Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Rīgā
09.11.2016.

Lēmums

Par 12. Saeimas deputāta Veiko Spolīša Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija (turpmāk – komisija) savā šā gada 2.novembra sēdē ierosināja un šā gada  9.novembra sēdē izskatīja 12.Saeimas deputāta Veiko Spolīša Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.
Lietas izskatīšanas gaitā komisija izvērtēja 12.Saeimas deputāta Ringolda Baloža iesniegumu un uzklausīja 12.Saeimas deputāta Veiko Spolīša paskaidrojumus.
Komisija konstatēja, ka deputāts V.Spolītis ir pārkāpis Saeimas deputātu ētikas kodeksa 5. un 6. punktu.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 179.pantu, komisija nolemj:
Izteikt 12.Saeimas deputātam Veiko Spolītim rakstveida brīdinājumu, paziņot par to Saeimas sēdē un publicēt komisijas lēmumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Komisijas priekšsēdētājs    V.Orlovs