Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

 

 2011.gada 8.jūlijā     Rīgā

Lēmums

 

Par 10. Saeimas deputāta Nikolaja Kabanova Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietas izbeigšanu

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šā gada 8.jūlija sēdē izskatīja 2011.gada 28. jūnijā ierosināto 10. Saeimas deputāta Nikolaja Kabanova Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

Lietas izskatīšanas gaitā komisija iepazinās ar deputāta Ata Lejiņa iesniegumu un uzklausīja Nikolaja Kabanova paskaidrojumu. Komisija aicināja deputātus ievērot Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7. pantu. Deputāts N.Kabanovs šā gada 8.jūlija komisijas sēdē atvainojās deputātam A.Lejiņam, kurš atvainošanos pieņēma.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 179.pantu, komisija nolemj:

Izbeigt ierosināto 10.Saeimas deputāta Nikolaja Kabanova Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu

komisijas priekšsēdētājs

 

Vitālijs Orlovs