Drukāt

 

Rīgā

03.01.2019.Lēmums

 

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija savā 2019. gada 3. janvāra sēdē ierosināja un savā 2019. gada 3. janvāra sēdē izskatīja deputāta Artūra Rubika Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 179. panta piekto un sesto daļu.

Lietas izskatīšanas gaitā komisija izvērtēja deputāta Artūra Rubika rīcību Saeimas 2018. gada 20. decembra sēdē, nobalsojot cita deputāta vietā, un uzklausīja deputāta paskaidrojumus.

Komisija konstatēja, ka deputāts Artūrs Rubiks ar savu rīcību pārkāpa Saeimas deputātu ētikas kodeksa 6.punktu.

            Atbilstoši Saeimas kārtības ruļļa 179. panta septītās daļas 1. punktam, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija nolēma:

            Izteikt deputātam Artūram Rubikam mutvārdu brīdinājumu komisijas 2019. gada 3. janvāra sēdē un atzīmēt to komisijas protokolā.

 

Komisijas priekšsēdētāja                     J.Kursīte-Pakule