Drukāt

Rīgā

2013. gada 4.jūlijā

 

Lēmums

 

Par 11. Saeimas deputātes Irinas Cvetkovas Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šā gada 19. jūnija sēdē ierosināja un savā 2013. gada 4. jūlija sēdē izskatīja 11. Saeimas deputātes Irinas Cvetkovas Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

Lietas izskatīšanas gaitā komisija izvērtēja 11. Saeimas deputātes Irinas Cvetkovas publiski izteikto gan Starptautiskajā konferencē Vašingtonā, gan intervijās masu medijiem, un uzklausīja Irinas Cvetkovas viedokli.

Komisijas balss vairākums konstatēja, ka 11. Saeimas deputāte Irina Cvetkova ar publiski izteikto gan Starptautiskajā konferencē Vašingtonā, gan intervijās masu medijiem, ir pārkāpusi Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7. pantu.

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 179. pantu, komisija nolemj:

Izteikt 11. Saeimas deputātei Irinai Cvetkovai rakstveida brīdinājumu, paziņot par to Saeimas sēdē un publicēt komisijas lēmumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu

komisijas priekšsēdētājs

 

V.Orlovs