Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Rīgā

13.09.2017.   

Lēmums

 

Par 12.Saeimas deputātes Ingunas Sudrabas Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šā gada 6.septembra sēdē ierosināja un savā 2017.gada 13.septembra sēdē izskatīja 12.Saeimas deputātes Ingunas Sudrabas Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

Lietas izskatīšanas gaitā komisija izvērtēja Saeimas deputātu Lolitas Čigānes, Inta Dāldera, Andreja Judina un Alekseja Loskutova iesniegumus un uzklausīja Saeimas deputātes Ingunas Sudrabas paskaidrojumus.

Komisija nekonstatēja Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumus 12.Saeimas deputātes I.Sudrabas rīcībā.

Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 179.pantu, komisija nolemj:

Izbeigt ierosināto 12.Saeimas deputātes Ingunas Sudrabas Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

Komisijas priekšsēdētājs

V.Orlovs