Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

2009.gada 6. oktobrī     Rīgā

Lēmums

 

Par 9.Saeimas deputāta Jura Dobeļa Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šā gada 1.oktobra sēdē ierosināja un izskatīja 9.Saeimas deputāta Jura Dobeļa Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

Lietas izskatīšanas gaitā komisija izvērtēja deputāta J.Dobeļa rīcību Saeimas sēdē šā gada 17.septembrī, kā arī iepazinās ar J.Dobeļa paskaidrojumiem.

Komisija konstatēja, ka deputāts J.Dobelis, lietojot ar Saeimas cieņu nesavienojmus izteicienus, ir pārkāpis Saeimas deputātu kodeksa 7. un 16. pantu.

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 179.pantu, komisija nolemj:

Izteikt 9.Saeimas deputātam Jurim Dobelim mutvārdu brīdinājumu šā gada 6.oktobra komisijas sēdē.

 

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu

komisijas priekšsēdētāja biedrs

 

M.Ārbergs