstī un invalīdu problēmām pēc pieņemtajiem valsts budžeta grozījumiem, interesējas par ieturēto pensiju.

 

 

 

 

Veselības aizsardzība

33

Autori iebilst pret rehabilitācijas centra „Krimulda” likvidāciju (89 paraksti), lūdz palīdzību zāļu iegādei pilnvērtīgas dzīves nodrošināšanai un vērš uzmanību ūdens kvalitātei. Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienības valdes priekšsēdētājs raksta par spermas bankas izveidošanu.

 

 

Cilvēktiesības

3

Autori sūdzas par atpūtas traucēšanu, kā arī raksta par to, lai Ķīnas komunistiskais režīms pārtrauktu represijas pret kustību Faluņgun.

 

 

Tiesību aizsardzība un likumības nodrošināšana

12

Autori raksta par problēmām ar mantojumu lietām, par kompensācijas saņemšanu, atbrīvojot no amata štatu samazināšanas rezultātā, kā arī par pirotehnikas pielietošanas regulējumu. Iesniegumos lūdz deputātus palīdzēt vērsties Satversmes tiesā ar prasību par pensiju samazināšanu un sniegt izveidojušās situācijas juridisku skaidrojumu. Kāds autors sūdzas par denacionalizēto namu īpašnieku diskriminēšanu, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus īpašumu renovācijai.

 

 

Tiesu un prokuratūras darbs

3

Autori sūdzas par tiesnešu un Ģenerālprokuratūras darbu.

 

Ieslodzīto problēmas

14

Ieslodzītie sūdzas par nelikumīgu izraidīšanu no tiesas zāles, par valsts sodu politiku, par apstākļiem cietumā, kā arī informē par brīdinājuma bada streiku.

 

 

Valsts pārvaldes iestāžu un amatpersonu darbs

6

Autori sūdzas par maksājumu ieturēšanu, par amatpersonu rīcību, tostarp, par Valsts meža dienesta darbinieku, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta amatpersonu rīcību.

 

Nevalstisko organizāciju darbs

5

Vairākas NVO informē par savu darbu un kontaktinformāciju, kā arī Latvijas Sieviešu NVO sadarbības tīkla pārstāve aicina iekļaut Reformu vadības grupas darbā vairāku NVO dalībnieces.

 

 

Saeimas darbs

6

Autori interesējas par iespēju jauniešu grupai „Sveika, Latvija” tikties ar Saeimas priekšsēdētāju G.Daudzi un par 1991.gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes piešķiršanu. Kāda NVO pārstāve vēlas piedalīties komisijas sēdē. Tāpat saņemti uzaicinājumi deputātiem piedalīties politiski represēto salidojumā un ierosinājumi tikties personīgi.

 

 

Informācijas pieprasījumi

11

Autori vēlas saņemt skaidrojumus par vairāku likumu normu piemērošanu, interesējas par kārtību, kādā nosaka ievēlētos deputātus, Juridiskās komisijas sastāvu un civilo pilotu apmācības finansēšanu Latvijā.

 

 

 

 

Dažādi jautājumi

13

Autori dalās pārdomās par problēmām tautsaimniecībā, Latvijas vēstures aspektiem, reliģijas jautājumiem, kā arī sava pagasta notikumiem.

 

 

 

Sabiedrisko attiecību biroja

vadītāja Lelde Rāfelde