Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Rīgā

01.02.2017.    

 

 

Lēmums

 

Par 12.Saeimas deputāta Veiko Spolīša Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šā gada 25.janvāra sēdē ierosināja un savā 2017.gada 1.februāra sēdē izskatīja 12.Saeimas deputāta Veiko Spolīša Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

Lietas izskatīšanas gaitā komisija izvērtēja 12.Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa iesniegumu un uzklausīja Saeimas deputāta Veiko Spolīša paskaidrojumus.

Komisija konstatēja, ka Saeimas deputāts Veiko Spolītis ar saviem izteikumiem Saeimas 2017.gada 19.janvāra deputātu grupas sadarbībai ar Vācijas parlamentu sanāksmes laikā, ir pārkāpis Saeimas deputātu ētikas kodeksa 8.punktu.

Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 179.pantu, komisija nolemj:

izteikt 12.Saeimas deputātam Veiko Spolītim mutvārdu brīdinājumu 2017.gada 1.februāra komisijas sēdē.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs

V.Orlovs