Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

 

 2011.gada 7.decembrī    Rīgā

Lēmums

 

Par 11.Saeimas deputātes Irinas Cvetkovas Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietas izbeigšanu

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šā gada 7. decembra sēdē izskatīja ierosināto 11.Saeimas deputātes Irinas Cvetkovas Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

Lietas izskatīšanas gaitā komisija iepazinās ar Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājas Ilmas Čepānes iesniegumu un tam pievienotajiem materiāliem, kā arī Saeimas Juridiskās komisijas 2011.gada 26.oktobra sēdes materiāliem un audio ierakstu. Komisija savā sēdē uzklausīja 11.Saeimas deputāti Irinu Cvetkovu.

Komisija nesaskatīja Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu 11.Saeimas deputātes Irinas Cvetkovas rīcībā.

 Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 179.pantu, komisija nolemj:

Izbeigt ierosināto 11.Saeimas deputātes Irinas Cvetkovas Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu

komisijas priekšsēdētājs

 

V.Orlovs