Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

 

2011.gada 15.jūnijā     Rīgā

Lēmums

 

Par 10.Saeimas deputāta Ainara Latkovska Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietas izbeigšanu

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šā gada 15.jūnija sēdē izskatīja ierosināto 10.Saeimas deputāta Ainara Latkovska Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

Lietas izskatīšanas gaitā komisija iepazinās ar deputāta J.Ādamsona iesniegumu un A.Latkovska paskaidrojumu.

Komisija nesaskatīja Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu 10.Saeimas deputāta Ainara Latkovska izteikumos intervijā TV3.

 Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 179.pantu, komisija nolemj:

Izbeigt ierosināto 10.Saeimas deputāta Ainara Latkovska Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

 

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu

komisijas priekšsēdētājs

 

V.Orlovs