Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Rīgā

15.06.2016.

Lēmums

 

Par 12.Saeimas deputāta Edgara Putras Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija savā 2016.gada 15.jūnija sēdē izskatīja 12.Saeimas deputāta Edgara Putras Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

Komisija uzklausīja deputāta E.Putras paskaidrojumus un izskatīja komisijas rīcībā esošos materiālus. Komisija konstatēja, ka ir noticis Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7.punkta pārkāpums.

Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 179.pantu, komisija nolēma:

Izteikt 12.Saeimas deputātam Edgaram Putram mutvārdu brīdinājumu šā gada 15.jūnija komisijas sēdē.

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                     V.Orlovs