Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministrs vai valsts ministrs, kurš Saeimas Kārtības ruļļa noteiktajā kārtībā ir nolicis deputāta mandātu, var to atjaunot, ja viņš atkāpjas no Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra vai valsts ministra amata vai ja atkāpjas valdība. Attiecīgais Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministrs vai valsts ministrs iesniegumu par deputāta pilnvaru atjaunošanu var iesniegt Prezidijam nedēļas laikā no dienas, kad viņš beidzis pildīt Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra vai valsts ministra pienākumus.

 

Grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, atvaļinājumā adoptētājam, kā arī bērna kopšanas atvaļinājumā esošs Saeimas loceklis, kurš Saeimas Kārtības ruļļa noteiktajā kārtībā nolicis deputāta mandātu, var to atjaunot, ja ir nolēmis pārtraukt grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, atvaļinājumu adoptētājam, kā arī bērna kopšanas atvaļinājumu. Iesniegums par deputāta pilnvaru atjaunošanu iesniedzams Prezidijam ne vēlāk kā septiņas dienas pirms dienas, ar kuru viņš nolēmis pārtraukt grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, atvaļinājumu adoptētājam, kā arī bērna kopšanas atvaļinājumu.

Saeimas locekļa iesniegumu par mandāta atjaunošanu Prezidijs nodod Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai, kas par to paziņo Saeimas nākamajā sēdē. Ar paziņojuma brīdi izbeidzas uzaicinātā deputāta pilnvaras, kuram mandāts apstiprināts uz laiku un ir atjaunots deputāta mandāts Saeimas loceklim, kurš to nolicis uz Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra vai valsts ministra amata pildīšanas vai uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, atvaļinājuma adoptētājam, kā arī bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.

Ja mandātus nolikuši vairāki deputāti, kas ievēlēti no viena nosaukuma saraksta vienā vēlēšanu apgabalā, tad, atjaunojot mandātu vienam no viņiem, pilnvaras izbeidzas tam deputātam, kurš no attiecīgā saraksta attiecīgajā vēlēšanu apgabalā šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā Saeimas sastāvā iestājies pēdējais.

 

 

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 5. panta 2. un 3. daļā noteikto kārtību paziņo, ka pamatojoties uz Gaida Bērziņa 2012. gada 25. jūnija iesniegumu par deputāta mandāta atjaunošanu, kuru viņš bija nolicis uz tieslietu ministra amata pildīšanas laiku, tiek atjaunotas viņa deputāta pilnvaras. Deputāta pienākumus beidz pildīt Raivis Blumfelds, kas iestājās Saeimā no Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Kurzemes vēlēšanu apgabala saraksta uz laiku, pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 5.panta 1.daļu.

Pielikumi
Download this file (Scan1.PDF)pazinojums

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 5. panta 2. un 3. daļā noteikto kārtību paziņo, ka, pamatojoties uz Danas Reiznieces-Ozolas 2012. gada 2. marta iesniegumu par deputātes mandāta atjaunošanu, kuru viņa bija nolikusi uz dzemdību atvaļinājuma un daļēju bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, tiek atjaunotas viņas deputātes pilnvaras. Deputāta pienākumus beidz pildīt Ilona Jurševska, kura iestājās Saeimā no Zaļo un Zemnieku savienības Kurzemes vēlēšanu apgabala saraksta uz laiku , pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 5. panta 1. daļu.

 

Pielikumi
Download this file (ozola_iesn.jpg)Iesniegums