Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija (turpmāk tekstā Komisija) 9.Saeimā sanāca uz 200 komisijas sēdēm (uz 28.09.2010), kurās apstiprināja 9.Saeimas deputātu pilnvaras, sagatavoja Saeimas lēmuma projektus par piekrišanu deputātu saukšanai pie administratīvās atbildības, sagatavoja priekšlikumus likumdošanas uzlabošanai, izskatīja Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu lietas un iesniegumus par iespējamiem šī kodeksa pārkāpumiem, uzklausīja nevalstisko organizāciju priekšlikumus, tikās ar citu valstu parlamenta delegācijām, nodrošināja sabiedrības informēšanas pilnveidošanu un atgriezeniskās saites ar sabiedrību uzlabošanu, kā arī izskatīja citus ar Komisijas pamatdarbību saistītos jautājumus.

 

 

 

2006

novembris-decembris

 

 Komisijas amatpersonu maiņa

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā ievēl pa vienam pārstāvim no katras Saeimā pārstāvētās frakcijas – 8 deputātus. Komisijas locekļi par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja 9.Saeimas deputātu Sergeju Dolgopolovu, par komisijas priekšsēdētāja biedru - 9.Saeimas deputātu Ziedoni Rubezi, bet par komisijas sekretāru - 9.Saeimas deputātu Uldi Auguli.

 

  

Lēmumu projektu sagatavošana

 

Mandāti

 

Saeimas Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija sagatavoja lēmuma projektu par 99 deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Atsevišķi komisija gatavoja lēmuma projektu par Jura Boldāna mandāta apstiprināšanu un piekrišanu uzsāktās kriminālvajāšanas turpināšanai.

Komisija sagatavoja 16 Saeimas lēmuma projektus par 9.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku.

 

 

 

Priekšlikumi likumdošanai

 

Komisija sniedza atzinumu par likumprojektu „Par iesniegumu un sūdzībām”, konceptuāli to neatbalstīja un ierosināja izveidot darba grupu, lai pārstrādātu šo likumprojektu.

 

 

Saeimas deputātu kavējumi

 

Komisija iepazinās ar informāciju par 9.Saeimas deputātu kavējumiem Saeimas rudens sesijā un konstatēja, ka neattaisnotu kavējumu nav.

 

Iesniegumi

 

Komisija pieņēma zināšanai 9.Saeimas deputātu iesniegumus par darbībām, kas veiktas, lai nodrošinātu likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”izpildi.

 


2007

 

Komisijas amatpersonu maiņa

 

Saeima Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas ievēlēja 9.Saeimas deputāti Baibu Rivžu. 2008. gada 13.februāra komisijas sēdē deputāte B.Rivža tika ievēlēt par Komisijas sekretāri. Pirms tam Komisijas sekretāra pienākumus pildīja Uldis Augulis, kurš tika apstiprināts Labklājības ministra amatā.

 

 

Lēmumu projektu sagatavošana

 

Mandāti

 

Saeimas Ziemas un Pavasara sesijā lēmuma projektus par mandātu apstiprināšanu vai paziņojumi par to atjaunošanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija (turpmāk tekstā Komisija) nesniedza.

Rudens sesijā Komisija saņēma Saeimas priekšsēdētāja Induļa Emša iesniegumu par 9.Saeimas deputāta mandāta nolikšanu. Komisija atbalstīja un virzīja izskatīšanai 2007. gada 27.septembra Saeimas sēdē Saeimas lēmuma projektus “Par Anda Kāposta 9.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu” un “Par Gunta Jāņa Eniņa 9.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.”

Komisija 2007.gada 25.oktobra Saeimas sēdē paziņoja par A.Štokenberga Saeimas deputāta mandāta atjaunošanu. Saeimas deputāta pienākumus beidza pildīt Ziedonis Rubezis, kurš Saeimā iestājās no Tautas partijas Vidzemes vēlēšanu apgabala uz laiku, kamēr no šī saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Z.Rubezis pildīja Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja biedra pienākumus.

Komisija 1.novembra Saeimas sēdē paziņoja par A.Pabrika Saeimas deputāta mandāta atjaunošanu. Saeimas deputāta pienākumus beidza pildīt Māris Krastiņš, kurš Saeimā iestājās no Tautas partijas Vidzemes vēlēšanu apgabala uz laiku, kamēr no šī saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Komisija 15.novembra Saeimas sēdē paziņoja par D.Staķes Saeimas deputātes mandāta atjaunošanu. Saeimas deputātes pienākumus beidza pildīt Ligita Silaraupa, kura Saeimā iestājās no Zaļo un Zemnieku savienības Zemgales vēlēšanu apgabala uz laiku, kamēr no šī saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

 

 

Administratīvie pārkāpumi

 

Ziemas sesijā Komisija izskatīja administratīvos protokolus par 9.Saeimas deputātu J.Šmita saukšanu pie administratīvās atbildības un A.Kampara saukšanu pie administratīvās atbildības.

Komisija aicināja pārstāvjus no Valsts ieņēmumu dienesta un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegt informāciju un apspriest problēmas saistībā ar valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu un kontroli.

Pavasara sesijā Komisija virzīja izskatīšanai Saeimas sēdē divus Saeimas lēmuma projektus par 9.Saeimas deputāta Jāņa Urbanoviča saukšanu pie administratīvās atbildības, kā arī Saeimas lēmuma projektus par 9.Saeimas deputātu Nila Ušakova un Imanta Valera saukšanu pie administratīvās atbildības.

Rudens sesijā Komisija atbalstīja un virzīja izskatīšanai Saeimas sēdē Saeimas lēmuma projektus par 9.Saeimas deputātu S.Fjodorova un L.Silaraupas saukšanu pie administratīvās atbildības par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

Komisija atbalstīja un virzīja izskatīšanai Saeimā Saeimas lēmuma projektu par 9.Saeimas deputāta S.Mirska saukšanu pie administratīvās atbildības par Ādažu novada saistošo noteikumu pārkāpumu.

Komisija sagatavoja desmit Saeimas lēmumu projektus par 9.Saeimas deputātu A.Brigmaņa, V.Lāča, I.Kalniņa, S.Šķestera, A.Mackeviča, J.Plinera, Dz.Rasnača, V.Stepaņenko saukšanu pie administratīvās atbildības par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” pārkāpumiem. Komisija konstatēja divus atsevišķus pārkāpumus gan deputāta A.Brigmaņa, gan V.Stepaņenko administratīvajās lietās un sagatavoja atsevišķus Saeimas lēmuma projektus par katru no šiem pārkāpumiem. Divus sagatavotos lēmuma projektus – par A.Brigmaņa saukšanu pie administratīvās atbildības par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 9.panta pirmās daļas pārkāpumu un V.Stepaņenko saukšanu pie administratīvās atbildības par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta otrās daļas pārkāpumu – Komisija neatbalstīja, pārējos astoņus Saeimas lēmuma projektus Komisija atbalstīja. Visus desmit sagatavotos lēmuma projektus Komisija lūdza iekļaut 2007. gada 20.decembra Saeimas sēdes darba kārtībā. Saeima atbalstīja visus iesniegtos lēmuma projektus.

 

Krimināllietas

 Rudens sesijā Komisija saņēma un pieņēma zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja atzinumu par kriminālprocesa, kas bija ierosināts pret deputātu E.Repši, izbeigšanu.

 

Valsts prezidenta vēlēšanas

 

Saskaņā ar Valsts prezidenta ievēlēšanas likumu, kas stājās spēkā 2007. gada 18.maijā, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai ir noteikts pārbaudīt Valsts prezidenta amata kandidātu atbilstību šī likuma noteikumiem.

Pēc diskusijām Komisijas sēdē un konsultējoties ar Saeimas Juridisko biroju, Komisija nolēma lūgt Satversmes aizsardzības birojam (SAB), Valsts ieņēmumu dienestam (VID), Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) un Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai sniegt ziņas par Valsts prezidenta amatu kandidātu atbilstību Valsts prezidenta ievēlēšanas likumam.

Komisija iepazinās ar atbildēm no minētajām valsts institūcijām, uzklausīja Valsts prezidenta amata kandidātus un nolēma atzīt, ka Valsts prezidenta amata kandidāti Valdis Zatlers un Aivars Endziņš atbilst Valsts prezidenta ievēlēšanas likuma noteikumiem. Komisijas priekšsēdētājs ziņoja par Komisijas pārbaudes rezultātiem 2007. gada 31.maija Saeimas sēdē, kad notika Valsts prezidenta vēlēšanas.

 

Priekšlikumi likumdošanai

 

 

Ziemas sesijā Komisija piedalījās likumprojekta “Priekšlikumu un sūdzību likums” izstrādē. Komisija konceptuāli neatbalstīja izstrādāto likumprojektu un aicināja atbildīgo Valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju veidot darba grupu, lai pilnveidotu minēto likumprojektu. Saeima pieņēma papildināto likumprojektu 2.lasījumā un Komisija iesniedza priekšlikumus likumprojektam “Priekšlikumu un sūdzību likums” atbildīgajai komisijai pirms 3 lasījuma.

Komisija atbalstīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” uz 1.lasījumu, vienlaikus Komisijas locekļi izteica viedokli, ka varētu tikt izskatīta iespēja precīzi formulēt, kādos gadījumos varētu būt piemērojams Latvijas Republikas Satversmes 81.pants.

Pavasara sesijā Komisija izstrādāja un iesniedza izskatīšanai Saeimas sēdē grozījumus Saeimas Kārtības rullī, kas paredz precizēt 139.panta otro daļu, nosakot, ka par klātesošiem balsošanā uzskatāmi tie deputāti, kas atrodas Saeimas sēžu zālē un personiski balsojuši "par", "pret" vai "atturas". Komisija izstrādāja augstāk minēto likumprojektu, lai novērstu iespējamību dažādi interpretēt Saeimas Kārtības ruļļa 139. pantu, kas bieži rada šaubas, vai nav nobalsots kāda klāt neesoša deputāta vietā. Saeima atbalstīja Komisijas iesniegto likumprojektu.

Komisija iepazinās ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšlikumiem likumdošanas uzlabošanai. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir iekļāvusi KNAB priekšlikumu likumprojektā “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

 

Rudens sesijā Komisija neiesniedza priekšlikumus likumdošanas jautājumos.

 

 

Sabiedrības informēšana par Saeimas darbu un atgriezeniskās saites nodrošināšana

 

Ziemas sesijā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija iepazinās ar Saeimas Iesniegumu biroja darbu un sagatavotajiem pārskatiem par saņemtajiem iesniegumiem Saeimā. Komisija konstatēja, ka Iesniegumu biroja telpas apmeklētāju pieņemšanai atrodas grūti pieejamā vietā, it īpaši veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Komisija aicināja Saeimas Kancelejas vadību izskatīt jautājumu par apmeklētāju pieņemšanas centra izveidi, paredzot piemeklēt piemērotas telpas un izdalot nepieciešamos resursus to aprīkošanai. Komisija norādīja, ka Saeimā ir nepieciešama publiska telpa, kur jebkurš iedzīvotājs varētu saņemt informāciju un konsultāciju Saeimas darbības jautājumos, sarunāt tikšanos un tikties ar deputātiem, kā arī noformēt iesniegumu. Komisijas deputāti uzskata, ka šādas publiskas apmeklētāju pieņemšanas telpas izveide uzlabos Saeimas darbu un cels tās prestižu.

Komisijas locekļi konstatēja, ka Saeimas Iesniegumu birojs nav publiski pieejams apmeklētājiem un ierosināja veidot Saeimas apmeklētāju pieņemšanas centru, kura mērķis būtu nodrošināt Saeimas publisku pieejamību un saikni ar iedzīvotājiem.

Komisija izbraukuma sēdē iepazinās ar Rīgas Domes apmeklētāju pieņemšanas centra “Vienas pieturas aģentūra” darbu. Komisijā tiek apspriesta Saeimas apmeklētāju pieņemšanas centra koncepcija.

Pavasara sesijā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija iepazinās un apstiprināja sagatavotos pārskatus par saņemtajiem iesniegumiem Saeimā.

Komisija turpināja diskusijas par apmeklētāju pieņemšanas centra izveidi Saeimā, kura mērķis būtu nodrošināt Saeimas publisku pieejamību un saikni ar iedzīvotājiem.

Komisija uzaicināja uz savu sēdi Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāju Vairu Pegli un Eiropas informācijas centra vadītāju Māru Dzirnieci, kurā apsprieda iespējamo sadarbību vienota Saeimas informācijas un apmeklētāju pieņemšanas centra izveidē.

Rudens sesijā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija iepazinās un apstiprināja Saeimas Iesniegumu biroja sagatavotos pārskatus par saņemtajiem iesniegumiem Saeimā.

Komisija izskatīja jautājumu par Iesniegumu likuma (stāsies spēkā 2008.gada 1.janvārī) piemērošanu Saeimas praktiskajā darbā un nolēma aicināt Saeimas Kanceleju izstrādāt un iesniegt Komisijai reglamentējošu dokumentu projektus atbilstoši Iesniegumu likuma 2.panta 4.daļas un 8.panta prasībām, sniedzot ziņojumu par tiem Komisijas sēdē. Komisija uzklausīja Saeimas Kancelejas direktora sniegto informāciju un iepazinās ar izstrādāto Saeimas korespondences aprites kārtības projektu.

 

Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu lietas

 

 

Ziemas sesijā Komisija izskatīja Korpucijas novēršanas un apkarošanas biroja pārsūtīto E.Kokaiņa iesniegumu un nosūtīja vēstuli TB/LNNK frakcijas vadītājam ar lūgumu vērst deputātu uzmanību uz nepieciešamību strikti ievērot Saeimas deputātu ētikas kodeksa 6.panta prasības. Komisija izstrādāja priekšlikumus attiecībā uz balsošanu Saeimas sēdēs grozījumiem Saeimas Kārtības rullī.

Komisija izskatīja 9.Saeimas deputāta A.Golubova iesniegumu saistībā ar TB/LNNK frakcijas deputāta Jura Dobeļa izteikumiem 2007. gada 11.janvāra Saeimas sēdē. Komisija nosūtīja vēstuli TB/LNNK frakcijas vadītājam ar lūgumu izvērtēt iesniegumā minētos faktus un aicināt deputātu J.Dobeli ievērot Saeimas deputātu ētikas kodeksa normas. Komisija nosūtīja vēstuli Saeimas priekšsēdētājam I.Emsim ar lūgumu vērst Saeimas sēžu vadītāju uzmanību uz nepieciešamību striktāk ievērot Saeimas Kārtības ruļļa 73. un 74.panta prasības.

Pavasara sesijā Komisija ierosināja divas Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietas. Pamatojoties uz deputāta Jura Dobeļa iesniegumu, Komisija 2007. gada 29.maijā izskatīja 9.Saeimas deputāta Jakova Plinera Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu un pierādījumu trūkuma dēļ nolēma to izbeigt.

2007. gada 5.jūnijā Komisija ierosināja un izskatīja 9.Saeimas deputāta Jāņa Lagzdiņa Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu un nolēma izteikt deputātam Jānim Lagzdiņam rakstveida brīdinājumu, paziņot par to Saeimas sēdē un publicēt Komisijas lēmumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Komisija 2007. gada 19.jūnija sēdē nolēma neierosināt Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu, kuru lūdza ierosināt deputāts Pēteris Tabūns, norādot uz deputāta Jakova Plinera Valsts valodas likuma pārkāpumu tikšanās laikā ar Krievijas Federācijas Valsts Domes deputātiem. Komisija nolēma vērst Saeimas komisiju, Saeimas deputātu grupu vadītāju un Saeimas starpparlamentu attiecību biroja uzmanību, organizējot tikšanās ar citu valstu delegāciju pārstāvjiem, ievērot Latvijas Republikas Satversmē, Saeimas Kārtības rullī un Valsts valodas likumā noteikto kārtību valsts valodas lietošanai.

Rudens sesijā Komisija izskatīja piecus ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa izpildi saistītus iesniegumus. Komisija izskatīja Valsts ieņēmumu dienesta Dz. Jakāna 28. jūnija iesniegumu par deputātes L.Mūrnieces izteikumiem presē un uzklausīja deputātes L.Mūrnieces paskaidrojumus.

Pamatojoties uz 9.Saeimas deputāta Jura Dobeļa 2007.gada 17.septembra iesniegumu, Komisija aicināja 9.Saeimas deputātu V.Orlovu striktāk ievērot Saeimas deputātu ētikas kodeksa normas.

Komisija izskatīja Saeimas priekšsēdētāja Induļa Emša iesniegumu, kurā viņš lūdz komisiju izvērtēt masu informācijas līdzekļos viņam paustos pārmetumus saistībā ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa 20.punktu. Komisija konstatēja, ka tās rīcībā nav faktu, kas ļautu izvērtēt I.Emša iesniegumu pēc būtības un lūdza LR Ģenerālprokuratūrai sniegt tās rīcībā esošo informāciju. Ņemot vērā to, ka Saeimas priekšsēdētājs nolika 9.Saeimas deputāta mandātu, jautājums tika slēgts.

Komisija izskatīja 9.Saeimas deputāta V.Lāča iesniegumu saistībā ar deputāta A.Brigmaņa rīcību. 2007. gada 8. novembra Komisijas sēdē deputāts V.Lācis lūdza jautājumu uzskatīt par slēgtu, jo A.Brigmanis viņam bija publiski atvainojies.

Komisija izskatīja laikraksta “Diena” pētniecības nodaļas žurnālista Ivo Leitāna iesniegumu par 9.Saeimas deputāta J.Šmita rīcību un iespējamiem Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem un nolēma lūgt LPP/LC frakciju jautājumu izskatīt frakcijas sēdē un sniegt atbildi iesniedzējam. Komisijas ir saņēma laikraksta “Diena” žurnālista I.Leitāna atkārtotu iesniegumu, kurā viņš lūdz jautājumu pēc būtības izskatīt Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. Komisija izskatīja I.Leitāna iesniegumu 2007. gada 19.decembra sēdē, klāt esot deputātam J.Šmitam un I.Leitānam.

Komisija iepazinās ar Sabiedriskā politiskas centra “Providus” sagatavoto Saeimas plenārsēžu debašu monitoringu (2007.gada marts - jūnijs). 

 

Saeimas deputātu kavējumi

 

Komisija iepazinās ar informāciju par 9.Saeimas deputātu kavējumiem Saeimas ziemas, pavasara un rudens sesijās un konstatēja, ka neattaisnotu kavējumu nav.


2008

 

Komisijas amatpersonu maiņa

 

Saeima Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā no Tautas frakcijas ievēlēja 9.Saeimas deputātu Māri Ārbergu. 2007. gada 6.novembra Komisijas sēdē deputāts M.Ārbergs tika ievēlēts par Komisijas priekšsēdētāja biedru. Pirms tam Komisijas priekšsēdētāja biedra pienākumus pildīja Ziedonis Rubezis, kura deputāta pilnvaras bija apstiprinātas uz laiku.

 

 

Lēmumu projektu sagatavošana

 

Mandāti

 

2008.gada laikā komisija sagatavoja 3 lēmumu projektus saistībā ar deputātu mandātiem: „Par Valda Ģīļa 9.Saeimas deputāta mandāta apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus, “Par Ineses Šleseres 9.Saeimas deputātes mandāta atjaunošanu”, ko viņa bija nolikusi uz bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, līdz ar ko deputāta pilnvaras zaudēja Vjačeslavs Stepaņenko, kurš Saeimas sastāvā bija iestājies uz laiku un “Par Janīnas Kursītes-Pakules 9.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu”, jo deputāta pilnvaras zaudēja Juris Boldāns (atzīts par vainīgu kriminālnoziegumā).

 

Administratīvie pārkāpumi

 

Komisija sagatavoja 2 Saeimas lēmuma projektus par piekrišanu deputātu A.Rubika un V.Agešina saukšanai pie administratīvās atbildības. 9.Saeimas deputāts V.Agešins pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, bet A.Rubiks pārkāpa likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas. Vienā gadījumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja uzsāktā lietvedība 9.Saeimas deputāta A.Mirska administratīvajā lietā tika izbeigta.

 

Krimināllietas

 

Komisija saņēma informāciju par Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2008.gada 28.oktobra lēmumu, ka 9.Saeimas deputāts Juris Boldāns ir atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 20.panta 2. un 3.daļas un pēc 92.panta, piemērojot Krimināllikuma 44.panta 1.daļu, aizliedzot kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās uz 2 gadiem.

 

Priekšlikumi likumdošanai

 

 

Ziemas sesijā Komisija izskatīja likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”, kas paredz grozīt Satversmē noteikto kārtību deputātu administratīvo pārkāpumu gadījumā. Grozījums paredz, ka Saeimas piekrišana vajadzīga tikai gadījumos, ja pret deputātu nolemts uzsākt kriminālvajāšanu. Deputāti šajā jautājumā nebija vienprātīgi un balsošanas rezultātā komisija šo likumprojektu noraidīja. Komisija izskatīja arī likumprojektu „Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu”. Komisija konceptuāli atbalstīja šo likumprojektu.

Pavasara sesijā Komisija izskatīja likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” sakarā ar parakstu vākšanas kampaņu par vēlētāju tiesībām ierosināt Saeimas atlaišanu, kas tika izskatīs komisijas sēdē, deputātu balsojums dalījās 3 – par, 3 – pret, kā rezultātā komisija lēmumu nepieņēma; un likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2008.gadam””, likumprojekts atbalstīts.

Rudens sesijā Komisija izskatīja likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” par Valsts prezidenta tiesībām atlaist Saeimu. Projekts tika izskatīs komisijas sēdē un ar deputātu balsojumu noraidīts. Tika izskatīts arī likumprojekts „Par Valsts budžetu 2009. gadā”. Likumprojekts tika izskatīts Komisijas sēdē un ar deputātu balsojumu noraidīts.

Komisija veica darbu pie grozījumu Saeimas Kārtības rullī sagatavošanas, paredzot paplašināt Saeimas Kārtības ruļļa 179. panta trešo daļu un dodot iespēju Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai ierosināt lietu par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem ne tikai pēc Saeimas deputāta, deputātu grupas vai frakcijas ierosinājuma, bet arī pēc Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pašu iniciatīvas, ņemot vērā nevalstisko organizāciju un pilsoņu motivētus priekšlikumus.

 

Sabiedrības informēšana par Saeimas darbu un atgriezeniskās saites nodrošināšana

 

Komisija aktīvi sadarbojās ar Sabiedriskās politikas centra „Providus” pētniekiem, uzklausot rekomendācijas un ieteikumus priekšlikumiem likumdošanas pilnveidošanā.

Komisija katru mēnesi izvērtēja un nodeva publicēšanai Saeimas Iesniegumu biroja sagatavoto pārskatu un statistiku par Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un tajos atspoguļotajām problēmām. 2008.gada laikā saņemti 6248 iesniegumi un uzklausīti 179 apmeklētāji. Pārskati pēc apstiprināšanas ievietoti Saeimas mājas lapā un nodoti publicēšanai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Komisija savās sēdēs izskatīja darba grupas priekšlikumus „Par Saeimas apmeklētāju centra izveidošanu”, apskatīja piedāvātas telpas, apsprieda Apmeklētāju centra darbības organizācijas variantus un atbalstīja priekšlikumu 1. variantu, kas paredz pakļaut Iesniegumu biroju tieši Saeimas Kancelejas direktoram un saglabāt sadarbību ar Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju. Apmeklētāju centra izveidošana nodrošinās iedzīvotājiem iespēju saņemt atbildes uz mutiski uzdotiem jautājumiem un iesniegt iesniegumus, novēršot nepieciešamību noformēt caurlaides.

2008. gada oktobra mēnesī pēc Čehijas Republikas Parlamenta Deputātu palātas Mandātu un imunitātes komisijas ielūguma tika organizēta Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārstāvju (5 cilv.) vizīte Čehijas Republikas Parlamentā, kuras gaitā tika saņemta un apkopota Čehijas Republikas Parlamenta Deputātu palātas Mandātu un imunitātes komisijas pieredze deputātu jautājumu risināšanā. Deputāti iepazinās arī ar apmeklētāju pieņemšanas kārtību un attiecīgās parlamenta struktūras darbības praksi.

 

 

Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu lietas

 

 

2008.gadā komisija saņēma 6 iesniegumus saistībā ar iespējamiem Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem.

Ziemas sesijā Komisija saņēma Valērijs Agešina iesniegumu ar lūgumu izskatīt deputāta Dzintara Rasnača rīcību, publiski paužot aizklātas balsošanas rezultātus. Izvērtējot faktus un iepazīstoties ar deputāta Dz.Rasnača paskaidrojumu, komisija secināja, ka deputāts Dz.Rasnačs nav pārkāpis Saeimas deputātu ētikas kodeksu, jo aizklātas balsošanas rezultātus iespējams publiskot tikai skaitļu izteiksmē un pārējie izteikumi ir tikai deputāta Dz.Rasnača pieņēmumi.

Pavasara sesijā Komisija izskatīja KNAB priekšsēdētāja A. Loskutova iesniegumu par Saeimas deputāta Dz.Rasnača varbūtējiem Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumiem, Dz.Rasnačam piedaloties un balsojot Saeimas Juridiskās komisijas sēdē, kad tika izskatīta lieta par A.Loskutova atbrīvošanu no amata, kā arī Saeimas deputātes S.Āboltiņas iesniegumu līdzīgā saturā. Komisija nepieņēma A. Loskutova iesniegumu lietas ierosināšanai par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem sakarā ar to, ka Saeimas kārtības rullis (79. panta trešā daļa) paredz lietas ierosināšanu par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem tikai pēc Saeimas deputāta, deputātu grupas vai frakcijas ierosinājuma. Šo lietu izskatīšanas rezultātā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija izlēma - sakarā ar deputātes S. Āboltiņas iesnieguma nepietiekošo motivējumu lietu par deputāta Dz.Rasnača Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem neierosināt. Deputāts Dz.Rasnačs savu iesniegumu izskatīšanas laikā atsauca, un šī lieta arī netika ierosināta.

Rudens sesijā Komisija izskatīja frakcijas “Pilsoniskā savienība” priekšsēdētājas A.Seiles iesniegumu pret Parlamentāras izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāju deputātu J.Dobeli par atteikšanos izsniegt komisijas protokolus pēc deputātes I.Čepānes pieprasījumiem, un deputāta V.Buzajeva iesniegumu pret Pilsonības likuma izpildes komisijas priekšsēdētāju deputātu P. Tabūnu par atteikumu iekļaut komisijas sēdes darba kārtībā jautājuma izskatīšanu pēc Buzajeva mutiska pieprasījuma. Šo jautājumu izskatīšanas gaitā tika izvērtēts, ka lietas ierosināšanai par Saeimas deputātu Ētikas kodeksa pārkāpumiem nav pamata. Ar deputātu J. Dobeli panākta vienošanas, ka komisijas sēžu protokolu kopijas deputātei I. Čepānei tiks izsniegti pēc viņas rakstiska pieprasījuma. Deputātam V. Buzajevam ieteikts, pieprasot sarežģīto jautājumu iekļaušanu komisijas darba kārtībā, iesniegt tos rakstiski.

 

Saeimas deputātu kavējumi

 

Komisija iepazinās ar informāciju par 9.Saeimas deputātu kavējumiem Saeimas sesijās. Saeimas ziemas sesijā Saeimas sēdi neattaisnoti kavēja S.Kalniete - 1, K.Šadurskis - 1, A.Štokenbergs - 2, Saeimas pavasara sesijā – I.Klementjevs -1, bet Saeimas rudens sesijā neattaisnotu kavējumu nav.


 

2009/2010

 

Komisijas amatpersonu maiņa

 

Sakarā ar Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja Sergeja Dolgopolova ievēlēšanu par Rīgas Domes deputātu, 2009.gada 24.novembra Komisijas sēdē par Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts 9.Saeimas deputāts Vitālijs Orlovs (partijas „Saskaņas centrs” frakcija). Tāpat kā iepriekš komisijas priekšsēdētāja biedra pienākumus turpina pildīt 9.Saeimas deputāts Māris Ārbergs (Tautas partijas frakcija) un Komisijas sekretāres pienākumus veic 9.Saeimas deputāte Baiba Rivža (ZZS frakcija).

Ar 2010.gada 2.septembri no Komisijas atsaukts 9.Saeimas deputāts Imants Kalniņš sakarā ar iestāšanos ZZS frakcijā. Saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli Komisijā ievēl pa vienam deputātam no katras Saeimā pārstāvētās frakcijas. ZZS frakciju komisijā pārstāv deputāte B.Rivža. TB/LNNK frakciju Komisijā pārstāvēt nav izvirzīts neviens frakcijas deputāts.

 

Lēmumu projektu sagatavošana

 

Mandāti

 

2009.gads

 

2009.gadā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija sagatavoja 12 Saeimas lēmuma projektus par 9.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu, 5 Saeimas lēmuma projektus par 9.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku un 6 paziņojumus par deputāta mandāta atjaunošanu.

Ziemas sesijā Komisija sagatavoja Saeimas lēmuma projektu „Par Vairas Paegles 9.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu” sakarā ar to, ka deputāte H.Demakova neatjaunoja savu mandātu. Komisija paziņoja par deputātu mandātu atjaunošanu 6 deputātiem – O. Kastēnam, M. Rozem, A. Šleseram, A. Slakterim, I. Godmanim un A. Baštikam.

Pavasara sesijā Komisija sagatavoja Saeimas lēmuma projektu par 9.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu J.Porietim (A.Kalvīša vietā), M. Lasmanim, I. Aleksandrovam un G. Bērziņam (uz laiku).

Saeimas ārkārta sesijā 2009.gada 14.jūlijā Komisija sagatavoja 10 Saeimas lēmuma projektus par 9.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu sakarā ar desmit 9.Saeimas deputātu ievēlēšanu rajonu un pilsētu pašvaldībās, kā arī Eiropas Parlamentā. Deputāta pienākumus uzņēmās pildīt I.Pimenovs (N.Ušakova vietā), I.Feldmane (A.Šlesera vietā), M.Zemļinskis (S.Dolgopolova vietā), V.Bresis (G.Blumberga vietā), Ē.Zommere (L.Līduma vietā), S.Pilāte (G.Upenieka vietā), Dz.Jaundžeikars (I.Godmaņa vietā), I.Aleksandrovs (S.Kalnietes vietā), A.Holostovs (A.Mirska vietā), L.Liepiņa (A.Kr.Kariņa vietā).

Komisija sagatavoja lēmuma projektus par G.J.Eniņa (ZZS), A.Krūmiņa (JL) 9.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku.

Rudens sesijā Komisija nesaņēma nevienu deputāta iesniegumu par pilnvaru nolikšanu vai atjaunošanu.

 

2010.gada janvāris-augusts

 

Ziemas sesijā Komisija nesaņēma nevienu deputāta iesniegumu par pilnvaru nolikšanu vai atjaunošanu.

Pavasara sesijā Komisija sagatavoja 2 lēmuma projektus par 9.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.

Valdis Ģīlis (Tautas partija) ieguva pastāvīgo mandātu pēc 9.Saeimas deputātes Vinetas Muižnieces ievēlēšanas Satversmes tiesas tiesneses amatā.

Martijans Bekasovs (Saskaņas centrs) uzņēmās pildīt deputāta pienākumus pēc 9.Saeimas deputāta Aleksandra Golubova aiziešanas mūžībā.

 

Administratīvie pārkāpumi

 

2009. gads

  

2009.gadā komisija sagatavoja 5 Saeimas lēmuma projektus par 9.Saeimas deputātu saukšanu pie administratīvās atbildības.

Ziemas sesijā Komisija izskatīja divus administratīvos protokolus par 9. Saeimas deputātu J.Klauža (apdzīšana neatļautā vietā) un A. Pabrika (ātruma pārsniegšana) saukšanu pie administratīvās atbildības.

Pavasara sesijā Komisija neskatīja jautājumus par deputātu saukšanu pie administratīvās atbildības.

Rudens sesijā Komisija atbalstīja un virzīja izskatīšanai Saeimas sēdē Saeimas lēmuma projektus par 9.Saeimas deputātu J.Urbanoviča, N.Kabanova (ātruma pārsniegšana) un O.Kastēna (beidzies vadītāja apliecības derīguma termiņš) saukšanu pie administratīvās atbildības.

 

2010.gada janvāris-augusts

 

Kopumā Komisija šajā laika periodā ir sagatavojusi 5 Saeimas lēmuma projektus par deputātu saukšanu pie administratīvās atbildības.

Ziemas sesijā Komisija izskatīja 3 iesniegumus un administratīvos protokolus par 9.Saeimas deputātu I.Kalniņa, S.Šķestera un V.Lāča saukšanu pie administratīvās atbildības par likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu pārkāpumu.

Komisija sagatavoja lēmuma projektus par 9.Saeimas deputātu A.Bērziņa (ZZS) (nav transportlīdzekļa apdrošināšana) un I.Aleksandrova saukšanu pie administratīvās atbildības (ātruma pārsniegšana, nevarēja uzrādīt vadītāja un transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību).

 

Priekšlikumi likumdošanai

 

2009.gads

 

Ziemas sesijā Komisija izskatīja likumprojektus “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” Nr. – 1078 un Nr. – 1082. Komisija likumprojektu Nr. 1078 (tiesības rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu) atbalstīja, bet Nr. 1082 (par Saeimas pilnvaru termiņa saīsināšanu) – neatbalstīja.

Pavasara un rudens sesijā Komisijas darba kārtībā nebija priekšlikumi likumdošanas jautājumos.

 

2010.gada janvāris-augusts

 

 

Komisija neskatīja un nesniedza priekšlikumus likumdošanas jautājumos.

 

 

Sabiedrības informēšana par Saeimas darbu un atgriezeniskās saites nodrošināšana

 

2009.gads

 

Ziemas sesijā Komisija turpināja darbu pie Apmeklētāju centra projekta izveides. Piedalījās veicamo funkciju sagatavošanā. 2009. gada 29. janvārī, tika atklāts Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs, kuru jebkurš indivīds var apmeklēt un uzdot sev interesējošos jautājumus, kas saistīti ar Saeimas darbību un tās funkcijām.

Komisija, saistībā ar jaunās struktūrvienības – Sabiedrisko attiecību biroja - izveidi, izskatīja priekšlikumus par “Noteikumiem par ikmēneša pārskatu sagatavošanu”. Komisijas locekļi apmeklēja jauno Apmeklētāju un informācijas centru un iepazinās ar tā darbību. Deputāti izvērtēja telpu piemērotību darbam un apmeklētāju uzņemšanai.

Pavasara sesijā Komisija iepazinās ar apkopoto informāciju par Saeimas darba atspoguļojumu laikrakstos.

Rudens sesijā Komisijas deputāti pauda gandarījumu par to, ka komisijas iniciatīva izveidot Saeimā Apmeklētāju un informācijas centru ir attaisnojusies. Saeimas atvērto durvju dienā 23.septembrī Saeimu apmeklēja vairāk nekā 1800 interesentu, no kuriem 940 cilvēki izgāja drošības pārbaudi centra telpās un turpat noskatījās filmu par Saeimas vēsturi. Komisija noturēja sēdi Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra telpās un iepazinās ar Sabiedrisko attiecību biroja informatīvi izglītojošo darbu – aktivitātēm Interneta vidē (Twitter, Flickr, YouTube) un informatīvajām faktu lapām.

Komisijas deputāti secināja, ka informācija un statistika par Saeimā saņemtajiem iesniegumiem nav pilnīga, jo tajā netiek iekļauta informācija par tiem iesniegumiem, ko Saeimas Lietvedība nodod tiešajiem adresātiem. Līdz ar to pārskatu statistika neatspoguļo patieso iesniegumu skaitu un tēmas. Komisija nolēma turpināt darbu, lai pilnveidotu informācijas par Saeimā saņemtajiem iesniegumiem atspoguļošanu.

 

Komisija katru mēnesi iepazinās ar Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja sagatavoto informāciju un apstiprināja Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskatus par Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā saņemtajiem iesniegumiem. Tāpat Komisijas katru mēnesi iepazīstas arī ar informāciju par Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra darbu. 2009.gadā saņemti 5353 privātpersonu iesniegumi un pieņemti 3209 apmeklētāji.

 

2010.gada janvāris-augusts

 

Ziemas sesijā Komisija piedalījās Apmeklētāju un informācijas centra gada jubilejas pasākumā.

Komisija apstiprināja sagatavoto Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas faktu lapas projektu latviešu un angļu valodā.

Komisija apstiprināja „Noteikumus par ikmēneša pārskatu par Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā saņemtajiem iesniegumiem sagatavošanas kārtību”. Lai pilnveidotu informāciju par Saeimā saņemtajiem privātpersonu iesniegumiem, Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs vienojās ar Saeimas Dokumentu nodaļu par privātpersonu iesniegumu kopiju, kas saņemti Saeimas Lietvedībā, nosūtīšanu Sabiedrisko attiecību birojam. Ar jauno Saeimas sasaukumu pēc 2010.gada 2.oktobra Saeimā sāks darboties jaunā elektroniskās lietvedības sistēma un visi Saeimai adresētie privātpersonu iesniegumi tiks reģistrēti Saeimas sabiedrisko attiecību birojā, atspoguļojot reālo situāciju.

Komisijas deputāti piedalījās Ēnu dienā, ļaujot skolēniem no visas Latvijas vienas dienas garumā sekot savām gaitām.

Pavasara sesijā Komisija apstiprināja Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapas projektu. Komisijas mājas lapa mandati.saeima.lv  tika publicēta 2010. gada 17. jūnijā. Mājas lapa dod iespēju sekot līdzi Komisijas sēžu darba kārtībai un lemtajiem jautājumiem, kā arī iepazīties ar apkopoto informāciju par Komisijas darbu.

Komisija apstiprināja pārskatus par Sabiedrisko attiecību birojā saņemtajiem iesniegumiem un skatīja ikmēneša pārskatus par Apmeklētāju un informācijas centra darbu.

Laikā no 2010.gada janvāra līdz augustam (ieskaitot) saņemti 3719 privātpersonu iesniegumi un pieņemti 1219 apmeklētāji.

 

Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu lietas

 

 2009.gads

 

2009.gadā Komisija ierosināja 1 Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu un skatīja vairākus iesniegumus par iespējamiem šī kodeksa pārkāpumiem.

Ziemas sesijā Komisijas darba kārtībā nebija ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa ievērošanu saistīti jautājumi.

Pavasara sesijā Komisija izskatīja Elzas Freibergas iesniegumu par iespējamiem deputāta A.Štoknberga Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem. Komisija konstatēja, ka nav pamata ierosināt deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

Rudens sesijā Komisija izskatīja vairākus ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa ievērošanu saistītus jautājumus.

Pēc deputāta A.Golubova iesnieguma saņemšanas komisija nolēma ierosināt Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu pret 9.Saeimas deputātu Juri Dobeli. Lietas izskatīšanas gaitā komisija izvērtēja deputāta J.Dobeļa rīcību 2009. gada 17.septembra plenārsēdē, kā arī iepazinās ar J.Dobeļa paskaidrojumiem. Komisija konstatēja, ka deputāts J.Dobelis, lietojot ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus, ir pārkāpis Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7. un 16.pantu un izteica deputātam J.Dobelim mutvārdu brīdinājumu 2009. gada 6.oktobra komisijas sēdē, pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 179.pantu.

Komisija saņēma Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes iesniegumu saistībā ar deputāta V.A.Kraukļa balsojumu 2009. gada 17.septembra sēdē (balsojuma izrakstā redzams, ka V.A.Krauklis nobalsojis, taču plenārsēžu zālē nav atradies). Komisija nolēma nosūtīt Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes iesniegumu izvērtēšanai Tautas frakcijas priekšsēdētājai V.Muižniecei.

Komisija reaģēja uz medijos plaši atspoguļoto deputāta I.Līdakas izsaucienu, lai gan neviens iesniegums šajā sakarā Komisijā netika saņemts. Komisijas deputāti sprieda par to, kādus preventīvus pasākumus varētu īstenot Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, lai rosinātu kolēģus ievērot Saeimas deputātu ētikas kodeksu. Deputāti nolēma organizēt profesores J.Kursītes-Pakules lekciju, kuru noklausīties aicinātu visus Saeimas deputātus un citus interesentus. Lekcija “Necenzētā leksika: teorija un prakse” notika 2009.gada 15.decembrī Saeimas Sarkanajā zālē un izraisīja lielu mēdiju interesi.

Komisijas pārstāvis A.Bērziņš (LPP/LC) piedalījās Sabiedriskās politikas centra rīkotajā diskusijā “Saeima un pilsoniskā līdzdalība. LR Saeimas un likumdošanas iniciatīvu monitoringa rezultāti 2007.-2009.gads”. Deputāts komisijas sēdē ziņoja par diskusijā skartajiem jautājumiem. Deputāti sanāca uz vēl vienu sēdi, lai apspriestu SPC “Providus” rekomendācijas Saeimas un iedzīvotāju sadarbības uzlabošanai.

Komisija izskatīja vēlētāju iesniegumus, kurās pausta neizpratne par deputātu uzvedību Saeimas sēžu laikā. Deputāti vienojās katrs savā frakcijā rosināt diskusiju par deputātu disciplīnas jautājumiem.

 

2010.gada janvāris-augusts

 

Komisija periodā no 2010.gada janvāra līdz augustam saņēmusi iesniegumu par 9.Saeimas deputātes A.Rugātes iespējamo Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu. Uzklausījusi 9.Saeimas deputātes A.Rugātes paskaidrojumu, Komisija konstatēja, ka nav pamata Saeimas deputātu ētikas kodeksa lietas ierosināšanai.

Komisija saņēma un atbildēja uz 7 privātpersonu un juridisku personu iesniegumiem, kuros paustas bažas par vairāku 9.Saeimas deputātu Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem.

 

Saeimas deputātu kavējumi

 

Komisija iepazinās ar informāciju par 9.Saeimas deputātu kavējumiem 2009.gada Saeimas ziemas, pavasara un rudens sesijās un konstatēja, ka viens neattaisnots kavējums ir bijis 9.Saeimas deputātam Aināram Šleseram 2009.gada ziemas sesijā un divi neattaisnoti kavējumi 9.Saeimas deputātam A.Štokenbergam 2009.gada rudens sesijā.

Komisija iepazinās ar informāciju par 9.Saeimas deputātu kavējumiem 2010.gada Saeimas ziemas, un pavasara sesijās un konstatēja, ka neattaisnotu kavējumu nav.

 

2010.gada 28. septembrī

Adrija Rēpele

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas konsultante

tel.7087418

 

 

 

Pielikums 1

 

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā saņemtie iesniegumi un reģistrētie apmeklētāji

9.Saeima

 

2006

2007

2008

2009

2010 (8  mēnešos)

Iesniegumi

 

5381

6748

6248

5353

3719

Apmeklētāji

 

179

149

179

3209

1219

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv