Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

2007.gada 5. jūnijā     Rīgā

Lēmums

 

Par 9.Saeimas deputāta Jāņa Lagzdiņa Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šā gada 5.jūnija sēdē ierosināja un izskatīja 9.Saeimas deputāta Jāņa Lagzdiņa Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

Lietas izskatīšanas gaitā komisija izvērtēja deputāta J.Lagzdiņa rīcību pie Saeimas ēkas šā gada 31.maijā, kā arī iepazinās ar J.Lagzdiņa iesniegumu.

Komisija konstatēja, ka deputāts J.Lagzdiņš, parādot rupju žestu, ir pārkāpis Saeimas deputātu kodeksa 7. un 16. pantu.

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 179.pantu, komisija nolemj:

Izteikt 9.Saeimas deputātam Jānim Lagzdiņam rakstveida brīdinājumu, paziņot par to Saeimas sēdē un publicēt komisijas lēmumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu

komisijas priekšsēdētājs

 

S.Dolgopolovs

Pielikumi
Download this file (Dokuments 1.doc)Dokuments 1.doc