Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Rīgā

14.06.2017.    

 

Lēmums

 

Par 12.Saeimas deputāta Edvīna Šnores Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šā gada 7.jūnija sēdē ierosināja un savā 2017.gada 14.jūnija sēdē izskatīja 12.Saeimas deputāta Edvīna Šnores Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

Lietas izskatīšanas gaitā komisija izvērtēja 12.Saeimas deputātu Jāņa Ādamsona un Igora Pimenova iesniegumu un uzklausīja Saeimas deputāta Edvīna Šnores paskaidrojumus.

            Komisija konstatēja, ka Saeimas deputāts Edvīns Šnore ar saviem izteikumiem 2017.gada maija izdevuma “Nacionālās ziņas” publikācijā “Mērķis: latviska Latvija”, ir pārkāpis Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7.punktu.

Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 179.pantu, komisija nolemj:

izteikt 12.Saeimas deputātam Edvīnam Šnorem mutvārdu brīdinājumu 2017.gada 14.jūnija komisijas sēdē.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs

V.Orlovs